search

Venituri din investitii: obligatiile fiscale declarative si de plata

Din perspectiva fiscala, obligatiile privind calculul, declararea si plata impozitului pe venitul realizat din cesiunea actiunilor cad in sarcina persoanei fizice cedente, cota de impozit pe venit fiind de 10%. In acest sens, potrivit art. 119 din Codul fiscal, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare se determina de catre persoana fizica in calitate de contribuabil ca diferenta intre castigul net anual si pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operatiuni.

Venituri din investitii - studiu de caz

Intrebare: "Daca unul din actionari, persoana fizica, a vandut actiunile detinute catre societatea detinatoare (rascumparare de actiuni), cu o valoare de 500.000 euro, valoarea nominala fiind de 100.000 euro, ce obligatii are societatea care si-a cumparat actiunile in ceea ce priveste impozitul pe venit? Dar persoana fizica ce obligatii fiscale are in acest caz?"
 
Veniturile din cesionarea actiunilor reprezinta venituri din investitii potrivit art. 91 lit. c) din Codul fiscal, stabilirea castigului rezultat din aceasta operatiune realizandu-se in conformitate cu prevederile art. 94 din acest act normativ. Din definitiile date titlurilor de participare si titlurilor de valoare de art. 7 pct. 40 si 41 din Codul fiscal rezulta ca actiunile intr-o societate pe actiuni sunt considerate titluri de valoare.
 
Astfel, potrivit art. 7 pct. 40 si 41 din Codul fiscal, titlu de participare reprezinta orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau intr-o alta persoana juridica ori detinerile la un fond de investitii, iar titlu de valoare reprezinta orice titlu de participare si orice instrumente financiare calificate astfel prin legislatia in materie din statul in care au fost emise.
 
Astfel, castigul din transferul actiunilor reprezinta diferenta pozitiva/negativa realizata intre valoarea de instrainare/pretul de vanzare si valoarea lor fiscala definita la art. 7 pct. 44 lit. e) din Codul fiscal ca fiind valoarea de achizitie sau de aport. Determinarea castigului/pierderii din transferul acestor titluri de valoare se efectueaza la data efectuarii platilor pretului tranzactiei, pe baza documentelor justificative, de catre beneficiarul de venit.
 
In cazul in care este inregistrata o pierdere neta anuala stabilita prin Declaratia unica, aceasta se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi. Pierderea neta anuala din operatiuni prevazute la art. 91 lit. c) din Codul fiscal, respectiv din transferul titlurilor de valoare, stabilita prin Declaratia unica se recupereaza in limita a 70% din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.
Impozitul anual datorat se stabileste de persoana fizica in calitate de contribuabil in Declaratia unica 212 potrivit art. 123 alin. (1 2) din Codul fiscal.
 
In ceea ce priveste completarea Declaratiei unice pentru impozitul pe venit, veniturile din cesiunea actiunilor nu fac obiectul estimarii venitului net anual pentru anul fiscal curent, in vederea stabilirii impozitului anual estimat, ci fac obiectul completarii si depunerii Declaratiei unice de regularizare pentru fiecare an fiscal (Capitolul I), pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net/pierderii nete anuale, potrivit art. 122 alin. (3) din Codul fiscal.
 
Prin urmare, in vederea stabilirii si platii impozitului pe venit in cota de 10% pentru castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare realizat in anul 2024 urmeaza a se completa Declaratia unica care se va depune in anul 2025 pana la data de 26 mai 2025.
 
Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, respectiv pana la acelasi termen de 26 mai 2025.
 
Persoana va trebui sa aiba in vedere si incadrarea in plafonul de anual de cel putin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, pentru plata CASS. Astfel, va trebui sa cumuleze veniturile din investitii realizate cu cele din drepturi de proprietate intelectuala, asocieri cu persoane juridice, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura si din alte surse pentru a le compara cu 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara. Potrivit art. 170 din Codul fiscal, persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c) - h) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, datoreaza CASS la o baza de calcul stabilita 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice Capitolul II pentru CASS.
 
Incadrarea in plafonul anual de cel putin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara se efectueaza prin cumularea veniturilor enumerate mai sus, dupa cum urmeaza:
a) venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevazute la art. 72 si 72 1 din Codul fiscal, precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat potrivit prevederilor art. 73;
b) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, determinat potrivit prevederilor art. 125 alin. (8) si (9) din Codul fiscal;
c) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, stabilite potrivit art. 84 - 87 din Codul fiscal;
d) venitul si/sau castigul/castigul net din investitii, stabilit conform art. 94 97 din Codul fiscal. In cazul veniturilor din dobanzi se iau in calcul sumele platite, diminuate cu impozitul retinut, iar in cazul veniturilor din dividende se iau in calcul dividendele platite, diminuate cu impozitul retinut, distribuite incepand cu anul 2018;
e) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, stabilite potrivit art. 104 106 din Codul fiscal;
 
Baza anuala de calcul al CASS in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h) din Codul fiscal o reprezinta:
a) nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 6 salarii minime brute pe tara inclusiv si 12 salarii minime brute pe tara;
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe tara, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 12 salarii minime brute pe tara inclusiv si 24 de salarii minime brute pe tara;
c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe tara, in cazul veniturilor realizate cel putin egale cu 24 de salarii minime brute pe tara.
Astfel daca urmare cumularii veniturilor enumerate mai sus rezulatul depaseste 24 x 3.300 lei = 79.200 lei, persoana va datora CASS de 7.920 lei.
 
In concluzie, in ceea ce priveste obligatiile fiscale declarative si de plata privind castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, acestea revin doar persoanei fizice care a realizat venitul din investitii.


Raspuns oferit in luna martie 2024 de catre specialistii site-ului PortalCodulFiscal.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Foto: pixabay.com

 


Noutati contabile 1721077200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice