Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Impozitare venituri din drepturi de autor - 2018 ! - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


89 replies to this topic

#1 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13479 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 17 November 2017 - 12:40 PM

Dragilor, ma gandesc ca v-ar interesa cam cum arata impozitarea veniturilor din drepturi de autor, cf. OUG 79/2017 pentru modificarea CF. Incep prin a va da baza legala valabila din 2018, astfel cum am gasit referirile pt DDA.

ART. 72 - Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
(1) Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au și obligațiile de a calcula, de a reține și de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reținere la sursă, reprezentând plăți anticipate, din veniturile plătite. Norme metodologice

(2) Impozitul care trebuie reținut se stabilește prin aplicarea cotei de impunere de 10% la venitul brut.
“(2) Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut.”

ART. 73 - Opțiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
(1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală în condițiile menționate la art. 72 pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Opțiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract și este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activității desfășurate pe baza acestuia.
(2) Impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, după caz, și contribuțiile sociale obligatorii reținute la sursă potrivit prevederilor titlului V - Contribuții sociale obligatorii.
“(2) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut . ”
(3) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final.
(4) Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.
(5) Contribuabilii nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

ART. 74 - Plăți anticipate ale impozitului pe veniturile din activități independente
Contribuabilii care realizează venituri din activități independente au obligația să efectueze plăți anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 121 , cu excepția veniturilor prevăzute la art. 72 , pentru care plata anticipată se efectuează prin reținere la sursă sau pentru care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 73.

ART. 147 - Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
(2) În situația persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a contribuțiilor sociale, declararea contribuțiilor individuale de asigurări sociale se face de către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea declarației prevăzute la alin. (1), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.
La articolul 147, alineatul (2) se abrogă.

ART. 149 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o reprezintă diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 70 și nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.
Articolul 149 se abrogă.

ART. 151 - Plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale
(9) Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă datorează contribuții de asigurări sociale individuale în cursul anului, sub forma plăților anticipate, plătitorii de venituri având obligația calculării, reținerii și plății sumelor respective potrivit regulilor prevăzute la art. 72 .
(10) Pentru persoanele prevăzute la alin. (9), obligațiile reprezentând contribuția individuală de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuție prevăzute la art. 138 asupra veniturilor prevăzute la art. 149 , se rețin și se plătesc de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, acestea fiind obligații finale.
(11) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (10), încadrarea în plafonul lunar reprezentând echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri.

Articolul 151 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 151. Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente
(1) Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente potrivit prevederilor art. 148, care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale prevăzute la art. 150, se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei prevăzute la art. 148 alin. (3). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se evidenţiază lunar, iar plata acesteia se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Contribuţia de asigurări sociale stabilită prin decizia de impunere prevăzută la alin. (1), se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul prevăzute la art. 148 alin. (1).
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei potrivit art 148, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declarație în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale stabilite conform alin. (2). Modelul declarației se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..”
Art. 148
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.
(2) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din una sau mai multe surse de venit, datorează contribuția de asigurări sociale dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii, după caz:
.................
d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70 (n.n. adica 40%), raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția (n.n. 1.900 lei), în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabilește potrivit prevederilor art. 72 și 73.
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1), obligate la plata contribuției, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuţia de asigurări sociale, declaraţia privind venitul asupra căruia datorează contribuția, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2).
(6) Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activități independente, sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (1) nu au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (3) şi nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru anul în curs.
(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) pot opta pentru depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (3) și pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul în curs, în aceleași condiții prevăzute pentru persoanele care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepția situației prevăzute la art. 151 alin. (3).
(8) Încadrarea în plafonul lunar prevăzut la alin. (1), se efectuează prin însumarea veniturilor din activități independente menționate la alin. (2).”

Articolul 155 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 155. Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
(1) ....
(2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) -d), care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime
brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 și 671;

ART. 153 - Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate
(1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz:
a) cetățenii români cu domiciliul în țară;
"a) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România;".
b) cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere temporară ori au domiciliul în România; Norme metodologice
c) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat și au obținut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni; Norme metodologice
d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână; Norme metodologice

Articolul 156 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 156. Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate
Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi.”

Articolul 170 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 170. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)
(1) Baza lunară de calcul pentru care persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2) datorează contribuția, este salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează.
(2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevăzut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri menționate la art. 155 alin. (2), respectiv:
a) venitul net din activităţi independente, stabilit potrivit art. 68-70, după caz;
ART. 70 - Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală
(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se stabilește prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
..........
(3) Încadrarea în plafonul lunar prevăzut la art. 155 alin. (2) se efectuează prin raportarea la 12 luni a sumei veniturilor anuale menționate la alin. (2), realizate in anul fiscal precedent.
(4) Persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuţia de asigurări sociale de sănătate, declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, în conformitate cu alin. (3).
(5) În cazul contribuabililor care încep să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri în cursul anului fiscal, declaraţia prevăzută la alin. (4) se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
(6) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.,
(7) Persoanele fizice, care realizează venituri lunare sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară pot opta pentru depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (4) și pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul în curs, în aceleași condiții prevăzute pentru persoanele care realizează venituri lunare peste nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara.. Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepția situației prevăzute la art. 174 alin. (3).”

Articolul 174 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 174. Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei prevăzute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere prevăzută la alin. (1), se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 asupra bazei de calcul prevăzute la art. 170 alin. (1).
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea sau intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum și persoanele care încep să realizeze venituri din cele menționate la art. 155 alin. (1), și nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei potrivit art. 155 alin. (2), depun la organul fiscal competent, în termen de 30 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declarație în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, stabilită conform alin. (2). Modelul declarației se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..”

Art. 220
Dispoziții tranzitorii
(1) Pentru veniturile aferente anului fiscal 2017, contribuțiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile.
(2) Prevederile prezentului titlu se vor aplica veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.#2 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13479 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 17 November 2017 - 01:45 PM

Primele elemente de observat, in afara de modificarea cotelor, sunt legate de calcularea/ retinerea/ declararea / deductibilitatea si platitorul contributiilor sociale, astfel :

- La calculul impozitului pe venit final, cu retinere la sursa nu se mai acorda deductibilitatea contributiilor sociale fiindca acestea NU se mai retin la sursa, ci numai cota forfetara de 40%. Din pacate, nu am vazut nici ca organul fiscal va acorda deducerea ctb. sociale la recalcularea impozitului daca optam pt cota de 7% in cursul anului, adica acel impozit nu este final si se va recalcula de catre fisc. Deci, nu prea stii pt ce impozit sa optezi, 10% sau 7% ... care o fi mai avantajos ?
O sa facem niste calcule impreuna, poate ne dumirim !

- Pt declararea ctb. sociale, in caz ca le datoram, va trebui sa depunem o decl. in acest sens, cu termen de depunere 31 ian. 2018, pt ca fiscul sa ne poata calcula trimestrial ctb. de platit in cursul anului 2018. Numai cine nu datoreaza si nici nu opteaza sa platesca chiar daca nu datoreaza, nu are obligatia depunerii acestei declaratii. Cum lipsa platii ctb. sociale inseamna si lipsa asigurarii pe per. respectiva, este de asteptat ca lumea sa opteze pt plata ctb., mai ales a celei de sanatate.
Parerea mea e ca va fi ca la balamuc inclusiv pt fisc fiindca vorbim de sute de mii de declaratii urmate de tot atatea decizii de impunere de facut in mare viteza pt. ca termenul de plata este 25 a ultimei luni a trimestrului si nu 25 a lunii urmatoare ultimei luni a trimestrului !!

- Desi in proiectul de ordonanta figura scutirea de la plata ctb. sociale pt activ. independente (deci si pt DDA) daca se mai obtineau si venituri de natura salariala (art 150 fusese modificat), Guvernul s-a razgandit si a renuntat la aceasta modificare, asa ca se vor plati ctb. sociale pt ambele categorii de venituri.

- s-a introdus optiunea plafonarii bazei de calcul lunara a CAS si plafonarea exclusiva a CASS, la salariul minim brut

- se acorda scutire la plata ctb. pt sanatate persoanelor care obtin venituri anuale sub cele 12 salarii minime brurte, dar eu ma intreb ce se intampla cu aceste persoane care pot opta sa nu plateasca CASS ... Ele vor ramane NEasigurate ? Eu nu le-am vazut cuprinse in categ. celor asigurate prin efectul legii, prin urmare ele vor beneficia de gratuitate numai pt tratamentele de urgenta, corect ?

OK, ma opresc aici, deocamdata, pt ca in postul urmator vreau sa incerc un calcul concret.
#3 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13479 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 17 November 2017 - 02:04 PM

Incep variantele de calcul prin a expune situatia unui venit lunar din DDA, media lunara a lui 2017 !!, in val. aprox. a unui salariu mediu. Pt a evidentia aceasta situatie, am ales val. venitului lunar ca fiind 3.165 lei in mod constant (luna de luna) si o sa vedeti de ce tocmai asta.
De asemenea, NU fac parte din categoriile scutite prin efectul legii.

1. Calculul CAS

Cota forfetara de 40 % la acest venit este de 1.266,
Baza de calcul pt CAS este : 3.165 - 1.266 = 1.899 lei, adica sub sal. minim pe tara existent in luna ian. 2018 (luna de referinta).
In acest caz, NU exista obligatia de a plati CAS, dar pot opta pt plata lui.
Nu optez - nu depun decl. si nu platesc = NU-mi merge vechime DELOC !
Optez sa platesc (la salariul minim sau mai mult) - obligatoriu depun decl. cu optiunea si apoi platesc trimestrial in fct de val. pt care am optata, adica minim 475 LUNAR = 1.425 lei trimestrial, adica 5.700 lei anual !!

Fata de cat plateam pana acum, adica 199 lei lunar [(3.165 - 40%) x 10,5%]/ ~600 lei trimestrial/ 2.400 lei anual, cu retinere la sursa - deci fara balamucul declaratiilor si grija platilor, fara erori in deciziile de impunere si altele ale fiscului - si aveam 10,5 / 26,3 = 40% vechime fata de vechimea intreaga aferenta unui prg. de 8 ore/zi = 3,2 ore/zi vechime .... a aparut o mare dif. IN PLUS de circa 3.300 lei anual !! Dar am vechime integrala, insa asta poate sa nu sa ma incante neaparat, mai ales daca mai am si CIM cu norma intreaga !!
.............................................................................................................................................

2. Calculul CASS

Si la aceasta contributie se aplica deducere, astfel ca venitul lunar constant de 3.165 lei nu duce catre obligativitatea platii ctb. la val. lunara a unui sal. minim pe tara aferent lunii pt care se face plata. CASS se calc. in fct. de val sal minim din fiecare luna a anului si NU la val. sal. minim din luna ian. 2018 pt tot anul - asa cum se face pt CAS.

Prin urmare, voi avea de plata 190 lei lunar DACA sal. minim ramane 1.900 lei in fiecare luna a lui 2018, adica 570 lei trimestrial, adica 2.280 lei anual.
Pot opta pt plata CASS, fiind cu venitul net sub plafonul de 1900 lei si chiar va trebui sa o fac daca nu am asigurare in sistem privat, alrfel raman fara medic de familie, fara retete compensate, fara trimiteri, iar in caz sde spitalizare voi avea doar tretament de urgenta.

Fata de per. actuala, cand platesc lunar [(3.165x40%)x 5,5%] = 104 lei, adica 313 lei trimestrial si 1.253 lei anual, tot cu retinere la sursa si fara niciun balamuc pt mine ... a aparut o dif. mare de circa 1.000 lei (1.030 lei mai precis) !
Din pacate, pt banii astia platiti in plus fata de 2017, eu nu beneficiez de absolut nimic in plus la serviciile medicale oferite de stat - ele sunt si raman execrabile !
.....................................................................................................................................................

3. Impozitul pe venit.

Par a fi (si o sa vedeti de ce spun asa) 2 variante de luat in seama, ambele sunt cu retinere la sursa, obligatoriu :
- cota de 7% apliacata la venitul brut fara nicio deducere, impozitul NU este final si asta inseamna ca fiscul imi va recalcula impozitul dupa ce eu depun D200 anul urmator, pana pe 25 mai
- cota de 10 % aplicata la venitul brut diminuat cu cota forfetara de 40%, impozit FINAL si asta inseamna ca fiscul NU imi reclaculeaza niciun impozit pe aceste venituri.

Care ar fi diferenta intre aceste sume ?
- la 10% lunar rezulta [(3.165x40%)x10%] = 190 lei, adica 2.280 lei anual. Impozitul este final si nu mai trebuie sa depun D200 in anul 2019 pt anul 2018 fiindca fiscul are deja in sistem ctb. pe care le-am platit cf obligatiilor mele si/sau optiunilor exprimate prin decl. din ian. 2018 !!
- la 7% lunar revine suma de 3.165 lei x 7% = 222 lei lunar = 2.664 lei anual. Intrebarea importanta acum apare : cum va recalcula fiscul impozitul pe venit ?
* Va acorda cota forfetara ? Probabil ca da, asa ca vom ajunge la calculul cu 10% impozit final.
* Va acorda deductibilitate ctb. CAS si CASS ? Probabil ca nu, fiindca daca ar fi intentionat asta ar fi specificat-o clar. Dupa parerea mea, exista riscul mare ca optiunea pt cota de 7% sa nu ne ajute cu nimic, deci nu vad beneficiul acestei optiuni.

Fata de calcului actual, cand la 3.165 lei lunar este un impozit pe venit de 255 lei lunar (calculul e mai lung, nu-l mai scriu dar retineti ca CAS si CASS se calc. prin diminuarea bazei de calcul cu cota forfetara de 40%, iar impozitul de 16% final se calc. prin diminuarea bazei de calcul si cu cota forfetara si cu ctb. sociale, adica se aplica de la inceput toate deducerile, totul se retine la sursa, frumos si fara alte batai de cap pt contribuabil).
Val anula a impoz. pe venit in 2017 este de 3.060 lei, ceea ce inseamna o reducere in 2018 de circa 800 lei (780 lei mai precis).
..................................................................................................................................................

Facand calculele finale, avem urmatoarea situatie : - 3.300 - 1.030 + 780 = - 3.550 lei, adica statul ne jupoaie de circa 3.500 in 2018, bani de urma carora nu prea avem beneficii - ca pana la urma aici e buba mare !!

La nivelul lui 2017, legislatia privind impozitarea DDA asigura, la costuri rezonabile, o cota acceptabila de vechime pt pensia publica si o asigurare medicala de stat ! Eiiii ... n-a fost bine cum facuse guvernul tehnocrat, trebuia sa vina astia si sa bage mana in buzunarele celor care obtin aceste venituri ... Pai, sa nu li se "ridice" toata lista cu sfinti si sa li se ureze de muuuult "bine" ? :angry2:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Alte pareri, va rog ? :smile:#4 Marius Onuț

  Nou

 • Nou venit
 • Pip
 • 2 Postari:

Postat 22 November 2017 - 10:20 PM

Bună seara. Am urmărit cu atenție calculele dvs. și vă mulțumesc pentru ele. Aș avea o întrebare și ofer un exemplu concret pentru a avea o bază de calcul. Ești angajat la aceeași firmă și primește 2.000 lei net/lună. Jumătate pe contract individual de muncă (practic vorbim de minimul pe țară) și cealaltă jumătate pe drepturi de autor.

Sunt scutit de plata CAS și CASS pe drepturi de autor? Sau venitul anual care se ia în considerare e cel global, respectiv CIM + autor?

Mulțumesc.#5 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13479 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 23 November 2017 - 10:19 AM

Nu, din pacate nu sunt scutite - in forma actuala a ordonantei. In proiectul de ordonanta supus dezbaterii publice exista modificarea art. 150 in sensul ca aparea scutirea la plata ctb. sociale daca persoana avea si un ctr. de munca (si nu numai), insa in forma finala a ordonantei (cea publicata in MO) aceasta modificare a disparut si art. 150 a ramas in forma veche (actuala) - deci se platesc contributii sociale. pt ambele categorii de venituri, cu plafonarea la 5 salarii medii brute pe economie.#6 Marius Onuț

  Nou

 • Nou venit
 • Pip
 • 2 Postari:

Postat 23 November 2017 - 10:58 AM

În primul rând, mulțumesc pentru răspuns. „Daca as fi avut un venit anual < decat 12 salarii minime cumulate, adica < de 1.900 x 12 = 22.800 lei, atunci nu as mai fi fost oblgata la plata CASS, nu trebuia sa depun nici decl. pana la 31 ian. 2018” - spuneați mai sus. Când ați spus „venitul anual” v-ați referit la întreg venitul din toate contractele de muncă pe care le-aș avea pe parcursul unui an? sau exemplul era strict pe drepturi de autor? Înțeleg că nu mai sunt scutite, dar acea plafonare se face la 5 sau la 12 salarii medii brute pe economie? Am citit pe mai multe forumuri schimbările legate pe drepturi de autor, dar pot să spun că aici pe forum e ceva mai pe „limba nespecialistului”, încet-încet poate înțeleg și eu :).

În regulă. Eu însă nu am înțeles dacă voi fi nevoit să plătesc CAS și CASS, implicit să depun acele declarații, pe acel venit de 1.000 lei. Și aici mai este o oarecare problemă. Venitul din drepturi de autor variază lunar, nu este fix - poate fi mai mic de 1.000, poate fi mai mare. În cele din urmă, nu-mi este clar la ce venit lunar din drepturi de autor încă se aplică scutirea de la plata CAS și CASS. La 1.899 lei/lună net? (în cazul în care minimul va crește odată cu trecerea contribuțiilor)

Mulțumesc pentru răbdare. :)#7 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13479 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 23 November 2017 - 11:23 AM

In primul rand, in analiza am precizat clar ca e vb de venituri obtinute exclusiv din drepturi de autor, insa indiferent de asta, veniturile care sunt luate in calcul sunt numai cele provenite din activ. independente (unde intra si drepturile de autor). Acolo unde sunt prevederi exprese pt drepturile de autor cu impozitul retinut la sursa (nu PFA), le-am cuprins in analiza doar pe acelea.

PT CAS : art, 148 NU include veniturile din salarii si/sau asimilate salariilor, ci numai pe cele din activ. independente.
Art. 148 (6) Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activități independente, sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (1) nu au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (3) şi nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru anul în curs.
(1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

(2) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din una sau mai multe surse de venit, datorează contribuția de asigurări sociale dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii, după caz:
.................
d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70 (n.n. adica 40%), raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția (n.n. 1.900 lei), în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabilește potrivit prevederilor art. 72 și 73.
aici mie imi scapa ceva .... cum "venitul net LUNAR ...raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului ?? Poate venitul net ANUAL ... raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului !? :blink2: Ma rog, sa zicem c-am inteles ce vrea sa spuna CF aici ...
Prin urmare, se vor aduna toate veniturile brute lunare din lunile in care ai avut activitate, se va scadea din aceasta suma cota de 40% cheltuieli deductibile acordate de stat si ce rezulta se imparte la nr. de luni in care ai obtinut veniturile (ca poate nu ai obtinut aceleasi venituri in fiecare luna), iar daca suma lunara medie astfel obtinuta e minim 1.900 lei esti obligata la plata CAS in anul 2018, calculat prin optiune la o baza minima de 1.900 lei (sal. minim), adica 665 lei lunar sau la valoarea efectiva a venitului obtinut (de ex. daca ai o medie de 2500 lei poti opta pt o baza de 1900 sau pt o baza de de pana la 2500, dar baza nu poate fi mai mica de 1.900)
Vei primi, trimestrial, de la fisc o decizie de impunere cu suma de 665x3 = 1.995 lei.

O solutie ar fi sa eviti incasarea unor sume mai mari, cumulate pt lucrari efectuate in mai multe luni, adica sa incasezi mai putin dar luna de luna in loc sa incasezi mai mult si mai rar fiindca suma anuala se imparte la nr de luni in care ai obtinut venitul, spre deosebire de CASS unde se imparte la cele 12 luni ale anului.
______________________________________________________________________________________

PT CASS : art. 155 (2) NU cuprinde si veniturile din salarii sau asimilate salariilor, astfel :
(2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:
a) venituri din activități independente, definite conform art. 67 și 67^1;
b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr.
170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;
d) venituri din investiții, definite conform art. 91;
e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;
f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116.

Cat priveste baza de calcul pt CASS aferent DDA, vedem art. 170 (1) Baza lunară de calcul pentru care persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2) datorează contribuția, este salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează.
(3) Încadrarea în plafonul lunar prevăzut la art. 155 alin. (2) se efectuează prin raportarea la 12 luni a sumei veniturilor anuale menționate la alin. (2), realizate in anul fiscal precedent.

Prin urmare, pt 2018 fiscul iti ia toate sumele brute incasate in 2017 din DDA (indiferent daca au fost obtinute luna de luna sau sporadic), scade din ele cota forfetara de 40% si obtine baza de calcul pe care o imparte la 12 - si nu la lunile in care ai obtinut venitul (asta trebuie sa faci si tu pt a sti daca datorezi CASS sau nu, deci daca trebuie sa depui decl. aceea din ian.), iar daca suma rezultata (media lunara pe 2017) este < 1.900 lei, atunci nu datorezi CASS. Daca este > 1.900 lunar, atunci datorezi CASS in 2018, iar fiscul iti va trimite trimestrial o decizie de impunere cu val. lunara de 190 lei (10% din 1.900 lei sal. minim), adica 570 lei trimestrial.
Avantajul acestui mod de calcul este ca media lunara poate fi mai mica decat cea calculata pt CAS fiindca veniturile anuale se impart la 12 luni, NU doar la cele in care au obtinut veniturile.#8 Dinu George

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 354 Postari:
 • Gender:Male
 • Location:Timisoara

Postat 26 November 2017 - 09:25 AM

Poate ceva nu am inteles eu bine : de unde stiu eu ca in 2018 o sa mi se publice ceva? Poate ziarul sau editura nu au de gand sau poate au, sa-mi dea anul acesta ceva bani pt. DDA. Sau eu cred ca o sa am bani la DDA si nu primesc nimic ! Sau eu cred ca nu o sa primesc nimic la DDA si pe la sfarsitul anului ( de ex. in decembrie)) totusi primesc ?

Adica pe scurt ce se intampla daca dau declaratia la fisc pt. contributii si nu primesc DDA si ce se intampla daca nu dau declaratia si primesc DDA ?
(si ce simplu era in 2017 daca optai pt. impozit final nu trebuia sa mai faci nimic si totul era clar)

DAR sunt de acord ca Otilia a facut (face) un lucru mare ghidandu-ne printre articolele imbarligate ale legislatiei. Cateva exemple bune in cateva minute fac mai mult decat ore intregi de ratacire printre jaloanele incurcate ale legilor (bine asta nu inseamna ca nu trebuie facut si acest lucru, cel putin pentru a o verifica :wink: )#9 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13479 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 27 November 2017 - 12:09 PM

Ai dreptate, desigur, cand vorbesti de o plata anticipata a contributiilor si asta are un singur nume : JACMANEALA !! :angry2:
Si eu spun ca retinerea la sursa la tuturor darilor era solutia cea mai corecta pt toata lumea, cea mai comoda si mai simpla.

Trebuie scotocit prin CF si vazut ce se intampla cu banii dati in plus. :sad:#10 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13479 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 27 November 2017 - 12:41 PM

Am gasit !! Se depune decl. in termen de 30 zile, la fisc !!

pt CAS

59. Articolul 151 se modifică și va avea următorul cuprins:
"ART. 151
Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente

(1) Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente potrivit prevederilor art. 148, care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale prevăzute la art. 150, se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declarației prevăzute la art. 148 alin. (3). Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale se evidențiază lunar, iar plata acesteia se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Contribuția de asigurări sociale stabilită prin decizia de impunere prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul prevăzute la art. 148 alin. (1).
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției potrivit art. 150, cele care intră în suspendare temporară a activității potrivit legislației în materie, precum și cele care își încetează activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declarație în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale stabilite conform alin. (2). Modelul declarației se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F."

ART. 150 - Excepții specifice privind veniturile din activități independente
Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum și persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b).
__________________________________________________________________________

Cat despre CASS ...

FORMA ACTUALA a CF :

ART. 175 - Declararea și definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate
(4) Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit alin. (2) și (3) se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

FORMA DIN 2018

84. Articolul 175 și secțiunile a 7-a - a 9-a, cuprinzând articolele 176 - 179, se abrogă.

DAAAR 83. Articolul 174 se modifică și va avea următorul cuprins:
"ART. 174
Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (1) Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2) se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declarației prevăzute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 156 asupra bazei de calcul prevăzute la art. 170 alin. (1).
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal își încetează activitatea sau intră în suspendare temporară a activității potrivit legislației în materie depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declarație în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, stabilită conform alin. (2). Modelul declarației se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F."

__________________________________________________________________________________

Si uitati asa, oameni buni, o sa ne tot frecam cu declaratii de suspendare a activitatii si reluare a activitatii - daca nu vrem sa platim contributii in plus !! :angry2:

SINISTRU !!#11 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13479 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 27 November 2017 - 02:37 PM

http://www.conta.ro/...gurari-sociale/

bun material, uitasem de el ...
valabil doar anul asta, daca ord. 79 ramane .. dar bine de stiu ca procedura.#12 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13479 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 27 November 2017 - 05:11 PM

Sa va mai zic una TARE ?

Cf ord. 79, daca am baza de calc. sub sal. minim (din ian), nu sunt obligata sa platesc CAS la drepturi de autor, insa SUNT OBLIGATA de L. 263/2010 daca obtin exclusiv venituri din DDA, indiferent de val. acestora.

L.263/2010, art. 6, pct. I :

Art. 6. - (1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
b) functionarii publici;
c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.

DESIGUR ca nu au fost in stare sa armonizeze legile si iata o noua sit. in care o lege spune una si alta zice altceva !
Prin urmare, chiar daca CF ar permite scutirea de la plata CAS in acest caz punctual, NU ne lasa legea pensiilor !!

Zic bine ce zic ? :sad: E corect ?#13 Dinu George

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 354 Postari:
 • Gender:Male
 • Location:Timisoara

Postat 28 November 2017 - 05:47 PM

Nebunie totala !

Din cate am inteles eu pana acum, angajatorul trebuie sa calculeze si sa vireze doar impozitul (final sau anticipat) pe dreptul de autor (si sa declare in D112). Evident sa ii dea celui in cauza ("autorului") documentele care ii trebuie (de exemplu sumele din DDA pe anul 2017, pe luni).

Mai departe bietul "autor" trebuie sa isi dea doctoratul pentru a nu gresi in ceea ce priveste contributiile sociale ca in caz contrar cei de la Fisc o sa vina sa ii ceara bani eventual si cu penalizari.
(apropo de contributii si plata acestora, cativa prieteni au primit somatie de plata pentru contributia de sanatate din 2012, desi unii dintre ei au fost in 2014 la Finante si li s-a spus ca nu au nici o datorie. Cica in 2014 nu aveau program pentru situatia primita de la CASS din 2012. Si s-au grabit acum ca in 2018 cica se prescriu.)#14 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13479 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 29 November 2017 - 11:49 AM

Din pacate, inca nu ne putem face calcule definitive fiindca nu stim daca ord. 79 va ramane in forma actuala. Cred ca abia in ian. o sa stim mai sigur cum stam.

O nebunie totala, intr-adevar ! :sad:#15 2016Konta

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 18 Postari:

Postat 09 January 2018 - 10:14 AM

Multumim de articol@Otilia Alupei si La multi ani!

Eu am situatia incheierii unui contract de drepturi de autor in 2018 cu o pf care este salariata la alta firma, care are un salariu net >1900/luna. Pana acum acest salariat nu a amai avut alte contracte pe drepturi de autor.
Cum se va impozita acest contract in 2018, sa zicem in cazul sumei de 2500 lei, unde se genereaza statul in programul Saga, se declara in D122 sau D100?

Multumesc anticipat!#16 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13479 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 09 January 2018 - 02:04 PM

La multi ani si sa ai un an plin de bucurii ! :biggrin:

Veniturile din drepturile de autor (pt care nu este obligatorie conducerea contabilitatii de catre beneficiarul de venit) au 2 componente de impozitare, indiferent daca persoana fizica este si salariat : darile cu retinere la sursa (retinute si platite de catre platitorul de venit) si cele pe care trebuie sa le achite singur, separat (la fisc) beneficiarul de venit.

In continuare, iti raspund strict la intrebarile puse, fara sa detaliez obligatiile declarative si de plata ale PF, regularizarile ulterioare (din 2019) ale impozitului si contributiilor sociale.

Platitorul de venit are, in 2018 (cf legislatiei in vigoare pana astazi), doar obligatia retinerii impozitului pe venit de 7 % sau (prin optiunea beneficiarului de venit) de 10 %, cf. art 72 sau 73 din CF. Retinerea impozitului reprezentand plata anticipata se efectueaza din veniturile platite in baza contractului incheiat in forma scrisa intre platitorul de venit si beneficiarul venitului.
In cazul unui venit lunar de 2500 lei pt care cota de impunere este de 10 % (optiune de impozit final), baza de calcul pt impozit este brutul - cota forfetara de 40%, adica 1500 lei. Daca impozitul pe venit se aplica cf art. 72, adica 7%, atunci baza de impozitare este venitul brut, adica cei 2500 lei.

Incepand cu anul 2018, ctb. sociale NU se mai retin la sursa (ca impozitul), ci se platesc de catre beneficiarul venitului, direct la fisc, urmand o intreaga procedura pe care am descris-o deja !

In Saga, ctr de DA se inreg. la sectiunea "Salariati", marcand la coloana "Tip" Drepturi de autor. De asemenea, trebuie verificat si la sectiunea "State salarii" sa corespunda cota de impozit aplicabila.
Se declara in D112.#17 Aleka Sarah

  Nou

 • Nou venit
 • Pip
 • 5 Postari:

Postat 10 January 2018 - 03:15 PM

Buna ziua!

Am o intrebare legata de acest subiect. Eu am cateva contracte DDA facute si semnate in decembrie 2017 cu cativa angajatori, iar la unul dintre ele respectiva firma vrea sa il modifice cu noua lege din 2018. Motivul: pentru ca plata o vor face in 2018. Precizez ca contractul are data de decembrie 2017. Iar platile in cazul celorlalte contracte din dec 2017 se vor face tot in 2018 dar acelea nu s-au vrut a fi modificate.

Cum e normal si bine? Sa mi se aloce legea din 2018 pentru contractele din decembrie 2017 sau nu? Mie mi s-ar parea logic ca cele din 2017 sa ramana pe legea din 2017, iar cele semnate in 2018 sa li se aloce legea din 2018.

Stiu ca legea zice in felul urmator: ”Prevederile prezentului titlu se vor aplica veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.” Dar nu e mentionat daca se aplica la facerea si semnarea contractelor (cu venituri) sau la plata veniturilor realizate in 2018.

Multumesc in prealabil!#18 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13479 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 10 January 2018 - 07:12 PM

In cazul veniturilor din DDA, data obtinerii venitului este chiar data platii. Daca data platii este in ian. 2018, atunci (dpv fiscal) venitul este aferent lunii ian. chiar daca prestarea efectiva a serviciului a fost in dec./ ctr a fost incheiat in dec.
La DDA nu este la fel ca la salarii unde data inregistrarii cheltuielii cu salariile este luna in care s-a prestat munca, chiar daca salariul e platit luna urmatoare, dar si aici se retine impozitul pe salariu tot in luna in care se fac platile efective.

Acestea find zise, masura de a alinia contractul la legislatia actuala (pt plati facute in ian.) este una corecta. Firmele prevazatoare au achitat, in mod exceptional, veniturile pt DDA din dec. tot in luna dec. (au inchis anul), ca sa nu se confrunte in ian. cu aceste schimbari legislative care au modificat impozitarea, urmand sa reia platile in febr. pt lucrarile efectuate in ian. (nu se mai fac plati in ian. deloc, pt 2017), dupa reasezarea contractelor.

Atentie : daca celelalte firme nu fac modificarile (actele aditionale de marire a brutului) o sa te trezesti ca vei lua un net un pic mai mare pt ca impozitul este un pic mai mic (10% in loc de 16%), dar asta e un cadou otravit fiindca in realitate (in fct de veniturile tale din anul trecut, altele decat cele din salarii si asimilate) poti ramane cu un net mai mic din DDA din cauza cotelor de contributii sociale care s-au marit considerabil, adica sunt exact ca la salarii (35% in plus de cei 10% pt impozitul pe venit care se retine la sursa, adica de catre firma, direct pe statul de plata) si pt care este posibil sa ai de facut plati anticipate obligatorii. Daca in 2017 nu ai mai obtinut venituri din DDA, atunci anul asta nu ai plati obligatorii anticipate . Ma rog, discutia e pe date grosiere limitate destul de mult la acest tip de venituri, insa la date mai concrete lucrurile pot varia destul de mult, dar capata mai multa exactitata rezultatele. :smile:

Deci, firma corecta/ cinstita e mai degraba cea care vrea schimbarea/ alinierea brutului/netului astfel incat sa ai de unde sa-ti platesti singura/ separat de firma, si contributiile sociale, fara a ramane cu bani mai putini in mana la final decat cei pe care ti i-ai calculat/ negociat la incheierea contractului), nicidecum cele care tac malc si lasa sumele brute/nete cum au fost anul trecut fiindca anul asta - repet !! - beneficiarii veniturilor (adica si tu) vor trebui sa-si platesca singuri contributiile la fisc din ceea ce incaseaza de la firme. Intelegi ce spun ? Mai concret, castigi la netul contractat initial cei 6 % din micsorarea impozitului pe venit, dar poate sa iti ia fiscul separat 35% pt contributii, adica ramai fara 30% din netul pe care l-ai primit de firma .
Desigur ca trebuie sa fii f atenta la noua suma, tine aproape de noi si te vom ajuta in continuare sa iei deciziile cele mai potrivite, iti putem face chiar calcule concrete / comparative daca esti dispusa sa ne dai datele necesare (sumele in discutie).. nu semna nimic daca nu esti lamurita acolo, vino cu datele aici si ne straduim sa te ajutam BINE ! :biggrin2:#19 Aleka Sarah

  Nou

 • Nou venit
 • Pip
 • 5 Postari:

Postat 11 January 2018 - 01:24 AM

Buna, Otilia, si multumesc mult pentru raspuns!

Am un singur contract DDA in 2017 pentru care s-a si facut plata de 400 euro net in 2017. Imi poti spune te rog ce ar trebui sa platesc in plus sau sa declar pentru acest contract?

In rest, am 3 contracte DDA din decembrie 2017, ale caror plati se vor face abia in ianuarie-februarie, din care:
- unul e de 300 euro net, cu legea din 2017, semnat si stampilat
- unul e de 500 euro net, cu legea din 2017, semnat si stampilat
- unul e de 300 euro net, unde se aplica legea din 2017, dar pe care nu am apucat sa-l semnez pentru ca a fost facut pe ultima suta, iar acum s-au razgandit cei de la contabilitatea firmei respective si vor sa treaca in contract legea din 2018 acum (impozit 10% si atat), dar cu aceeasi suma negociata in decembrie (deci, inteleg ca pierd bani din acest motiv).

Intrebarea mea este: ce se va intampla in cazul celor doua contracte semnate din 2017 pentru care voi primi bani abia in 2018, in care e trecut calculul din 2017 (retinere la sursa impozit 16%+ CAS+CASS)? Va mai trebui sa platesc eu ceva pe urma lor sau sa declar ceva anume?

Iar cu privire la contractul nesemnat si care se vrea a fi schimbat fara renegociere, sa inteleg ca acest caz este de fapt cel mai corect (daca trecem peste faza cu renegocierea)? Si tinand cont ca mi-am facut deja treaba pentru respectivul contract. Deci nu prea am cum sa combat lipsa dorintei de renegociere a acelei firme si in final va trebui sa mai dau 35% din aceasta suma catre CAS si CASS?

Mentionez, de asemenea, ca eu am numai astfel de contracte DDA, sporadice si cu sume asemanatoare intr-un an intreg.

Multumesc inca o data pentru ajutor!

Aceasta postare a fost editata de Aleka Sarah: 11 January 2018 - 01:28 AM
#20 2016Konta

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 18 Postari:

Postat 11 January 2018 - 02:03 PM

Multumesc mult pt raspuns Otilia!
Am aflat ca incepand cu anul acesta in Saga contractele de DDE de inregistreaza in meniul Intrari, si se declara in D100.


Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL