Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Folosirea banilor din contul firmei de catre actionar - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


- - - - -

Folosirea banilor din contul firmei de catre actionar


5 replies to this topic

#1 urechemarin

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 11 Postari:

Postat 23 February 2018 - 08:05 PM

Am preluat o firma din domeniul agricol ( cultivarea lucerna si vanzarea de baloti in germania) si administratorul o folosit cardul firmei in scopuri personale.
Cum as putea sa procedez in acest caz si sa scad in contabilitate acei bani folositi in scopuri personale?
As putea sa fac un contract de imprumut? Firma imprumuta administratorul? In cat timp ar fi obligat sa-l restituie?

care ar fi inregistrarile pe care ar trebui sa le fac?#2 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13072 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 26 February 2018 - 12:23 PM

Societatea poate imprumuta administratorul cu maxim 5.000 euro NUMAI la societatile pe actiuni.

Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 actualizata
CAPITOLUL IV
Societăţile pe acţiuni

SUBSECŢIUNEA I
Sistemul unitar

Art. 1444

(1) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operaţiuni precum:
a) acordarea de împrumuturi administratorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligaţii personale ale acestora faţă de terţe persoane;
e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanţe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terţă persoană administratorilor ori o altă prestaţie personală a acestora.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi operaţiunilor în care sunt interesaţi soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operaţiunea priveşte o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator ori deţine, singură sau împreună cu una dintre persoanele susmenţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris. (3)

Prevederile alin. (1) nu se aplică:
a) în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;
b) în cazul în care operaţiunea este încheiată de societate în condiţiile exercitării curente a activităţii sale, iar clauzele operaţiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) decât cele pe care, în mod obişnuit, societatea le practică faţă de terţe persoane.
_______________________________________________________________________

alte opinii : http://www.capital.r...d-averile-.html
#3 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13072 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 26 February 2018 - 01:20 PM

Cod fiscal 2018

ART. 11 - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

(1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contribuții sociale obligatorii, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacții/activități pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției/activității.
Organul fiscal este obligat să motiveze în fapt decizia de impunere emisă ca urmare a neluării în considerare a unei tranzacții sau, după caz, ca urmare a reîncadrării formei unei tranzacții, prin indicarea elementelor relevante în legătură cu scopul și conținutul tranzacției ce face obiectul neluării în considerare/reîncadrării, precum și a tuturor mijloacelor de probă avute în vedere pentru aceasta.

Norme metodologice
4. În sensul prevederilor art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, prin tranzacție fără scop economic se înțelege orice tranzacție/activitate care nu este destinată să producă avantaje economice, beneficii, profituri și care determină, în mod artificial ori conjunctural, o situație fiscală mai favorabilă. În situația reîncadrării formei unei tranzacții/activități pentru ajustarea efectelor fiscale se aplică regulile de determinare specifice impozitelor, taxelor și a contribuțiilor sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal.#4 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 13072 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 26 February 2018 - 01:46 PM

Cheltuielile facute in favoarea asociatului sunt NEdeductibile la calculul impozitului pe profit si sunt impozabile la beneficiarul venitului, prin impozitare la sursa cu impozitul final de 10 %, la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri + CASS 10% aplicat de catre Fisc in anumite conditii !!

COD FISCAL 2018

TITLUL II - Impozitul pe profit
CAPITOLUL II - Calculul rezultatului fiscal


ART. 17 - Cota de impozitare
Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%.

ART. 25 - Cheltuieli
(1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.
.............

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

d) cheltuielile făcute în favoarea acționarilor sau asociaților, altele decât cele generate de plăți pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la prețul de piață pentru aceste bunuri sau servicii;

Norme metodologice
(4) În sensul prevederilor art. 25 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, sunt considerate cheltuieli făcute în favoarea acționarilor sau asociaților, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) bunurile, mărfurile și serviciile acordate acționarilor sau asociaților, precum și lucrările executate în favoarea acestora;
b) cheltuielile cu chiria și întreținerea spațiilor puse la dispoziție acestora.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CAPITOLUL X - Venituri din alte surse
ART. 114 - Definirea veniturilor din alte surse


(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:
........
h) bunurile și/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia;

ART. 115 - Calculul impozitului și termenul de plată
(1) Impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l).
(11) Fac excepție de la prevederile alin. (1) contribuabilii care obțin venituri din activitățile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g), care fac dovada înregistrării fiscale pentru activitatea respectivă, potrivit legislației în materie, prin depunerea declarației pe propria răspundere, la plătitorii de venituri, la momentul plății veniturilor.
(2) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final.
(3) Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Dupa parerea mea, acest impozit se declara in D100 si, ulterior, in D205.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ATENTIE : CF ART. 137 - Categorii de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale - NU se datoreaza CAS (nu sunt cuprinse veniturile de art. 114), dar cf art. 155 si 170 se datoreaza CASS !

ART. 155 - Categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate
(2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:
........................
f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și în cazul în care veniturile sunt realizate de persoane fizice aflate în situațiile prevăzute la art. 60. (ADICA DACA SUNT SCUTITI DE IMPOZIT PE VENIT)

ART. 156 - Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate
Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi.

ART. 170 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2) (forma actuala cu D600)
(1) Baza lunară de calcul pentru care persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2) datorează contribuția este salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează. Norme metodologice
(2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevăzut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri menționate la art. 155 alin. (2), respectiv:
.............
f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 - 116.
(3) Încadrarea în plafonul anual prevăzut la art. 155 alin. (2) se efectuează prin însumarea veniturilor anuale menționate la alin. (2), realizate în anul fiscal precedent.
(4) Persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate, declarația cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, în conformitate cu alin. (3).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Concluzii personale :

Daca firma este microintreprindere (platitoare de impozit pe venituri), atunci nu se pune pbl. deductibilitatii cheltuielilor fiindca impozitarea se face la valoare venituri, fara a tine seama de cheltuieli. Prin urmare, sumele platite in favoarea asociatilor sunt doar venituri impozabile din alte surse, DAR impozitarea acestora excede cu mult cota aplicabila la dividende (5%), ceea ce face ca aceasta optiune sa fie tot paguboasa (insa nu la fel de paguboasa ca cea aplicabila la firmele platitoare de impozit pe profit, la care se mai adauga si nedeductibilitatea chelt., adica un impozit pe profit suplimentar de 16 %) !

Asadar, incepand cu noul CF (valabil din 2016) Fiscul NU mai trateaza cheltuielile in favoarea asociatului ca pe un dividend, oferind o scapare de la problema penala a distribuiriii dividendelor in avans ! Da posibilitatea efectuarii cheltuielilor, insa le impoziteaza atat la beneficiar - actualmente cu 20% (10% impozit pe venit din alte surse si 10% CASS), cat si, eventual, la firma platitoare (impozit pe profit aferent, in cota de 16%).#5 mgabi

  Membru activ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1255 Postari:
 • Gender:Female

Postat 26 February 2018 - 08:33 PM

Cel mai simplu este sa-i imputi suma pe loc.#6 urechemarin

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 11 Postari:

Postat 26 February 2018 - 08:55 PM

Mgaby stiu ca asta ar trebui sa fac.

M-am gandit sa procedez in felul urmator: sa realizez acum 461-5121 si in cursul anului cand va depune bani inapoi sa ii depuna din casa in contul bancar: 5311-461


Ce ziceti este bine?


Similar Topics Collapse

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL
Privacy Policy RO | Termeni si conditii