Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
varaD - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


varaD

Inregistrat la: 02 Mar 2005
Offline Ultimul click: May 30 2016 07:01 PM
-----

Topicele mele

Capital social societate civila profesionala

24 November 2008 - 03:23 PM

Vezi postareaDaiana, la Nov 3 2008, 03:19 PM, a spus:

Am sa ajung sa-mi cer singura monografia :))
Daca aveti alte intrebari, si nu s-a raspuns la ele, atunci apelati-ma....daca vreti monografie........ nuuuuuuuuuuu aaaaaaaaaaaaaaam
Am si eu o intrebare referitoare la inregistrarea capitalului social la o societate civila profesionala de psihologie: 700lei numerar si 9300lei aport in natura. Aportul in numerar la constituire nu a trebuit decat sa faca dovada existentei, trebuie inregistrat in registrul de casa cu "chitanta"? Aportul in natura a fost facut pe baza documentelor justificative (facturi, chitante), se poate amortiza?

Facturare avans servicii la extern

20 April 2007 - 08:31 PM

Am cautat prin forum si nu am gasit nimic sa ma lamureasca ... posibil sa nu fi cautat bine...
As dori macar o parere referitoare la facturare avans servicii extern. Fac mentiunea cod Caen 45 cu "taxare inversa".
Eu m-am gandit asa:
Invoice/Factura, la denumire produs am "avans conform contract..", suma ".. Euro/1Euro=3.3370RON", total "..Euro" si, normal, la TVA "taxare inversa"

Ce spuneti??? :pullhair:

oug 63/2005 privind blocare posturi sistem bugetar

06 July 2005 - 02:02 PM

daca poate cineva sa ma ajute cu textul ordonantei as ramane vesnic recunoscatoare :)
va multumesc anticipat!

Norma metodologica pentru aplicarea OUG 28/1999 republicata

26 April 2005 - 10:48 AM

Norma metodologica nr. (r1) din 18/04/2003
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 25/04/2005
pentru aplicarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaþia agenþilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

CAPITOLUL I
Dispoziþii generale


Art. 1. - (1) În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaþia agenþilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicatã, denumitã în continuare ordonanþã de urgenþã, prin agenþi economici se înþelege persoanele fizice ºi juridice, asociaþiile familiale, precum ºi orice alte entitãþi care efectueazã cu platã, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, livrãri de bunuri cu amãnuntul ºi/sau prestãri de servicii direct cãtre populaþie, cu excepþia instituþiilor publice.
(2) Agenþii economici care nu intrã sub incidenþa ordonanþei de urgenþã pot opta pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, în condiþiile legii.
(3) Agenþii economici care au obligaþia utilizãrii aparatelor de marcat electronice fiscale, precum ºi cei prevãzuþi la alin. (2) sunt denumiþi în continuare utilizatori.
Art. 2. - Utilizatorii au obligaþia sã elibereze clienþilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amãnuntul ºi/sau serviciile prestate ºi, la solicitarea acestora, le vor elibera ºi facturã fiscalã, în condiþiile prevãzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 3. - (1) Bonurile fiscale se emit de cãtre utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obþinut avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor ºi a aparatelor de marcat electronice fiscale prevãzutã la art. 5 alin. (1) din ordonanþa de urgenþã, denumitã în continuare comisie.
(2) Bonurile fiscale emise de casele de schimb valutar se semneazã ºi se ºtampileazã de emitent.
(3) În cazul în care în acelaºi spaþiu se efectueazã atât livrãri de bunuri cu amãnuntul sau prestãri de servicii pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, cât ºi livrãri de bunuri cu amãnuntul sau prestãri de servicii pentru care nu existã aceastã obligaþie, utilizatorii pot emite bon fiscal pentru toate bunurile livrate ºi/sau serviciile prestate.
Art. 4. - În sensul ordonanþei de urgenþã, prin livrãri de bunuri cu amãnuntul ºi prestãri de servicii direct cãtre populaþie se înþelege acele activitãþi desfãºurate cu caracter permanent. Nu intrã în aceastã categorie eventualele livrãri de bunuri ºi prestãri de servicii direct cãtre persoane fizice efectuate întâmplãtor de cãtre agenþii economici, alþii decât comercianþii cu amãnuntul.
Art. 5. - (1) Distribuitorul autorizat de aparate de marcat electronice fiscale este agentul economic pe numele cãruia a fost eliberat avizul privind distribuirea ºi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
(2) Distribuitorul autorizat are libertatea de a include în reþeaua sa de distribuþie ºi/sau service orice agenþi economici care îndeplinesc condiþiile prevãzute de ordonanþa de urgenþã ºi de prezentele norme metodologice, denumiþi în continuare unitãþi acreditate.
Art. 6. - (1) În situaþia defectãrii aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemneazã în cartea de intervenþii a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentatã în anexa nr. 1, data ºi ora la care au anunþat defectarea acestuia ºi pãstreazã confirmarea scrisã, respectiv telex, fax sau altele asemenea, privind anunþarea defectãrii aparatului de marcat electronic fiscal.
(2) Pânã la repunerea în funcþiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepþia taximetriºtilor, înregistreazã tranzacþiile efectuate în aceastã perioadã într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completeazã fãrã ºtersãturi sau fãrã spaþii neutilizate.
(3) Registrul special se întocmeºte conform modelelor prezentate în anexele nr. 2 a) ºi 2 B).
(4) Registrul special va avea paginile numerotate, va fi sigilat ºi va fi ºtampilat de cãtre organul fiscal la care utilizatorul este înregistrat ca plãtitor de impozite ºi taxe, cu precizarea numãrului de pagini conþinut de acesta, ºi va fi prezentat de cãtre utilizator, cu excepþia taximetriºtilor, pentru vizare o datã cu depunerea declaraþiei de instalare a aparatului la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã a fost instalat acesta.
(5) La repunerea în funcþiune a aparatului tehnicianul unitãþii de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemneazã în registrul special, dupã ultima înregistrare a tranzacþiilor efectuate de utilizator, data ºi ora începerii funcþionãrii aparatului, sub semnãtura ºi numele în clar ale tehnicianului de service.
Art. 7. - (1) Pânã la repunerea în funcþiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepþia caselor de schimb valutar, elibereazã clienþilor, la cererea acestora, facturi fiscale, în condiþiile prevãzute de Legea nr. 571/2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(2) Pe perioada nefuncþionãrii aparatului de marcat electronic fiscal casele de schimb valutar elibereazã clienþilor buletin de schimb valutar, iar datele privind tranzacþiile efectuate în aceastã perioadã vor fi introduse în aparate dupã repunerea în funcþiune a acestora.
Art. 8. - (1) În situaþia întreruperii curentului electric în momentul emiterii unui bon fiscal, acesta se pãstreazã de cãtre utilizator împreunã cu raportul fiscal de închidere zilnicã prevãzut la art. 33 pct. C lit. a).
(2) Pentru tranzacþiile efectuate în perioada întreruperii curentului electric utilizatorii aplicã prevederile art. 6 alin. (2) ºi ale art. 7.
(3) În registrul special, înainte de înregistrarea tranzacþiilor, se noteazã data ºi ora întreruperii curentului electric, iar în final, data ºi ora la care aparatul începe sã funcþioneze, sub semnãtura ºi ºtampila utilizatorului.
Art. 9. - (1) Vânzarea de pâine ºi produse de panificaþie, precum ºi de ziare ºi reviste în alte condiþii decât cele prevãzute la art. 2 lit. c) ºi d) din ordonanþa de urgenþã atrage neîncadrarea acestor activitãþi în excepþia prevãzutã de lege.
(2) În sensul art. 2 lit. c) din ordonanþa de urgenþã, prin magazine sau raioane specializate se înþelege spaþiile în care se comercializeazã exclusiv pâine ºi produse de panificaþie.
(3) În sensul art. 2 lit. d) din ordonanþa de urgenþã, prin distribuitori specializaþi se înþelege agenþii economici care comercializeazã exclusiv ziare ºi reviste.
Art. 10. - Activitãþile de vânzare a biletelor de cãlãtorie ºi a abonamentelor pentru transportul public de cãlãtori, ca activitãþi anexe transportului, intrã în excepþia prevãzutã la art. 2 lit. e) din ordonanþa de urgenþã.
Art. 11. - (1) Bonurile cu valoare fixã prevãzute la art. 2 lit. f) din ordonanþa de urgenþã se tipãresc în condiþiile prevãzute de reglementãrile în vigoare privind formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, suma fixã perceputã de la client fiind pretipãritã pe documentul eliberat acestuia.
(2) Vânzarea de timbre fiscale, poºtale, judiciare, precum ºi de rovignete, cãrþi poºtale sau altele asemenea, care se comercializeazã la valoarea nominalã pretipãritã pe acestea, intrã în excepþia prevãzutã la art. 2 lit. f) din ordonanþa de urgenþã.
Art. 12. - Activitãþile de parcare a autovehiculelor ºi jocurile de noroc intrã sub incidenþa prevederilor art. 2 lit. f) din ordonanþa de urgenþã numai în cazul în care se încaseazã de la clienþi o sumã fixã care este pretipãritã pe biletul de acces ºi, respectiv, pe biletul sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului.
Art. 13. - (1) Agenþii economici care desfãºoarã activitãþi de amanetare sunt exceptaþi de obligaþia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale pentru serviciile de creditare, inclusiv pentru comisionul aferent acestor servicii.
(2) La vânzarea direct cãtre populaþie a bunurilor amanetate, ca urmare a neachitãrii împrumutului de cãtre deponentul bunului amanetat, se emite bon fiscal, cu excepþiile prevãzute de lege.
Art. 14. - În înþelesul art. 2 lit. g) din ordonanþa de urgenþã, casele de schimb valutar aparþinând persoanelor juridice autorizate sunt casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Naþionalã a României.
Art. 15. - Intrã sub incidenþa prevederilor art. 2 lit. h) din ordonanþa de urgenþã:
a) profesiile libere sub toate formele de organizare, care nu implicã crearea unei societãþi comerciale, desfãºurate de cãtre notari, avocaþi, experþi autorizaþi, medici, experþi contabili, contabili autorizaþi, arhitecþi, precum ºi de alte persoane fizice care presteazã servicii cu caracter profesional în domeniul ºtiinþific, literar, artistic ºi educativ;
B) activitãþile economice desfãºurate în mod independent, inclusiv prin practicarea unei meserii, de cãtre persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu excepþia activitãþilor de taximetrie auto pentru mãrfuri ºi persoane.
Art. 16. - Intrã sub incidenþa prevederilor art. 2 lit. s) din ordonanþa de urgenþã bunurile livrate ºi serviciile prestate în baza unor contracte în care se prevede cã plata se face în rate, la termen sau sub formã de avansuri. Prin avansuri se înþelege încasarea parþialã a contravalorii bunurilor sau serviciilor înaintea livrãrii, respectiv prestãrii acestora.


CAPITOLUL II
Aparatele de marcat electronice fiscale


SECÞIUNEA 1
Configuraþia aparatelor de marcat electronice fiscale


Art. 17. - Aparatele de marcat electronice fiscale pot fi:
a) case de marcat electronice cu structurã închisã, izolate. Aceste case de marcat au hardware dedicat, set fix de funcþii, bazã de date proprie ºi funcþioneazã izolat, fãrã posibilitate de conectare la un calculator. Modulul fiscal este integrat în hardware propriu, iar programul de aplicaþie ºi cel de control din modulul fiscal sunt plasate într-o memorie fixã;
B) case de marcat electronice cu structurã închisã, conectate la calculator.
Suplimentar faþã de aparatele de marcat electronice fiscale prevãzute la lit. a), aceste case de marcat dispun de o interfaþã prin care se asigurã cooperarea cu un program ce ruleazã pe calculator. Interfaþarea furnizeazã un set limitat de comenzi de modificare, completare, citire a bazei de date interne ºi de emitere de documente fiscale. Securitatea comunicãrii ºi integritatea corectitudinii înregistrãrilor sunt asigurate de modulul fiscal prin programul sãu de control;
c) case de marcat electronice computerizate.
Aceste case de marcat sunt realizate pe o structurã de calculator standard, în care este inclusã o placã fiscalã ce conþine un modul fiscal cu hardware ºi program de control proprii, care se interfaþeazã cu programul de aplicaþie al aparatului de marcat electronic fiscal, care ruleazã pe calculatorul standard printr-un set limitat de comenzi de interfaþare adecvat acestei categorii de aplicaþii. Eventuala comunicare pentru integrarea într-o reþea este controlatã de programul de aplicaþie în limitele acceptabile pentru aceastã clasã de aplicaþii;
d) aparate sau terminale cu funcþii de case de marcat electronice.
Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structurã ºi program aplicativ, care includ o placã fiscalã ce conþine un modul fiscal. Interfaþarea aplicaþiei cu modulul fiscal conferã acestora ºi funcþii de casã de marcat, în afara altor funcþii specifice;
e) imprimante fiscale.
Imprimantele fiscale sunt dispozitive care includ un modul fiscal, memorie fiscalã ºi periferice controlabile de cãtre acesta; nu au program de aplicaþie propriu ºi se interfaþeazã ca periferice cu un sistem de calcul, cu structura hardware ºi program aplicativ identificabil.
Art. 18. - (1) Aparatele de marcat electronice fiscale prevãzute la art. 17 lit. a) ºi B) pot fi staþionare, alimentate cu energie electricã din reþeaua de curent alternativ ºi/sau portabile, cu alimentare autonomã de la baterii ori acumulatori.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale prevãzute la art. 17 lit. c)-e), împreunã cu programul aplicativ identificabil, formeazã ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare.
(3) Comercializarea de cãtre distribuitorii autorizaþi a aparatelor de marcat electronice fiscale prevãzute la art. 17 lit. c)-e) fãrã programul aplicativ identificabil, avizat potrivit ordonanþei de urgenþã ºi prezentelor norme metodologice, precum ºi instalarea acestora cu un alt program aplicativ decât cel avizat sunt interzise.


SECÞIUNEA a 2-a
Caracteristicile aparatelor de marcat electronice fiscale


Art. 19. - Din punct de vedere constructiv, aparatele de marcat electronice fiscale sunt realizate, dupã caz:
a) unitar, respectiv în carcasã unicã ce include componentele aparatului;
B) modular, respectiv sisteme de module funcþionale, la care se asigurã integritatea ºi continuitatea legãturii cu modulul fiscal ºi cu perifericele controlate de acesta.
Art. 20. - Aparatele de marcat electronice fiscale, destinate activitãþilor de taximetrie, sunt case de marcat cu structurã închisã, realizate numai în sistem unitar, care includ un taximetru prin intermediul cãruia se mãsoarã timpul ºi distanþa parcursã ºi care calculeazã automat sumele datorate de client.
Art. 21. - Aparatele de marcat electronice fiscale utilizate de casele de schimb valutar sunt numai aparate de tipul celor prevãzute la art. 17 lit. c)-e), care au ca destinaþie exclusivã schimbul valutar.
Art. 22. - Un aparat de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
A. sã conþinã un modul fiscal propriu cu un set minim de funcþii accesibile prin comenzi de interfaþare cu restul aplicaþiei aparatului de marcat electronic fiscal, prin intermediul cãruia controleazã:
a) o memorie fiscalã de tip (E)PROM sau OTP;
B) un dispozitiv de afiºaj client special cu caractere de minimum 7 mm, cu numãrul minim de caractere suficient pentru afiºarea valorii maxime pentru totalul de bon ºi care asigurã o bunã lizibilitate pentru client în orice condiþii de luminã ambiantã. Sunt exceptate aparatele de marcat electronice fiscale destinate exclusiv activitãþilor hoteliere, precum ºi de alimentaþie publicã atunci când plata se face la masã.
Dispozitivul de afiºaj client la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþii de taximetrie este înglobat în carcasa acestor aparate ºi va avea caracteristicile tehnice stabilite prin normele de metrologie legalã referitoare la taximetrie;
c) un dispozitiv de imprimare care sã asigure tipãrirea bonurilor fiscale ºi a rolei-jurnal, prevãzut cu senzori pentru fiecare rolã utilizatã pentru emiterea documentelor respective, cu minimum 18 caractere pe linie document ºi caractere de minimum 2,5 mm înãlþime;
d) un afiºaj operator.
Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de taximetrie sunt dotate cu un dispozitiv unic de afiºaj client-operator;
e) o tastaturã pentru accesarea funcþiilor aparatului;
f) un sistem pentru stabilirea regimului de lucru;
B. sã funcþioneze autonom, oferind local un set minimal de funcþii de casã de marcat, ºi sã se interfaþeze cu modulul fiscal pentru execuþia lor;
C. sã asigure securitatea procesului de culegere de date prin efectuarea de verificãri înainte de a afecta ansamblul datelor stocate;
D. sã asigure continuitatea memoriei RAM ºi a ceasului de timp real, astfel încât sã fie permise reluarea unei operaþiuni întrerupte de cãderea tensiunii de alimentare ºi finalizarea corectã a acesteia;
E. sã controleze dispozitivul propriu de imprimare ºi afiºajul client, exclusiv prin intermediul modulului fiscal, respectiv prin comenzile de interfaþare oferite de acesta.
Dispozitivul propriu de imprimare poate fi:
a) dublu, caz în care asigurã tipãrirea bonului fiscal, a rapoartelor ºi a rolei-jurnal;
B) simplu, specific aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu jurnal electronic, caz în care asigurã tipãrirea rolei-jurnal în mod obligatoriu înaintea emiterii raportului fiscal de închidere zilnicã sau în cazul epuizãrii capacitãþii de stocare a jurnalului electronic.
Aparatele sau terminalele cu funcþii de case de marcat electronice, precum ºi aparatele de marcat electronice fiscale portabile ºi cele destinate activitãþilor de taximetrie pot fi dotate cu dispozitiv propriu de imprimare simplu;
F. sã înregistreze pe termen lung în memoria fiscalã din modulul fiscal datele la nivelul zilei de lucru ºi modificarea parametrilor ºi a evenimentelor care au implicaþii în interpretarea datelor stocate;
G. sã asigure inviolabilitatea accesului neautorizat prin:
a) sigilare ºi prin elemente fizice de securizare a accesului la operaþiuni privilegiate, accesibile doar personalului de service;
B) existenþa unor regimuri de lucru protejate, accesibile numai printr-un bloc de chei sau parole de minimum 4 cifre;
c) asigurarea continuitãþii ºi integritãþii legãturilor implicate în fluxul de date ºi emiterea de documente pe dispozitivul propriu de imprimare;
d) controlul comunicaþiei prin interfeþe;
H. sã verifice:
a) conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare ºi cu afiºajul client;
B) prezenþa ºi corectitudinea funcþionãrii memoriei fiscale;
c) tensiunea de alimentare ºi bateria de susþinere, implicate în continuitatea memoriei de date ºi a ceasului de timp real;
d) integritatea ºi coerenþa datelor stocate ºi a documentelor emise, blocând funcþionarea atunci când se depisteazã situaþii anormale;
I. sã asigure proceduri de recuperare în caz de anomalii de funcþionare nedeterminate de defectarea aparatului.
Art. 23. - Pe lângã condiþiile prevãzute la art. 22, aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþii de taximetrie trebuie sã îndeplineascã ºi urmãtoarele condiþii:
a) sã asigure programarea datei ºi orei de zi ºi de noapte, a orei de varã ºi de iarnã, a datei în anii bisecþi, precum ºi schimbarea acestora;
B) sã asigure ca viteza de comutare limitã sã fie de 10 km/h;
c) sã tipãreascã bonul client cu datele de pe afiºajul client ºi sã ºteargã automat aceste date o datã cu trecerea din poziþia PLATÃ;
d) sã asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului;
e) sã intre în funcþiune doar în momentul în care au fost activate de dispozitivul de comandã fixat în una dintre poziþiile de operare autorizate.
Art. 24. - (1) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie sã asigure funcþionarea aparatelor de marcat electronice fiscale în conformitate cu specificaþiile de utilizare.
(2) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale este compus din programul de control al aparatelor de marcat electronice fiscale, localizat în modulul fiscal, ºi din programul de aplicaþie al aparatelor de marcat electronice fiscale. Prin interacþiunea celor douã programe se asigurã funcþionalitatea de ansamblu ºi protecþia fluxului de date ºi a emiterii de documente cu caracter fiscal. Partajarea fizicã ºi modul de comunicaþie dintre cele douã componente depind de varianta constructivã a aparatelor de marcat electronice fiscale.
(3) Programul de aplicaþie al aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de schimb valutar trebuie sã asigure baza de date necesarã întocmirii ºi transmiterii la Banca Naþionalã a României a raportãrilor lunare în forma ºi în structura prevãzute de Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 1/2004*) privind efectuarea operaþiunilor valutare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(4) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitãþii de taximetrie trebuie sã asigure accesul la regimul de lucru programare numai dupã îndepãrtarea sigiliului fiscal.
___________
*) Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 1/2004 a fost abrogat de la data de 11 aprilie 2005 prin Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005.


Art. 25. - (1) Modulul fiscal este un subansamblu hardware-software din componenþa aparatelor de marcat electronice fiscale cu resurse de procesare, de stocare de date, de program, de ceas de timp real ºi de asigurare a protecþiei ºi integritãþii datelor proprii, care izoleazã secþiunea criticã din aparatul de marcat electronic fiscal, responsabilã pentru siguranþa gestionãrii datelor ºi documentelor cu caracter fiscal, oferind un set limitat de comenzi de interfaþare cu restul aplicaþiei aparatului de marcat electronic fiscal.
(2) Modulul fiscal capteazã toate datele trimise spre dispozitivul propriu de imprimare al aparatelor de marcat electronice fiscale, gestionând independent ºi asigurând sinteza acestor date pe termen scurt, respectiv zilnic în totalizatoare ºi în contoare distincte pe categorii de operaþiuni permise, ºi pe termen lung, respectiv pe durata de utilizare a memoriei fiscale înglobate; controleazã datele afiºate pentru client ºi asigurã integritatea, protecþia datelor colectate ºi a documentelor emise.
(3) Modulul fiscal asigurã stocarea datelor ºi funcþionarea ceasului de timp real minimum 1.440 de ore în absenþa tensiunii de alimentare.
Art. 26. - (1) Capacitatea registrelor interne din modulul fiscal al aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepþia celor destinate activitãþilor de taximetrie, este de minimum: 7 cifre de introducere, 8 cifre la totalizatoarele de bon ºi 10 cifre la totalizatoarele zilnice.
(2) La aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de taximetrie capacitatea registrelor interne din modulul fiscal este cea stabilitã prin normele de metrologie legalã referitoare la taximetrie.
(3) Capacitatea registrelor interne la totalizatoarele de bilanþ asigurã redarea bilanþului întregului conþinut al memoriei fiscale în care s-a înregistrat numãrul maxim de închideri zilnice permise de aparat.
Art. 27. - Datele de sintezã stocate în memoria fiscalã sunt inviolabile ºi se pãstreazã pe timp nelimitat. Funcþionarea modulului fiscal este asiguratã de programul de control al aparatului, care este localizat în memoria fixã din acest modul. Acest program asigurã ºi funcþiile de autodiagnozã.
Art. 28. - (1) Modulul fiscal poate folosi aceleaºi resurse hardware cu restul aplicaþiei aparatului numai în cazul în care acesta are structurã închisã.
(2) Fiecare aparat de marcat electronic fiscal are propriul sãu modul fiscal.
(3) Modulul fiscal conþine elemente de control pentru restricþionarea operaþiunilor permise numai personalului de service, elemente de detecþie a cãderii tensiunii de alimentare ºi pentru controlul bateriei de susþinere ºi elemente de securizare.
Art. 29. - Programul de aplicaþie din ansamblul aparatelor de marcat electronice fiscale, implementat sau nu pe aceeaºi structurã hardware ca modulul fiscal, în funcþie de varianta constructivã, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a) sã devinã activ automat dupã cuplarea tensiunii;
B) sã permitã numai setul de comenzi de tastaturã ºi de interfaþã de comunicaþie din specificaþiile de utilizare ºi sã nu permitã execuþia de comenzi care necesitã comunicarea cu modulul fiscal fãrã a coopera cu acesta;
c) sã acceseze modulul fiscal prin comenzile de interfaþare ale acestuia, pentru a comunica cu dispozitivul propriu de imprimare din aparat, cu afiºajul ºi cu memoria fiscalã;
d) sã acceseze modulul fiscal pentru citirea cotelor curente de taxã pe valoarea adãugatã, a datei ºi orei locale întreþinute de ceasul de timp real al acestuia, a indicatorilor de stare ºi, opþional, pentru citirea valorii unor totalizatoare ºi contoare zilnice;
e) sã asigure continuitatea propriei memorii de date;
f) sã gestioneze baza de date pentru articole ºi sã asigure asocierea articol-cotã de taxã pe valoarea adãugatã;
g) sã asigure sinteza la nivelul zilei de lucru a datelor gestionate prin alte comenzi decât cele specifice setului minimal impus de comenzi ºi sã permitã raportarea acestora la nivel de tip de comandã;
h) sã controleze comunicaþia cu alte periferice auxiliare ºi/sau cu altã reþea.
Art. 30. - (1) Opþional, la aparatele de marcat electronice fiscale pot fi cuplate dispozitive ca balanþe electronice, cititoare de coduri de bare, cititoare de cãrþi de credit ºi altele asemenea.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de taximetrie pot fi dotate opþional cu o cheie cu memorie electronicã utilizatã pentru identificarea taximetristului, colectarea datelor ºi pentru programarea tarifelor. În situaþia funcþionãrii taxiului cu mai mulþi taximetriºti alternativ, în cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare dintre aceºtia începe activitatea prin accesarea identitãþii sale în programul aparatului de marcat electronic fiscal, prin introducerea cheii electronice prin intermediul cãreia se poate executa ºi controlul asupra activitãþii depuse de acesta.
Art. 31. - Comunicaþia aparatului de marcat electronic fiscal cu perifericele specifice domeniului ºi cu dispozitivul de imprimare propriu, cu excepþia cazului în care acesta are caracter fiscal, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a) sã permitã introducerea unicã de articol fãrã a interveni asupra informaþiilor legate de sistemul de taxare;
B) sã nu permitã tipãrirea prin alte mijloace decât prin intermediul modulului fiscal a documentelor pe dispozitivul de imprimare propriu;
c) sã nu permitã modificarea directã, prin comenzi de interfaþã, a conþinutului memoriei de date din modulul fiscal.
Art. 32. - Când casa de marcat electronicã fiscalã are posibilitatea de cuplare la calculator, interfaþa, prin setul sãu de comenzi, poate modifica, completa ºi citi baza de date internã a aparatului ºi poate emite documente fiscale, cu condiþia îndeplinirii urmãtoarelor cerinþe:
a) sã nu permitã scrierea sau ºtergerea memoriei operaþionale a modulului fiscal;
B) sã blocheze comunicaþia ca urmare a erorilor semnalate de modulul fiscal;
c) sã permitã trecerea în regim izolat în vederea anulãrii condiþiilor de eroare ºi a finalizãrii corecte a comenzilor.
Art. 33. - Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sã asigure, prin comenzi de la tastaturã, realizarea în mod cumulativ a minimum urmãtoarelor funcþii:
A. în regim de programare:
a) fiscalizarea memoriei fiscale.
Prin operaþiunea de fiscalizare, în sensul ordonanþei de urgenþã, se înþelege identificarea memoriei fiscale ºi a utilizatorului prin datele înscrise în aceasta, respectiv seria fiscalã a aparatului, antetul bonului fiscal, data ºi ora la care se activeazã memoria. Operaþiunea de fiscalizare se efectueazã în momentul instalãrii aparatului la utilizator, conform prevederilor art. 103;
B) programarea antetului bonului fiscal.
Antetul bonului fiscal se tipãreºte pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal ºi conþine cel puþin denumirea ºi codul fiscal/codul unic de înregistrare ale utilizatorului, adresa de la locul de instalare a aparatului sau, dupã caz, menþiunea "comerþ ambulant" ori "taxi".
În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitãþii de taximetrie, precum ºi al celor destinate schimbului valutar, în antet se înscriu, dupã caz, ºi numãrul de înmatriculare a taxiului, numãrul autorizaþiei taxi, numãrul certificatului aprobãrii metrologice de model emis pentru taximetru, numãrul de telefon ºi de fax al operatorului de transport sau al taximetristului independent ºi, respectiv, codul statistic atribuit de Banca Naþionalã a României la punctele de schimb valutar;
c) programarea cotelor de taxã pe valoarea adãugatã, respectiv a minimum 4 niveluri de cotã, cu excepþia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de taximetrie, de schimb valutar, de comercializare a mãrfurilor în regim duty-free ºi în magazinele amplasate în aeroporturile internaþionale, la care se programeazã o singurã cotã de taxã pe valoarea adãugatã;
d) programarea asocierii articol - cotã de taxã pe valoarea adãugatã;
e) programarea datei;
f) programarea coeficientului "K" al taximetrului ºi a seturilor de tarife de lucru, pentru aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de taximetrie.
Un set de tarife de lucru conþine minimum tariful de pornire, tariful pe km parcurs ºi tariful pe orã/minut de staþionare.
Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de taximetrie lucreazã cu minimum douã seturi de tarife, de zi ºi de noapte. Setul de tarife de zi se aplicã între orele 6,00-22,00, iar setul de tarife de noapte între orele 22,00 ºi 6,00;
g) programarea comisionului ºi a cursului de schimb valutar pentru vânzarea ºi cumpãrarea de valutã, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de schimb valutar;
B. în regim de înregistrare:
a) înregistrarea livrãrii de bunuri sau prestãri de servicii, concomitent cu calculul taxei pe valoarea adãugatã aferente, cu specificarea nivelului de cotã de taxã pe valoarea adãugatã pentru fiecare operaþiune sau a faptului cã operaþiunea nu este supusã taxãrii;
B) imprimarea bonurilor fiscale conform prevederilor ordonanþei de urgenþã;
c) posibilitatea de corecþie a erorilor numai înainte de emiterea bonului fiscal.
Corectarea unei erori sau anularea unei vânzãri se evidenþiazã pe bonul fiscal ºi se poate efectua numai cu condiþia ca valoarea totalã a acestuia sã nu devinã negativã. Dacã aparatul permite reduceri/majorãri de sume, acestea sunt explicitate în bonul fiscal. La aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþii de taximetrie nu sunt permise reduceri/majorãri de sume;
d) tipãrirea mesajelor în limba românã;
C. în regim de raportare:
a) emiterea raportului fiscal "Z" de închidere zilnicã, denumit în continuare raportul Z, pe baza totalizatoarelor zilnice din memoria de date proprie, însoþit de înscrierea datelor cu caracter fiscal, care caracterizeazã sintetic ziua de lucru, în memoria fiscalã ca operaþiune indivizibilã, urmat de operaþiunea efectivã de golire zilnicã, respectiv de ºtergere a totalizatoarelor ºi a contoarelor zilnice. Atunci când capacitatea de înregistrare liberã a memoriei fiscale scade sub minimum 60 de înregistrãri de golire zilnicã, în fiecare raport Z se tipãreºte numãrul de închideri zilnice rãmase pânã la umplerea memoriei fiscale;
B) emiterea raportului nefiscal "X", care reprezintã o vizualizare a valorilor curente cumulate în totalizatoarele zilnice, de la ultimul raport Z pânã la momentul tipãririi acestuia.
În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de taximetrie, raportul nefiscal "X" este raportul taximetristului, ce conþine date corespunzãtoare activitãþii unui taximetrist din raportul Z, în condiþiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi ºi alþi taximetriºti;
c) emiterea de rapoarte fiscale periodice detaliate prin evidenþierea fiecãrei înregistrãri din memoria fiscalã ºi de rapoarte fiscale periodice sumare prin calcularea valorilor cumulate din înregistrãrile din memoria fiscalã pentru perioada de raportare. În rapoartele fiscale periodice se tipãresc sub antet data, ora ºi minutul introducerii în exploatare, precum ºi perioada de raportare.


SECÞIUNEA a 3-a
Funcþii interzise aparatelor de marcat electronice fiscale


Art. 34. - Funcþiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepþia celor destinate activitãþilor de taximetrie, sunt urmãtoarele:
a) înregistrarea tranzacþiilor doar valoric, fãrã identificarea bunurilor sau a serviciilor, precum ºi a celor care nu au specificatã cota de taxã pe valoarea adãugatã asociatã sau faptul cã nu sunt taxabile, ori înregistrarea de vânzãri înainte de programarea cotelor de taxã pe valoarea adãugatã;
B) funcþionarea aparatului în condiþiile deconectãrii memoriei fiscale, a dispozitivului de imprimare ori a dispozitivului de afiºaj client, atunci când acesta este obligatoriu;
c) emiterea de bonuri cu valori totale negative;
d) modificarea cotelor de taxã pe valoarea adãugatã, a coeficientului "K" al taximetrului sau a setului de tarife la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de taximetrie, fãrã obþinerea în prealabil a raportului Z;
e) înregistrarea returului de marfã;
f) corectarea sau anularea înregistrãrii unei operaþiuni dupã emiterea bonului fiscal;
g) iniþializarea contorului Z pentru raportul fiscal de închidere zilnicã ºi a totalizatoarelor generale, întreþinute pe toatã durata de utilizare a unei memorii fiscale;
h) emiterea de copii de pe bonul fiscal;
i) schimbarea datei ºi a orei în alte condiþii decât cele prevãzute în ordonanþa de urgenþã ºi în prezentele norme metodologice;
j) ºtergerea totalului general de vânzãri;
k) programarea ceasului de timp real din modulul fiscal cu o datã calendaristicã anterioarã celei a ultimei înregistrãri din memoria fiscalã, atunci când memoria fiscalã este activatã;
l) emiterea bonului fiscal fãrã tipãrirea raportului Z, dacã au trecut 24 de ore de la primul bon emis.
Art. 35. - Funcþiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitãþii de taximetrie sunt cele prevãzute la art. 34 lit. a)-k), precum ºi urmãtoarele funcþii:
a) funcþionarea în condiþiile deconectãrii lãmpii taxi;
B) efectuarea de modificãri ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de varã la ora de iarnã ºi invers sau a unei variaþii mai mari de ± 10 minute.
Art. 36. - Pentru corectarea sau anularea înregistrãrii unei operaþiuni dupã emiterea bonului fiscal utilizatorul întocmeºte un dosar care va cuprinde:
a) sesizarea scrisã a persoanei care a efectuat greºit operaþiunea, cu precizarea motivaþiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum ºi a numãrului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei ºi minutului emiterii acestuia;
B) decizia scrisã de aprobare a corectãrii operaþiunii greºit efectuate, emisã de directorul financiar-contabil, contabilul-ºef sau de altã persoanã care rãspunde de gestionarea patrimoniului unitãþii;
c) copie de pe nota sau notele de recepþie ºi constatare de diferenþe, întocmite de la ultima inventariere pânã la zi, prin care a fost stabilit preþul cu amãnuntul al produsului sau produselor înregistrate greºit în aparatul de marcat electronic fiscal;
d) nota de contabilitate care reflectã operaþiunea efectuatã.
Art. 37. - (1) În cazul returului de marfã utilizatorul întocmeºte un dosar care va cuprinde:
a) nota de recepþie ºi constatare de diferenþe cod 14-3-1A, întocmitã în baza bonului fiscal emis anterior pentru marfa respectivã;
B) dispoziþia de platã-încasare cãtre casierie cod 14-4-4;
c) factura sau factura fiscalã în roºu, dupã caz.
(2) Returnarea ambalajelor refolosibile, a cãror contravaloare este inclusã în preþul produsului vândut, poate fi menþionatã înainte de emiterea bonului fiscal prin înscrierea sumei aferente a acestora ca valoare negativã ºi cu specificaþia "ambalaj refolosibil".
Art. 38. - (1) Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie sã se blocheze automat, dacã:
a) nu este conectatã memoria fiscalã;
B) nu este conectat sistemul de imprimare sau afiºajul client, atunci când acesta este obligatoriu;
c) lipseºte hârtia din mecanismul propriu de imprimare;
d) s-a epuizat capacitatea memoriei fiscale de înmagazinare a datelor;
e) se produce o eroare de înregistrare în memoria fiscalã, moment din care sã se poatã efectua numai citirea acesteia;
f) în cazul echipãrii cu dispozitiv propriu de imprimare simplu, dacã la epuizarea capacitãþii memoriei jurnalului electronic sau înainte de emiterea raportului Z nu se emite rola-jurnal.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþii de taximetrie trebuie sã se blocheze automat ºi în cazul când:
a) nu este conectatã lampa taxi;
B) dacã dupã 24 de ore de la emiterea ultimului raport Z se încearcã tipãrirea primului bon fiscal fãrã emiterea automatã a raportului Z pentru perioada respectivã.


SECÞIUNEA a 4-a
Memoria fiscalã


Art. 39. - (1) Memoria fiscalã este un dispozitiv tip memorie fixã unic inscriptibilã, care asigurã arhivarea secvenþialã a datelor cu caracter fiscal ºi garanteazã protecþia acestora împotriva pierderii, modificãrilor ºi ºtergerilor.
(2) Memoria fiscalã face parte din modulul fiscal ºi poate fi accesatã numai prin intermediul programului de control propriu al acestuia.
(3) Fiecare locaþie de memorie poate fi accesatã o singurã datã pentru înscriere ºi ori de câte ori este nevoie pentru citire.
(4) Cerinþele pentru acest dispozitiv sunt neconvertibilitatea, inaccesibilitatea ºi securitatea dublã.
(5) Memoria fiscalã trebuie sã asigure pãstrarea nealteratã a datelor pe perioada de utilizare ºi minimum 10 ani dupã umplere.
Art. 40. - Securitatea memoriei fiscale se asigurã prin:
a) posibilitatea acesteia de a reþine datele stocate pe termen lung în absenþa tensiunii de alimentare ºi prin includerea în structura de date a unor elemente de control al integritãþii datelor stocate;
B) înglobarea într-un material opac care împiedicã dezasamblarea fãrã distrugere a memoriei ºi care sã nu permitã denaturarea sau ºtergerea datelor stocate;
c) fixarea memoriei în interiorul aparatului astfel încât sã nu permitã scoaterea acesteia fãrã distrugerea sigiliului.
Art. 41. - Sigilarea memoriei fiscale se face de cãtre distribuitorul autorizat sau, dupã caz, de cãtre unitatea de service acreditatã, în prezenþa organului fiscal teritorial, cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (6) ºi (7) ºi ale art. 49 alin. (1) ºi (2).
Art. 42. - Memoria fiscalã devine activã numai în urma fiscalizãrii, operaþiune care se executã de cãtre tehnicianul unitãþii de service acreditate, la instalarea aparatului de marcat electronic fiscal.
Art. 43. - (1) Datele care trebuie înregistrate ºi stocate în memoria fiscalã sunt urmãtoarele:
a) antetul bonului fiscal;
B) data, ora ºi minutul introducerii în exploatare;
c) logotipul ºi seria fiscalã ale aparatului;
d) ziua, luna, anul ºi ora emiterii raportului Z;
e) numãrul de ordine al raportului fiscal de închidere zilnicã, progresiv numerotat;
f) numãrul bonurilor fiscale emise zilnic;
g) nivelul cotelor de taxã pe valoarea adãugatã;
h) semnalizarea evenimentului reset de ºtergere a memoriei de date din modulul fiscal, fãcutã atunci când se întrerupe continuitatea stocãrii datelor în memoria de date din modulul fiscal ºi când se reiniþializeazã aceastã memorie în condiþii de avarii;
i) valoarea totalã zilnicã a operaþiunilor efectuate ºi totalul taxei pe valoarea adãugatã;
j) valoarea totalã zilnicã a operaþiunilor ºi taxa pe valoarea adãugatã, defalcatã pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotã;
k) valoarea totalã zilnicã a operaþiunilor scutite de taxa pe valoarea adãugatã;
l) valoarea totalã zilnicã a sumelor care nu se includ în baza de impozitare a taxei pe valoarea adãugatã.
(2) De asemenea, în memoria fiscalã trebuie sã se înregistreze orice eveniment de naturã sã permitã modificarea interpretãrii datelor.
Art. 44. - În memoria fiscalã a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de taximetrie, pe lângã datele prevãzute la art. 43 alin. (1) lit. a)-h) ºi alin. (2), se vor înregistra ºi stoca ºi urmãtoarele date:
a) coeficientul "K" al taximetrului;
B) seturile de tarife de lucru ºi modificãrile lor;
c) parcursul total zilnic, în km;
d) parcursul total zilnic cu cãlãtori, în km;
e) valoarea totalã zilnicã încasatã;
f) valoarea totalã zilnicã a taxei pe valoarea adãugatã.
Art. 45. - În memoria fiscalã a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitãþii de schimb valutar, pe lângã datele prevãzute la art. 43 alin. (1) lit. a)-h) ºi alin. (2), se vor înregistra ºi se vor stoca ºi urmãtoarele date:
a) valoarea totalã zilnicã a comisionului obþinut din vânzarea ºi cumpãrarea de valutã, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã;
B) valoarea totalã zilnicã a taxei pe valoarea adãugatã rezultatã din valoarea totalã a comisionului;
c) valoarea totalã zilnicã a sumelor obþinute din vânzarea de valutã, exclusiv comisionul;
d) valoarea totalã zilnicã a sumelor obþinute din cumpãrarea de valutã, exclusiv comisionul.
Art. 46. - (1) Memoria fiscalã trebuie sã aibã o capacitate pentru a stoca minimum:
a) 30 de înregistrãri de modificãri de cote de taxã pe valoarea adãugatã;
B) 60 de înregistrãri de modificare a coeficientului "K" al taximetrului ºi a setului de tarife, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitãþii de taximetrie;
c) 1. 30 de înregistrãri de închidere zilnicã;
d) 200 de înregistrãri de semnalizare a evenimentului reset.
(2) Fiecare înregistrare este identificabilã cu data calendaristicã ºi cu valoarea contorului Z, iar evenimentul reset ºi raportul Z sunt însoþite ºi de orã. Înregistrarea datelor trebuie completatã cu indicatori care sã permitã asigurarea mecanismului de control al integritãþii datelor înregistrate.


CAPITOLUL III
Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale


Art. 47. - (1) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale se face cu sigiliul fiscal al distribuitorului autorizat prevãzut la art. 50 alin. (1) ºi (2) sau, dupã caz, cu sigiliul de identificare a tehnicianului de service prevãzut la art. 50 alin. (4), în condiþiile prevãzute de prezentele norme metodologice.
(2) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale constã în aplicarea sigiliului atât asupra aparatului, cât ºi pe memoria fiscalã, dupã distincþiile prevãzute la alin. (3)-(6).
(3) La aparatele de marcat electronice fiscale prevãzute la art. 17 lit. a), B) ºi e) sigiliul se aplicã pe ºuruburile de prindere a pãrþilor componente ale carcasei casei de marcat electronice sau imprimantei fiscale, astfel încât sã nu permitã dezasamblarea aparatului ºi accesul la componentele acestuia în urma sigilãrii.
(4) Suplimentar faþã de modul de sigilare prevãzut la alin. (3), la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de taximetrie sigiliul se aplicã astfel încât sã nu se permitã accesul la regimul de lucru programare în urma sigilãrii.
(5) La aparatele de marcat electronice fiscale prevãzute la art. 17 lit. c) ºi d) sigiliul se aplicã pe ºuruburile ce fixeazã placa fiscalã de ºasiul calculatorului ori al aparatului sau terminalului cu funcþii de casã de marcat electronicã.
(6) Memoria fiscalã se sigileazã, în funcþie de varianta constructivã a aparatului de marcat electronic fiscal, prin:
a) aplicarea sigiliului pe ºuruburile ce fixeazã memoria fiscalã în modulul fiscal ºi/sau în ºasiul aparatului, în cazul aparatelor cu memorii fiscale detaºabile;
B) aplicarea sigiliului pe ºuruburile ce fixeazã modulul fiscal de ºasiul aparatului, în cazul aparatelor la care memoriile fiscale sunt implementate în cablajul modulului fiscal;
c) aplicarea sigiliului direct pe memoria fiscalã, în cazul aparatelor la care memoria fiscalã este solidarã cu carcasa inferioarã a aparatului.
(7) Sigiliul se aplicã prin amprentare pe o pastilã de cearã sau plastilinã ori plumb, amplasatã în locurile prevãzute la alin. (3)-(6).
(8) Orice intervenþie a utilizatorilor sau a altor persoane neautorizate asupra aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepþia operaþiunilor de înlocuire a rolelor de hârtie ºi/sau a ribonului, este interzisã.
(9) Unitãþile de service acreditate sunt obligate ca, de îndatã ce prin intermediul tehnicianului de service au constatat orice intervenþie neautorizatã asupra aparatului de marcat electronic fiscal, sã sesizeze asupra acestui fapt în scris, prin telex, fax sau altele asemenea, organul teritorial al Gãrzii Financiare în a cãrui razã se aflã unitatea utilizatorului în cauzã.
(10) Conform prevederilor alin. (9) se va proceda ºi în cazul refuzului utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea reviziilor periodice asupra aparatului de marcat electronic fiscal ori de a pune la dispoziþie acestuia cartea de intervenþii a aparatului.
Art. 48. - Pe carcasa aparatului livrat utilizatorului se aplicã vizibil o etichetã care indicã distribuitorul autorizat ºi, dacã este cazul, unitatea acreditatã pentru distribuþie, unitatea de service acreditatã, marca ºi seria aparatului, numãrul avizului eliberat de comisie.
Art. 49. - (1) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale ºi a memoriei fiscale se efectueazã cu sigiliul fiscal înainte de livrarea aparatelor de cãtre distribuitorii autorizaþi, în prezenþa organului fiscal teritorial la care aceºtia sunt înregistraþi ca plãtitori de impozite ºi taxe.
(2) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale aduse în parametrii tehnici ai modelului avizat conform art. 110-114, înstrãinate de utilizatori în condiþiile prevãzute la art. 116 alin. (1) sau transferate de la un punct de lucru la altul aparþinând aceluiaºi utilizator, sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal ºi a memoriei fiscale se face cu sigiliul fiscal sau, dupã caz, cu sigiliul de identificare a tehnicianului de service, în prezenþa organului fiscal în a cãrui razã teritorialã se instaleazã aparatul.
(3) La sigilare se întocmeºte, în douã exemplare, un proces-verbal care se semneazã de reprezentantul distribuitorului autorizat sau, dupã caz, al unitãþii de service acreditate, precum ºi de organul fiscal.
(4) Reprezentantul organului fiscal teritorial este obligat ca înainte de sigilare sã verifice dacã pentru aparatele de marcat electronice fiscale a fost obþinut avizul de distribuþie ºi de utilizare eliberat de comisie.
Art. 50. - (1) Sigiliul fiscal are amprenta de forma unei elipse cu axele de 8 mm ºi 6 mm, cu inscripþia literelor M ºi F, sub care sunt înscrise douã caractere alfabetice reprezentând judeþul sau municipiul Bucureºti în care îºi are sediul distribuitorul autorizat ºi douã caractere numerice reprezentând numãrul de ordine atribuit fiecãrui sigiliu de cãtre comisie.
(2) Sigiliul fiscal se pãstreazã de cãtre distribuitorul autorizat.
(3) Înlãturarea sigiliului fiscal prevãzut la alin. (1) se efectueazã numai de cãtre tehnicianul unitãþii de service acreditate de care aparþine utilizatorul aparatului, cu ocazia operaþiunilor de întreþinere sau de reparare a acestuia, cu obligaþia ca la finalizarea operaþiunilor respective acesta sã aplice sigiliul de identificare prevãzut la alin. (4) ºi sã completeze cartea de intervenþii a aparatului.
(4) Sigiliul de identificare a tehnicianului de service are inscripþionat un simbol caracteristic al unitãþii de service, constând în douã caractere alfabetice ºi trei caractere numerice, reprezentând numãrul de identificare a tehnicianului de service, atribuite de cãtre comisie.
(5) Numãrul de identificare a tehnicianului de service se înscrie în legitimaþia acestuia, confecþionatã de unitatea de service acreditatã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
(6) Legitimaþiile tehnicienilor de service se prezintã, prin intermediul distribuitorilor autorizaþi, pentru înregistrare la comisie.
Art. 51. - (1) Sigiliile fiscale ºi sigiliile de identificare a tehnicienilor de service sunt asigurate de cãtre distribuitorii autorizaþi.
(2) Confecþionarea sigiliilor fiscale ºi a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service se efectueazã de cãtre Regia Autonomã "Monetãria Statului", la comanda distribuitorilor autorizaþi, vizatã de cãtre secretarul comisiei.
Art. 52. - (1) Pierderea sau furtul sigiliilor de identificare ori al legitimaþiilor tehnicienilor de service se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, ºi se comunicã în scris comisiei, în termen de maximum 10 zile de la data producerii evenimentului.
(2) Comunicarea prevãzutã la alin. (1) va fi însoþitã de copia documentului prin care se atestã efectuarea demersurilor de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii sau furtului.
Art. 53. - (1) Pe lângã sigilarea fiscalã efectuatã în condiþiile prevãzute la art. 47-49, aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþii de taximetrie se sigileazã ºi cu:
a) sigiliul de protecþie a cablajului de conectare a aparatului;
B) sigiliul metrologic aplicat pe taximetru.
(2) Filiala judeþeanã a Biroului Român de Metrologie Legalã, prin reprezentantul sãu autorizat, verificã metrologic taximetrul ºi aplicã sigiliul de protecþie ºi sigiliul metrologic dupã montarea acestuia pe taxi, eliberând buletinul de verificare metrologicã.
(3) Unitatea de service acreditatã instaleazã aparatele pe taxi, introduce, testeazã ºi verificã programele de lucru necesare ºi are dreptul sã înlãture ºi sã aplice sigiliul de protecþie cu ocazia intervenþiilor asupra aparatului.


CAPITOLUL IV
Documentele emise cu aparatele
de marcat electronice fiscale. Registrul special


SECÞIUNEA 1
Bonul fiscal. Seria fiscalã a aparatelor
de marcat electronice fiscale


Art. 54. - (1) Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal cu ocazia efectuãrii livrãrilor de bunuri sau prestãrilor de servicii ºi cuprinde detalierea datelor referitoare la acestea, în funcþie de specificul activitãþii desfãºurate.
(2) Tipãrirea bonului fiscal se efectueazã în urmãtoarea structurã:
a) antet;
B) conþinut;
c) parte finalã.
(3) Pe bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de comercializare a mãrfurilor în aeroporturile internaþionale ºi în regim de duty-free, în funcþie de tipul magazinului, se tipãreºte ºi:
a) sintagma "DUTY-FREE EXPORT", în cazul magazinelor duty-free;
B) textul "Mãrfuri numai pentru uzul reprezentanþelor diplomatice ºi al personalului acestora", în limbile românã ºi englezã, în cazul magazinelor duty-free diplomatice;
c) sintagma "EXPORT", în cazul magazinelor situate în aeroporturile internaþionale.
Art. 55. - Antetul bonului fiscal cuprinde toate datele prevãzute la art. 33 pct. A lit. B) ºi conþine minimum 18 caractere pe fiecare rând.
Art. 56. - (1) Conþinutul bonului fiscal, cu excepþia bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþilor de schimb valutar ºi de taximetrie, cuprinde:
a) data, ora ºi minutul emiterii bonului fiscal;
B) numãrul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
c) numele sau codul operatorului;
d) denumirea fiecãrui bun livrat sau a serviciului prestat;
e) preþul sau tariful unitar;
f) cantitatea;
g) valoarea pe fiecare operaþiune, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, cu indicarea cotei acesteia;
h) valoarea totalã a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã;
i) valoarea totalã a taxei pe valoarea adãugatã pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotã;
j) valoarea totalã a operaþiunilor scutite de taxa pe valoarea adãugatã;
k) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adãugatã, dacã este cazul.
(2) În conþinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþii de schimb valutar se înscriu datele prevãzute la alin. (1) lit. a)-c), precum ºi urmãtoarele date:
a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, þara, actul de identitate, rezident, nerezident;
B) suma încasatã de la client;
c) cursul de schimb valutar;
d) comisionul practicat ºi nivelul cotei de taxã pe valoarea adãugatã;
e) suma plãtitã clientului;
f) valoarea taxei pe valoarea adãugatã, cu indicarea nivelului de cotã a acesteia.
(3) În conþinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitãþii de taximetrie se înscriu datele prevãzute la alin. (1) lit. a)-c), precum ºi urmãtoarele date, pe fiecare set de tarife folosit:
a) numãrul cursei;
B) numãrul setului de tarif ºi cota de taxã pe valoarea adãugatã asociatã;
c) tariful de pornire;
d) tariful pe km parcurs;
e) distanþa parcursã ºi valoarea;
f) tariful pe orã/minut de staþionare;
g) durata staþionãrii ºi valoarea;
h) tariful orar pentru încãrcare/descãrcare, dacã este cazul;
i) durata prestaþiei de încãrcare/descãrcare, dacã este cazul;
j) valoarea totalã a serviciului;
k) valoarea totalã a taxei pe valoarea adãugatã, cu indicarea nivelului de cotã a acesteia.
Dacã în timpul unei cãlãtorii se practicã mai multe seturi de tarife, în finalul conþinutului bonului fiscal se calculeazã valoarea totalã a cãlãtoriei ºi valoarea totalã a taxei pe valoarea adãugatã.
(4) În conþinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor duty-free, precum ºi magazinelor situate în aeroporturile internaþionale se înscriu datele prevãzute la alin. (1) lit. a)-i), precum ºi urmãtoarele date:
a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tipul ºi numãrul documentului de trecere a frontierei de stat;
B) numãrul cursei, în cazul transportului aerian.
(5) În conþinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor duty-free diplomatice se înscriu datele prevãzute la alin. (1) lit. a)-i), precum ºi urmãtoarele date:
a) numãrul bonului fiscal emis începând cu data de 1 ianuarie pentru fiecare an calendaristic;
B) numãrul carnetului de identitate CD eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, aferent clientului.
Art. 57. - Partea finalã a bonului fiscal cuprinde logotipul ºi seria fiscalã a aparatului, iar în cazul când acesta opereazã în cadrul unui sistem de gestiune, numãrul aparatului de marcat electronic fiscal.
Art. 58. - (1) Datele înscrise pe bonul fiscal trebuie sã fie lizibile ºi univoce.
(2) Tipãrirea datei se face numai în ordinea urmãtoare: ziua, luna, anul.
(3) Valorile se calculeazã cu minimum douã zecimale. Valorile tipãrite ºi afiºate se rotunjesc la întreg, dacã este cazul, conform urmãtoarei reguli:
a) pentru valori mai mici de 0,50 de unitãþi, rotunjire la întregul inferior;
B) pentru valori egale sau mai mari de 0,50 unitãþi, rotunjire la întregul superior.
Art. 59. - (1) Logotipul ºi seria fiscalã servesc la identificarea fiscalã a fiecãrui aparat de marcat electronic fiscal.
(2) Logotipul este asocierea stilizatã într-un singur semn grafic a literelor R ºi L, realizatã respectându-se raportul dimensional redat în anexa nr. 4.
(3) Seria fiscalã a aparatului de marcat electronic fiscal este formatã, dupã caz, din unul sau douã caractere alfabetice, precum ºi din 10 caractere numerice. Caracterele alfabetice ale seriei fiscale reprezintã denumirea prescurtatã a municipiului Bucureºti, respectiv a judeþului unde se instaleazã aparatul de marcat electronic fiscal. Primele 4 caractere numerice din seria fiscalã a aparatului reprezintã numãrul avizului de distribuþie a aparatelor de marcat electronice fiscale. Urmãtoarele 6 caractere reprezintã numãrul de ordine din Registrul de evidenþã a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeþ sau în municipiul Bucureºti.
Art. 60. - (1) Direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene ºi a municipiului Bucureºti întocmesc Registrul de evidenþã a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeþ sau în municipiul Bucureºti, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

doar de vizualizat....

09 March 2005 - 05:19 PM

ce spuneti de http://www.ziua.ro/display.php?id=18363&da...data=2002-04-20

Cometa SQL