search

16 august 2022 - termenul pentru raportarea contabila la 30 iunie 2022

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi aduce la cunostinta contribuabililor ca, in Monitorul Oficial nr. 723/19.07.2022, a fost publicat Ordinul ministrului finantelor nr 1.669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.
 
Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2022 se aplica operatorilor economici care in exercitiul financiar precedent (2021) au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
 
Prevederile se aplica inclusiv operatorilor economici al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic. Incadrarea in criteriile mentionate se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizand cursul de schimb  valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.
 
Raportarile contabile la 30 iunie 2022, se depun la unitatile teritoriale ale
Ministerului Finantelor, in forma electronica, pe portalul www.e-guvernare.ro,
semnate cu certificat digital calificat,pana cel mai tarziu la data de 16 august
2022.
 
Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2022, cele care in tot semestrul | al anului 2022 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2022, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2022.
 
Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2022 in conditiile prevazute de ordin, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Noutati contabile 1701295200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024