search

29 Mai 2024, termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente anului 2023

Decontarea achizitiilor/vanzarilor cu plata in rate - ce este important de stiut
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov informeaza contribuabilii despre faptul ca, functie de tipul entitatii raportoare, 29 mai 2024 (150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar) este data limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023, de catre:
 
- societatile comerciale,
- societatile/companiile nationale,
- regiile autonome,
- institutele nationale de cercetare-dezvoltare,
-persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania,
-subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

 Celelalte entitati, au obligatia depunerii situatiilor financiare anuale astfel:
 
- in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, persoanele prevazute la art.1, alin.(1)-(3) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- in termen de 90 de zile de la incheierea anului calendaristic, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare;
- in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare, au obligatia depunerii unei declaratii pe propria raspundere (formular S1046).

Subliniem faptul ca, se mentine obligatia intocmirii si depunerii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, pentru contribuabilii care nu au desfasurat activitate in anul de raportare 2023, dar au desfasurat activitate dupa infiintare, in exercitiile financiare anterioare celui de raportare.

In vederea eficientizarii procesului de depunere si prelucrare a situatiilor financiare anuale, D.G.R.F.P Brasov recomanda depunerea situatiilor financiare in format electronic.
 
Nedepunerea situatiilor financiare anuale in termenul legal mentionat , la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor se sanctioneaza conform prevederilor art.42 din Legea nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Baza legala:
- OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor;
-Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Foto: pexels.com


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice