search

30 mai 2016 - termen limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale

Plata dividende in numerar: atentie la plafonul zilnic!

Va reamintim ca 30 mai 2016 este termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente anului 2015, potrivit OMFP nr. 123/2016, de catre societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare.

Categorii de contribuabili

In functie de criteriile de marime, prevazute la pct. 9 alin. (2) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatile se grupeaza in trei categorii, astfel: microentitati; entitati mici; entitati mijlocii si mari.

1. Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.
2. Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria
microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
3. Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel
putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
Important! Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015, incadrarea
in criteriile de marime prevazute anterior, dupa caz, se efectueaza numai pe baza balantei de
verificare incheiate la data de 31 decembrie 2015.

Operatorii economici incadrati ca microentitati intocmesc situatii financiare anuale aferente anului 2015, compuse din:

- bilant prescurtat, F10
- contul prescurtat de profit si pierdere, F20
- date informative, F30
- situatia activelor imobilizate, F40
Operatorii economici incadrati ca entitatile mici intocmesc situatii financiare anuale
aferente anului 2015, compuse din:
- bilant prescurtat, F10
- contul de profit si pierdere, F20
- date informative, F30
- situatia activelor imobilizate, F40
- note explicative la situatiile financiare anuale.
- optional, se pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Operatorii economici incadrati ca entitati mijlocii si mari intocmesc situatii financiare anuale aferente anului 2015 compuse din:
- bilant, F10
- contul de profit si pierdere , F20
- date informative, F30
- situatia activelor imobilizate, F40
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- notele explicative la situatiile financiare anuale.

Modul de completare si depunere a situatiilor financiare anuale

Situatiile financiare anuale se completeaza cu ajutorul programului de asistenta care este pus la dispozitia contribuabililor gratuit, de unitatile fiscale, sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice, categoria Descarcare declaratii, meniul Situatii financiare anuale/Raportari anuale an 2015.

Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2015 se depun la unitatile teritoriale ale
Ministerului Finantelor Publice in format hartie si in format electronic sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, impreuna cu formularele listate sau se transmit in format electronic, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015 generat prin programele de asistenta consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier .xml (care contine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40), la care trebuie atasat si un fisier cu extensia.zip.

Fisierul cu extensia.zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, dupa caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul .zip. Fisierul .zip atasat situatiilor financiare anuale nu va contine parola.


Noutati contabile 1713214800
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice