search

Ajutor de stat HORECA. Masura 20% intra in calculul cifrei de afaceri nete?

Creditare societate: poate primi imprumuturi de la persoane fizice si juridice independente de aceasta?
Specialistul nostru ne lamureste in randurile urmatoare daca veniturile aferente subventiei HORECA - masura 20% intra in calculul cifrei de afaceri nete sau nu. 
 
Iata ce trebuie sa stie companiile din Horeca despre modul de acordare si baza de calcul a ajutorului de stat. 
 

Ajutor de stat HORECA - cifra de afaceri: raspunsul specialistului

 Ajutoarele de stat, pentru operatorii din industria ospitalitatii, sunt acordate in baza OG nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19.
 
Modul de acordare si baza de calcul a ajutorului de stat, sunt prevazute la art. 2 din Ordonanta:
 
Art. 2. - (1) Ajutorul se acorda beneficiarilor sub forma unor granturi in cuantum de 20% din baza de calcul, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN prevazute la art. 3 alin (2), in anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro la nivel de intreprindere. Cifrele utilizate trebuie sa fie brute, inainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.
 
(2) Baza de calcul al ajutorului reprezinta:
 
a) pentru beneficiarii care raporteaza cifra de afaceri, diferenta dintre cifra de afaceri obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2019 si cifra de afaceri obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2020;
 
b) pentru beneficiarii care aplica regimul special pentru agentiile de turism in conformitate cu dispozitiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, diferenta dintre volumul facturilor emise in anul 2019 pentru serviciile de calatorie, inclusiv marja, si volumul facturilor emise in anul 2020 pentru serviciile de calatorie, inclusiv marja;
 
c) pentru beneficiarii care tin evidenta in partida simpla, in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, diferenta dintre incasarile obtinute din activitatea eligibila aferenta anului 2019 si incasarile obtinute din activitatea eligibila aferenta anului 2020.
 
Aceste ajutoare de stat imbraca forma unor subventii, care se contabilizeaza in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr.1802/2014 - Sectiunea 4.11 - Subventii, astfel:
 
392. - (1) In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale.
 
(2) Subventiile guvernamentale sunt uneori denumite in alte moduri, cum ar fi: subsidii, alocatii, prime sau transferuri.
 
(3) Subventiile guvernamentale reprezinta asistenta acordata de guvern sub forma unor transferuri de resurse catre o entitate in schimbul conformarii, in trecut sau in viitor, cu anumite conditii referitoare la activitatea de exploatare a entitatii.

Subventiile exclud acele forme de asistenta guvernamentala carora nu li se poate atribui, in mod rezonabil, o anumita valoare, precum si acele tranzactii cu guvernul care nu se pot distinge de operatiunile comerciale normale ale entitatii. 31/01/2017 - subpunctul a fost introdus prin Ordinul 166/2017.
( )
 
394. -(1) Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active imobilizate.
 
(2) O subventie guvernamentala poate imbraca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare corporala), caz in care subventia si activul sunt contabilizate la valoarea justa.
 
(3) In conturile de subventii pentru investitii se contabilizeaza si donatiile pentru investitii, precum si plusurile la inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale.
 
395. - Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active.
 
396. - (1) Subventiile guvernamentale, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, nu trebuie recunoscute pana cand nu exista suficienta siguranta ca:
 
a) entitatea va respecta conditiile impuse de acordarea lor; si
b) subventiile vor fi primite.
 
(2) Doar primirea unei subventii nu furnizeaza ea insasi dovezi concludente ca toate conditiile atasate acordarii subventiei au fost sau vor fi indeplinite.
 
(3) Recunoasterea veniturilor din subventii se efectueaza cu respectarea clauzelor care au stat la baza acordarii lor.
 
397. - (1) Contabilitatea proiectelor finantate din subventii se tine distinct, pe fiecare proiect, sursa de finantare, potrivit contractelor incheiate, fara a se intocmi situatii financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea proiect.
 
(2) Pentru asigurarea corelarii cheltuielilor finantate din subventii cu veniturile aferente se procedeaza astfel:
 
a) din punctul de vedere al contului de profit si pierdere:
 
- in cursul fiecarei luni se evidentiaza cheltuielile dupa natura lor;
- la sfarsitul lunii se evidentiaza la venituri subventiile corespunzatoare cheltuielilor efectuate;
 
b) din punctul de vedere al bilantului:
 
- creanta din subventii se recunoaste in corespondenta cu veniturile din subventii, daca au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subventii, sau pe seama veniturilor amanate, daca aceste cheltuieli nu au fost efectuate inca;
 
- periodic, odata cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc si se aproba sumele cuvenite, se procedeaza la regularizarea sumelor inregistrate drept creanta din subventii.
 
398. - (1) Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.
 
(2) In cazul in care intr-o perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost inca efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente.
 
399. - (1) In cele mai multe situatii, perioadele de-a lungul carora o entitate recunoaste cheltuielile legate de o subventie guvernamentala sunt usor identificabile. Astfel, subventiile acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri in aceeasi perioada ca si cheltuiala aferenta. In mod similar, subventiile legate de activele amortizabile sunt recunoscute, de regula, in contul de profit si pierdere pe parcursul perioadelor si in proportia in care amortizarea acelor active este recunoscuta.
 
(2) In cazul subventiilor a caror acordare este legata de activitatea de productie sau prestari de servicii, recunoasterea acestora pe seama veniturilor se efectueaza concomitent cu recunoasterea cheltuielilor a caror contravaloare urmeaza a fi acoperita din aceste subventii.
 
(3) O subventie guvernamentala care urmeaza a fi primita drept compensatie pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate sau in sensul acordarii unui ajutor financiar imediat entitatii, fara a exista costuri viitoare aferente, trebuie recunoscuta in contul de profit si pierdere in perioada in care devine creanta.
 
(4) In anumite circumstante, o subventie guvernamentala poate fi acordata in scopul oferirii de ajutor financiar imediat unei entitati. Astfel de subventii pot fi limitate la o anumita entitate si pot sa nu fie disponibile unei categorii intregi de beneficiari. In acest caz, recunoasterea subventiei in contul de profit si pierdere are loc in perioada in care entitatea indeplineste conditiile pentru primirea subventiei.
 
400. - Entitatea prezinta in notele explicative informatii referitoare la subventiile primite, destinatia acestora si elementele care justifica indeplinirea conditiilor necesare pentru acordarea subventiilor.
 
401. - Subventiile legate de terenuri pot impune, prin contractele incheiate, indeplinirea anumitor obligatii. In acest caz, subventiile se recunosc drept venituri pe parcursul perioadelor in care sunt suportate costurile indeplinirii respectivelor obligatii. De exemplu, o subventie pentru teren poate fi conditionata de construirea unei cladiri pe terenul respectiv. In acest caz, subventia se recunoaste in contul de profit si pierdere pe parcursul duratei de viata a cladirii.
 
402. - (1) Subventiile nu trebuie inregistrate direct in conturile de capital si rezerve deoarece acestea reprezinta sume acordate sub rezerva indeplinirii anumitor conditii de catre societate.
 
(2) Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat (contul 475 "Subventii pentru investitii"). Venitul amanat se inregistreaza ca venit curent in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
 
(3) Veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se prezinta in contul de profit si pierdere ca parte a cifrei de afaceri nete, iar celelalte venituri din subventii se prezinta in contul de profit si pierdere ca o corectie a cheltuielilor pentru care au fost acordate sau ca elemente de venituri, potrivit structurii prevazute in acest sens.
( )
 
In concluzie, avand in vedere prevederile prezentate:
 
Ajutorul de stat acordat operatorilor din industria ospitalitatii (HORECA) in baza OUG nr. 224/2020, imbraca forma unei subventii aferente veniturilor.
 
Scopul subventiei, asa cum rezulta din expunerea de motive din ordonanta, este de a compensa pierderi de venituri suportate anterior acordarii subventiei, prin urmare ea va fi recunoscuta in contul de profit si pierderi in perioada in care devine creanta.
 
Baza de calcul a ajutorului de stat o reprezinta valoarea cu care a fost diminuata cifra de afaceri in anul 2020 comparativ cu anul 2019, deci acest ajutor se va inregistra ca un venit din subventii aferente cifrei de afaceri nete.
 
In contul de profit si pierderi, veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, se prezinta ca parte a cifrei de afaceri.
 


 
Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Anca Ardelean - consultant fiscal judiciar, membru CCF. 


Noutati contabile 1718312400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice