search

ANAF: 3 obligatii fiscale importante la finalul lunii mai 2024

In cele ce urmeaza va prezentam 3 obligatii fiscale importante pe care le aveti la finalul lunii mai 2024.

29 mai 2024, termenul-limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale pentru microintreprinderi

Asadar, 29 mai 2024 (150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar) este data limita de raportare de catre:
 
- societatile comerciale,
- societatile/companiile nationale,
- regiile autonome,
- institutele nationale de cercetare-dezvoltare,
-persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania, 
-subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

Declaratia unica - termen depunere 27 mai 2024

Va reamintim ca prin Declaratia unica cu termen de depunere 27 mai 2024 se declara impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate pe anul 2023, precum si impozitul estimat si contributiile sociale aferente anului 2024. 
 
Modelul Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice precum si instructiunile de completare ale acesteia, aprobate prin OPANAF nr. 6/2024 pot fi consultate AICI.
 
Formatul electronic al Declaratiei unice este disponibil AICI.
 
Declaratia unica se depune electronic prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual (SPV), accesand sectiunea Depunere Declaratie Unica si alte formulare SPV-PF, disponibila pe prima pagina a site-ului ANAF, precum si in format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.
 
Mai facem precizarea ca persoanele fizice se inregistreaza in SPV pe baza de nume de utilizator si parola prin completarea unui formular web securizat, disponibil pe site-ul www.anaf.ro in sectiunea Servicii online/Inregistrare utilizatori.

Formularul 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat” 

De asemenea, 27 mai 2024 este termenul limita pentru depunerea formularului 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat" pe veniturile realizate in anul 2023.
 
1. Formularul 230 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care:
 
- realizeaza din Romania venituri din salarii si asimilate salariilor,
- venituri din pensii,
- venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit,
- venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa,
- venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real,
- venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, in urmatoarele situatii:
 
au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora;
dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.
Formularul 230 se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si se depune impreuna cu anexele completate, daca este cazul, astfel:
 
- in format hartie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire,
- prin mijloace electronice de transmitere la distanta: portalul e-guvernare.ro sau prin intermediul serviciului Spatiu Privat Virtual (SPV).
 
2. Formularul 230 se completeaza si se depune de catre entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara a sumei, prin completarea „Situatiei centralizatoare a datelor cuprinse in formularul 230”, exclusiv prin mijloace de transmitere la distanta.

Foto: pixabay.com


Noutati contabile 1718830800
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice