ANAF: calendarul obligatiilor fiscale pe luna octombrie 2020 - articole conta.ro
Contabilitate � Conta.ro
Va asteptam online 24 ore din 24 sub sloganul: 100% contabilitate!
Puteti cere, oferi si gasi solutii la orice problema de contabilitate si fiscalitate. Si in plus aveti legislatia economica actualizata si un modul important de resurse umane.

ANAF: calendarul obligatiilor fiscale pe luna octombrie 2020


Va prezentam in continuare calendarul obligatiilor fiscale ANAF pentru luna octombrie.

Mai mult de atat, reprezentantii ANAF Brasov ofera explicatii suplimentare in anumite situatii. Spre exemplu, persoanele inregistrate normal ca platitoare de TVA (conform articolului 316 Cod fiscal),  NU DEPUN formularul 301, ci formularul 300.

Afla cu ce provocari vine a doua luna a toamnei pentru contabili!

Calendarul obligatiilor fiscale ANAF pentru octombrie


7 octombrie 2020

- depunerea formularului 092 "Declaratie de mentiuni”, de catre platitorii de TVA, care
au ca perioada fiscala trimestrul calendaristic si au efectuat o achizitie intracomunitara
de bunuri in luna septembrie 2020 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru in
luna, incepand cu luna octombrie 2020).


12 octombrie 2020

- depunerea “Declaratiei de mentiuni” - formular 010, 070 sau 020, dupa caz, de
persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, grupul de
persoane, institutiile publice, persoanele fizice care desfasoara activitati economice, in
vederea inregistrarii in scopuri de TVA in urma depasirii plafonului de scutire de TVA de
300.000 lei (88.500 euro) in luna precedenta.

- depunerea “Declaratiei de mentiuni” - formular 010, 070 sau 020, dupa caz, de catre
persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA anterior anului 2020 si
solicita scoaterea din evidenta ca platitor de TVA in conditiile in care nu au depasit cifra
de afaceri de 300.000 lei atat in anul 2019 cat si in anul in curs pana la data solicitarii.

- depunerea formularului 087 "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului
special pentru agricultori" de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate,
intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale cu sediul activitatii economice in
Romania, care realizeaza activitati de productie agricola sau de servicii agricole, potrivit
articolul 3151 alineatul (1) literele c) si d) din Codul Fiscal* si care nu realizeaza alte
activitati economice sau realizeaza si alte activitati economice a caror cifra de afaceri
anuala este inferioara plafonului de scutire prevazut la articolul 310 din Codul Fiscal.


15 octombrie 2020

- Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. In acest caz sunt vizati antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

- Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna ... anul ... - Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Aici sunt vizati antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ... anul ..., pentru luna precedenta - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice).

- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ..., pentru luna precedenta - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati     operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si a produse alcoolice).

- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile.

- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase pentru luna precedenta - Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Aici sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedenta - Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de bere pentru luna precedenta - Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie tutunuri prelucrate pentru luna precedenta - Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de produse energetice pentru luna precedenta - Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta - Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.

- Depunerea jurnalelor pentru luna precedenta privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie - Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigatie - Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie/ depozitare.

- Depunerea jurnalelor pentru luna precedenta privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie - Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigatie - Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati     antrepozitarii autorizati pentru depozitare.

- Depunerea Situatiei centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna ... anul ..., pentru luna precedenta - Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat.

- Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta - Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.


20 octombrie 2020

- depunerea ”Declaratiei speciale de TVA” pentru trimestrul precedent de catre
persoanele impozabile nestabilite in UE, care presteaza servicii electronice, de
telecomunicatii, de radiodifuziune si de televiziune persoanelor impozabile.

- depunerea ”Declaratiei speciale de TVA” pentru trimestrul precedent de catre
persoanele impozabile stabilite in UE, dar in alt stat membru decat statul membru de consum care presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si de
televiziune.

- depunerea formularului A4200 pentru raportarea de catre utilizatorii caselor de marcat
fiscale a datelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Anexa 11 la Normele metodologice
pentru aplicarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza
aparate electronice de marcat fiscale aprobate prin HG 479/2003;

- depunerea formularului F4109 “Declaratie privind casele de marcat electronice fiscale
neutilizate”, de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale in situatia in care
exista aparate de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate pentru generare de
date, in nici o zi din perioada de raportare.


26 octombrie 2020

- depunerea formularului 097 "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului
TVA la incasare", pentru iesirea din sistemul TVA la incasare de catre persoanele
impozabile a caror perioada fiscala este luna, care la data de 1 ianuarie 2020 aplica
sistemul TVA la incasare, si care se afla intr-una din urmatoarele situatii:
- au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei in luna septembrie 2020;
- nu au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei, dar renunta la aplicarea sistemului TVA
la incasare.

- depunerea formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat"
pentru obligatiile de plata cu termen lunar sau trimestrial si plata acestor obligatii

- depunerea formularului 112 "Declaratie privind obligatia de plata a contributiei sociale,
impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate":

cu termen lunar sau trimestrial si plata acestor obligatii de catre:

- persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator;
- entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati
dependente, venituri de natura salariala si asimilate salariilor;
- platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa, altele decat cele salariale si pentru
care exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate si
contributiei individuale de asigurari sociale de stat, dupa caz;
- institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si dupa caz suporta contributii sociale
obligatorii in numele asiguratului;
- angajatii rezidenti sau nerezidenti care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin
venituri din salarii de la angajatori nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta
in Romania, in cazul incheierii de acorduri cu angajatorii nerezidenti privind declararea
si plata impozitului si contributiilor sociale individuale si cele ale angajatorului;
- angajatorii nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania, pentru
contributiile sociale individuale si cele ale angajatorului aferente veniturilor din salarii
obtinute de angajatii rezidenti sau nerezidenti care isi desfasoara activitatea in
Romania, in cazul in care nu se incheie un acord privind declararea si plata contributiilor
obligatorii de catre angajati, impozitul pe venit declarandu-se de angajati in D224.

ATENTIE! Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum
5 salariati, care detin cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se declara si se plateste de
societatea mama la organul fiscal la care aceasta este inregistrata. Codul fiscal al
fiecarui sediu secundar si impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plata) se declara la
sectiunea F.2. a formularului 112. Pentru plata impozitului societatea mama va intocmi
cate un ordin de plata distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare
fiscala al beneficiarului inscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.

- depunerea formularului 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de
persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare
acreditate in Romania”, cu termen lunar, pentru declararea si plata impozitului pe venit,
de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati desfasurate in
Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si
posturilor consulare acreditate in Romania, in cazul in care nu se incheie acorduri intre
angajati si angajatorii nerezidenti privind declararea si plata contributiilor sociale
individuale.

- depunerea formularului 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” de catre platitorii
de TVA pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrial si plata TVA-ului datorat.
 Decontul se depune si de contribuabilii care au primit decizia de anulare a inregistrarii
in scopuri de TVA ca urmare a solicitarii de scoatere din evidenta ca platitor de TVA prin
depunerea formularului 010, 070 sau 020, dupa caz, acesta reprezentand ultimul decont
depus.

- depunerea formularului 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata" si plata
TVA-ului datorat, de catre persoanele neinregistrate si care nu au obligatia sa se
inregistreze normal ca platitori de TVA (conform articolului 316 din Codul Fiscal*),
pentru:

- achizitii intracomunitare de bunuri taxabile pentru care s-a depasit plafonul anual de
10.000 euro (persoana trebuie sa se inregistreze special ca platitoare de TVA conform
articolului 317 din Codul Fiscal*);
- achizitii de mijloace de transport noi si produse accizabile (persoana care efectueaza
astfel de achizitii nu are obligatia sa se inregistreze special ca platitoare de TVA conform
articolului 317 din Codul Fiscal*);
- achizitii de servicii care au locul taxarii in Romania, conform articolului 278 alineatul
(2) din Codul Fiscal*, de la furnizori din afara Romaniei pentru care beneficiarul este
obligat la plata TVA conform articolului 307 alineatul (2) din Codul fiscal *(persoana care
efectueaza achizitii intracomunitare de servicii trebuie sa se inregistreze special ca
platitoare de TVA conform articolului 317 din Codul Fiscal)*;
- achizitii de bunuri care ies din regimurile/situatiile speciale legate de traficul
international de bunuri prevazute la articolul 295 alineatul (1) litera a) si d) din Codul
Fiscal* cu exceptia cazului in care are loc un import sau o achizitie intracomunitara de
bunuri, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform articolului 307 alineatul
(5) Cod Fiscal;
- achizitii de bunuri si servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA conform
articolului 307 alineatele (3) si (6) Cod Fiscal*, daca achizitiile au avut loc in luna
Septembrie 2020!

Nota: Persoanele inregistrate normal ca platitoare de TVA conform articolului 316 Cod
fiscal NU DEPUN formularul 301, ci formularul 300!  

- depunerea formularului 307 “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia
ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata” in care se declara:
- ajustarea, de catre beneficiarul transferului de active daca nu este inregistrat si nici nu
se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului, a TVA-ului dedus de
furnizor la achizitia de catre acesta a activelor respective;
- ajustarea TVA-ului dedus aferent activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract
de leasing, de catre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe, daca transferul dreptului
de proprietate asupra bunurilor are loc dupa anularea la cerere a codului de TVA a
acestuia;
- ajustarile de TVA prevazute la articolul 270 alineatul (4), articolul 304, 305 sau 332 din
Codul Fiscal* nedeclarate in ultimul decont de TVA depus inaintea anularii inregistrarii in
scopuri de TVA, sau pentru a corecta ajustarile incorect declarate, de catre persoana
impozabila al carei cod de TVA a fost anulat din oficiu de organul fiscal conform
articolului 316 alineatul (11) literele a) - e) si h) din Codul Fiscal;
- ajustarile de TVA prevazute la articolul 270 alineatul (4), articolul 304, 305 sau 332 din
Codul fiscal* nedeclarate in ultimul decont de TVA depus inaintea anularii inregistrarii in
scopuri de TVA, sau pentru a corecta ajustarile incorecte declarate, de catre persoana
impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;
- pentru solicitarea restituirii TVA colectate rezultata din regularizarile/ ajustarile
prevazute la articolul 280 alineatul (6) din Codul Fiscal*, atunci cand au fost emise
facturi sau au fost incasate avansuri pentru contravaloarea partiala a livrarilor de bunuri/
prestarilor de servicii taxabile, inainte de anularea codului de TVA, iar livrarea/prestarea
intervine dupa anularea codului de TVA, de catre persoana impozabila al carei cod de
TVA a fost anulat la cerere;
- pentru solicitarea restituirii TVA colectate rezultata din ajustarile prevazute la articolul
287 din Codul Fiscal*, pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii, de
catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;
- pentru exercitarea dreptului de deducere, la data platii, a TVA neachitate aferenta
achizitiilor de bunuri efectuate inainte de anularea codului de TVA, dar care nu se aflau
in stoc la data anularii codului de TVA, de persoanele impozabile care au efectuat
achizitii pe perioada in care au aplicat sistemul TVA la incasare sau cele care au
efectuat achizitii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la incasare, de
catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;
daca transferul de active, transferul dreptului de proprietate, obligatia sau, dupa caz,
dreptul de ajustare/corectie a ajustarilor/regularizare a TVA privind sumele rezultate ca
urmare a acestor ajustari/corectii a le ajustarilor/regularizari efectuate, dupa caz, a
intervenit in luna Septembrie 2020.

- depunerea formularului 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata
datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa
pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit a) - e), lit. g) sau lit. h)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, pentru declararea, de catre contribuabilii
carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA din oficiu sau la cerere conform
prevederilor articolului 316 alineatul (11) literele a) - e), g) sau h) a TVA colectata
aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de
servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligati la plata TVA (de exemplu:
achizitii intracomunitare de bunuri, servicii intracomunitare primite, etc.) pentru care
exigibilitatea TVA a intervenit in luna Septembrie 2020.

- depunerea formularului 390 VIES "Declaratia recapitulativa privind
livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare", de catre persoanele impozabile
inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari si achizitii intracomunitare, prestari
si achizitii de servicii intracomunitare prevazute la articolul 278 alineatul (2) din Codul
Fiscal*, precum si livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare, a caror
exigibilitate a intervenit in luna Septembrie 2020.


30 octombrie 2020

- depunerea formularului 394 "Declaratie informativa privind livrarile/ prestarile si
achizitiile efectuate pe teritoriul national" de catre persoanele impozabile inregistrat


- Depunerea Cererii de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Sunt vizati beneficiarii scutirilor de accize (institutii, organizatii).Asociatiile de Proprietari
- modificari majore in 2020 -


- Drepturi + Obligatii
- Contabilitate si Fiscalitate
pentru o activitate fara greseli

...vezi AICI detalii >>


 

Comenteaza acest articol in forum

Articol de: Ghinea Viorica - www.conta.ro
Data: 2020-10-01
Vizualizari: 518


  Alte ContaArticole
postat la: 2020-10-23
Guvernul a aprobat, joi, 22 octombrie 2020, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala. Citeste mai mult ...
postat la: 2020-10-20
MFP (Ministerul Finantelor Publice) anunta ca va continua sa sustina mediul de afaceri, in contextul in care masurile pentru combaterea pandemiei de COVID-19 au generat dificultati de natura financiara pentru majoritatea operatorilor economici, acestia confruntandu-se in aceasta perioada cu o lipsa severa de lichiditate. Citeste mai mult ...
postat la: 2020-10-16
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman reaminteste contribuabililor ca se pot programa on-line pentru intalnirea cu un inspector fiscal din cadrul institutiei. Citeste mai mult ...
  Conta Newsletter

MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi Fii un contabil informat!

Aboneaza-te GRATUIT si vei primi Raportul Special

MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


  Conta Director
  Conta Site
  Conta Topicuri Forum
Copyright Conta Online / Conta.ro 2006 - 2020. Toate Drepturile rezervate
Un proiect: Fokus Digital Services