search

Anunt CECCAR privind viza anuala 2013

Ce declaratii fiscale au termen limita de depunere joi, 25 iulie


Dorim sa va informam ca, in conformitate cu Normele C.E.C.C.A.R. 1500/2009, viza anuala pentru exercitarea profesiei de catre expertii contabili si contabilii autorizati pe anul 2013 se acorda pana la data de 31 ianuarie 2013  daca au fost indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

Achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp aferente anului trecut si a obligatiilor aferente anului pentru care se acorda viza (cotizatia fixa se plateste in doua transe: 50% la obtinerea vizei de exercitare a profesiei pentru anul in curs, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie; restul cotizatiei se plateste pana la 31 martie a fiecarui an);

Cotizatiile fixe sunt:

400 lei pentru experti contabili;
350 lei pentru contabili autorizati;
800 lei pentru societatile de expertiza si contabilitate;
300 lei pentru experti contabili inactivi;
250 lei pentru contabili autorizati inactivi.
200 lei pentru membrii Corpului, experti contabili care sunt asociati, actionari si/sau salariati in societati de expertiza/contabilitate care nu desfasoara activitati individuale
175 lei pentru membrii Corpului, contabili autorizati care sunt asociati, actionari si/sau salariati in societati de expertiza/contabilitate care nu desfasoara activitati individuale

Cotizatie variabila unica in cuantum de 1,2% din cifra de afaceri a fiecarui membru persoana fizica sau persoana juridica.
 
Dovada asigurarii pentru riscul profesional;

Dovada ca nu asuferit nici o condamnare care interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale (prezentarea de cazier judiciar sau de declaratie pe proprie raspundere) (formular "Declaratie cazier" - www.ceccarbihor.ro la sectiunea Formulare - Declaratii anuale http://www.ceccarbh.ro/wp-content/uploads/2008/12/Declaratie-cazier.pdf

Nu au fost sanctionati de catre Comisia de Disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toata durata suspendarii precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei.

Depunerea Raportului anual de activitate privind activitatea din anul 2012 completat la toate rubricile, pana la data de 25 ianuarie 2013  insotit de formularul 8.1 - "Lista clientilor" si de o balanta a conturilor elaborata conform legii, care va contine cel putin situatia veniturilor realizate in anul 2012. Mentionam ca formularele se gasesc pe site- ul  www.ceccarbihor.ro la sectiunea Formulare - Declaratii anuale  (http://www.ceccarbh.ro/formulare/declaratii-anuale/).
Membrii Corpului care sunt asociati actionari si sau salariati in societati de expertiza contabila / contabilitate au obligatia depunerii raportului anual de activitate separat de raportul depus pentru societatea in care in care isi desfasoara activitatea.
 
ATENTIE: Raportul se poate transmite si prin e-mail la adresa ceccarbihor@ceccarbihor.ro cu conditia sa fie transmis in format PDF si pe ultima pagina sa existe semnatura si parafa membrului sau societatii.

Nedepunerea Raportului anual de activitate la termenele stabilite se sanctioneaza disciplinar, pentru membrii persoane fizice si pentru asociatii societatii, si cu radierea societatii (cabinetului) din Tabloul Corpului.

Efectuarea orelor de pregatire profesionala in anul 2012 conform standardului profesional nr. 38;
Prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca indeplineste conditia prevazuta de art. 4 (1) lit. a) si art. 5 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 si este apt din punct de vedere fizic si psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat.;
9, Completare  cerere inscriere anuala in Tablou (Anexa 16)

NOTA:

Incepand cu 01.01.2013, dovada inscrierii in Tabloul Corpului si exercitarea legala a profesiei se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrarile rapoartele si alte documente ce intervin intre membrii CECCAR si clientii sau beneficiarii lucrarilor acestora, a parafei cu valabilitate anuala.

Parafele se transmit membrilor care indeplinesc conditiile de exercitare a profesiei in cursul anului respectiv si numai dupa plata integrala a cotizatiei fixe aferente anului pentru care se elibereaza parafele.

Sursa: CECCAR
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice