search

Apar noi conturi in Planul de Conturi General. Iata ce semnifica fiecare!

Update 10 octombrie 2023: In Monitorul Oficial nr. 903 din 6 octombrie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 2.649 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile. Astfel, se introduc noi conturi in Planul de Conturi General:  1496 - pierderi rezultate din reorganizari de societati, corespunzatoare activului net negativ al societatii absorbite (A), 6121 - cheltuieli cu redeventele, 6122 - cheltuieli cu locatiile de gestiune, 6123 - cheltuieli cu chiriile, 616 - cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala,  617 - cheltuieli de management, 618 - cheltuieli de consultanta.
 
De asemenea, se aduc completari privind functiunea unor conturi deja existente: contul 149 (pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii), contul 691 (cheltuieli cu impozitul pe profit). In plus, se elimina functiunea contului 266 (certificate verzi amanate).

Pe langa schimbarile semnificative in Planul de Conturi 2023, documentul mai contine si modificari privind Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.103/2017.

****

Planul de conturi general va fi completat in curand cu noi conturi contabile, dupa cum reiese din Proiectul de Ordin al Ministerului Finantelor privind completarea unor reglementari contabile. Care sunt acestea si ce reprezinta noile conturi contabile?
 
Prin proiectul de ordin se propune completarea planului de conturi aplicabil diferitelor categorii de entitati cu unele conturi aferente anumitor cheltuieli, respectiv conturile:
 
1496 "Pierderi rezultate din reorganizari de societati, corespunzatoare activului net negativ al societatii absorbite (A)"
6121 „Cheltuieli cu redeventele”
6122 „Cheltuieli cu locatiile de gestiune”
6123 „Cheltuieli cu chiriile”
616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala”
617 „Cheltuieli de management”
618 „Cheltuieli de consultanta”.
 
Comanda ACUM Instrumentul de lucru indispensabil oricarui contabil: "Planul de Conturi General", in format tiparit!
 
In ceea ce priveste contul corespunzator cheltuielilor cu impozitul pe profit, functiunea acestuia este completata in sensul mentionarii exprese a faptului ca, in cazul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal, persoana juridica responsabila inregistreaza in debitul acestui cont cheltuiala totala cu impozitul pe profit datorat de grupul fiscal.
 
Se mai propune, de asemenea, contabilizarea distincta a pierderilor rezultate din reorganizarile de societati, corespunzatoare activului net negativ al societatii absorbite, preluat, conform legii, de societatea absorbanta.
 
Referitor la corelarea unor prevederi contabile
 
- in cazul reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014:
--> au fost eliminate prevederile cu privire la incadrarea la imobilizari financiare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, precum si a certificatelor verzi, tratamentul contabil al acestora fiind determinat de legislatia specifica;
--> au fost reformulate prevederile cu privire la bunurile proprietate publica primite in administrare, concesiune sau cu chirie, avand in vedere categoriile de entitati care pot gestiona astfel de bunuri;
- in cazul reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr. 3.103/2017:
--> a fost actualizata functiunea contului 105 „Rezerve din reevaluare”, plecand de la faptul ca reevaluarea imobilizarilor corporale reprezinta un exemplu de politica contabila aplicata de entitate, si nu impusa de lege;
--> sunt introduse prevederi referitoare la inceperea, respectiv intreruperea capitalizarii costurilor indatorarii aferente activelor cu ciclu lung de fabricatie, in conditiile in care criteriile pentru recunoasterea in contabilitate a acestor active sunt similare celor cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014.
 

Modificare Plan de Conturi: Proiect de Ordin al Ministerului Finantelor privind completarea unor reglementari contabile

In cele ce urmeaza, iata ce prevede Proiectul de Ordin:
 
Art. I. – Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La punctul 80, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) In intelesul prezentelor reglementari, o entitate suporta cheltuieli pentru un activ cu ciclu lung de fabricatie doar atunci cand acele cheltuieli au generat plati in numerar, transferuri de alte active sau asumarea unor datorii purtatoare de dobanda.”
2. La punctul 264, se abroga alineatul (4).
3. La punctul 354, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
„(2) In aceasta categorie se cuprind: angajamente (giruri, garantii, cautiuni) acordate sau primite in relatiile cu tertii; imobilizari corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie; debitori scosi din activ, urmariti in continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta; redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenta; bunuri proprietate publica primite in administrare, concesiune sau cu chirie de catre entitati; bunuri din domeniul privat al statului, care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca active; dobanzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenta; certificate de emisii de gaze cu efect de sera primite, care nu au stabilita o valoare si, prin urmare, nu pot fi recunoscute in conturi bilantiere, precum si alte valori.”
 
4. In planul de conturi general, cuprins la punctul 594, se introduc conturile 1496 „Pierderi rezultate din reorganizari de societati, corespunzatoare activului net negativ al societatii absorbite” (A), 6121 „Cheltuieli cu redeventele”, 6122 „Cheltuieli cu locatiile de gestiune”, 6123 „Cheltuieli cu chiriile”, 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala”, 617 „Cheltuieli de management” si 618 „Cheltuieli de consultanta”.
 
5. La Capitolul 16 „Functiunea conturilor”, functiunea contului 149 „Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, inclusiv a pierderilor rezultate din reorganizari si care sunt determinate de anularea titlurilor detinute.
 
Contul 149 „Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” este un cont de activ.
 
In debitul contului 149 „Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se inregistreaza:
 
- diferenta dintre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si pretul lor de vanzare (109);
- diferenta dintre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor nominala (109);
- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (109);
- valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie si anulate de aceasta (109);
- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (512, 531, 462);
- pierderea rezultata din fuziune, corespunzatoare activului net negativ al societatii absorbite, preluat, conform legii, de societatea absorbanta (456);
- alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (512, 531, 462).
 
In creditul contului 149 „Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se inregistreaza:
 
- pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat (106, 117);
- pierderile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite, potrivit legii, din castigurile legate de vanzarea acestora (141).
 
Soldul contului reprezinta pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.”
 
6. La Capitolul 16 „Functiunea conturilor”, se elimina functiunea contului 266 „Certificate verzi amanate”.
 
7. La Capitolul 16 „Functiunea conturilor”, se introduce functiunea urmatoarelor conturi:
 
„Contul 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate intelectuala care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca activ.
 
In debitul contului 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala” se inregistreaza:
- sumele reprezentand cheltuielile aferente drepturilor de proprietate intelectuala (401, 408).
 
Contul 617 „Cheltuieli de management”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de management.
 
In debitul contului 617 „Cheltuieli de management” se inregistreaza:
- sumele reprezentand cheltuielile de management (401, 408).
 
Contul 618 „Cheltuieli de consultanta”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de consultanta, aferente perioadei curente.
 
In debitul contului 618 „Cheltuieli de consultanta” se inregistreaza:
- sumele reprezentand cheltuielile de consultanta (401, 408).”
 
8. La Capitolul 16 „Functiunea conturilor”, functiunea contului 691 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„Contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit”
 
 Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit determinat in conformitate cu legislatia fiscala.
 In debitul contului 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” se inregistreaza:
 - valoarea impozitului pe profit (441).
In cazul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal, persoana juridica responsabila inregistreaza in debitul contului 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” cheltuiala totala cu impozitul pe profit datorat de grupul fiscal.”
 
Art. II. – Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1020 si 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. In planul de conturi, cuprins la punctul 196, se introduc conturile 6121 „Cheltuieli cu redeventele”, 6122 „Cheltuieli cu locatiile de gestiune”, 6123 „Cheltuieli cu chiriile”, 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala”, 617 „Cheltuieli de management” si 618 „Cheltuieli de consultanta”.
 
2. La Capitolul 11 „Functiunea conturilor”, se elimina functiunea contului 266 „Certificate verzi amanate”.
 
3. La Capitolul 11 „Functiunea conturilor”, se introduce functiunea urmatoarelor conturi:
„Contul 616
 
Cu ajutorul contului 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala” se tine evidenta cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate intelectuala care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca activ.
 
Contul 617
Cu ajutorul contului 617 „Cheltuieli de management” se tine evidenta cheltuielilor de management.
 
Contul 618
Cu ajutorul contului 618 „Cheltuieli de consultanta” se tine evidenta cheltuielilor de consultanta.”
 
4. La Capitolul 11 „Functiunea conturilor”, functiunea contului 691 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Contul 691
 
Cu ajutorul contului 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit curent” se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit curent, determinat in conformitate cu legislatia fiscala. In cazul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal, persoana juridica responsabila inregistreaza in debitul contului 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit curent” cheltuiala totala cu impozitul pe profit datorat de grupul fiscal.”
 
Art. III. – Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.103/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 984/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La punctul 46, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
„(7) In intelesul alin. (6), un activ este in mod normal pregatit pentru utilizarea sa prestabilita atunci cand constructia fizica a activului este terminata, chiar daca unele lucrari administrative de rutina pot continua inca. Daca mai sunt de realizat doar modificari minore, cum ar fi decorarea interioara a unei cladiri conform specificatiilor cumparatorului sau utilizatorului, atunci se considera ca a fost incheiata cea mai mare parte a activitatilor.
 
(8) Entitatile care au inclus in valoarea activelor cu ciclu lung de fabricatie costuri ale indatorarii prezinta informatii corespunzatoare in notele explicative la situatiile financiare.”
 
2. Dupa punctul 46 se introduc doua noi puncte, punctele 461 si 462, cu urmatorul cuprins:
(1) In intelesul prezentelor reglementari, data inceperii capitalizarii costurilor indatorarii, ca parte a costului unui activ cu ciclu lung de productie, este data la care entitatea indeplineste pentru prima data toate conditiile de mai jos:
a) suporta cheltuielile pentru activul respectiv;
b) suporta costurile indatorarii; si
c) intreprinde activitatile necesare pentru pregatirea activului in vederea utilizarii sale prestabilite.
(2) In intelesul prezentelor reglementari, o entitate suporta cheltuieli pentru un activ cu ciclu lung de fabricatie doar atunci cand acele cheltuieli au generat plati in numerar, transferuri de alte active sau asumarea unor datorii purtatoare de dobanda.
(3) Activitatile necesare pregatirii activului pentru utilizarea sa prestabilita nu cuprind numai construirea fizica a activului. Ele includ lucrarile tehnice si administrative anterioare inceperii constructiei fizice, cum ar fi activitatile asociate cu obtinerea avizelor anterioare inceperii constructiei fizice. Totusi, asemenea activitati exclud detinerea unui activ atunci cand nu are loc nicio activitate care sa modifice starea activului. De exemplu, costurile indatorarii suportate in cursul amenajarii terenului sunt capitalizate in perioada in care se desfasoara activitatile legate de amenajare. In schimb, costurile indatorarii suportate in perioada in care un teren dobandit in scopul construirii de cladiri este detinut fara a fi supus unor activitati asociate de amenajare nu sunt acceptate pentru capitalizare.
 
(1) O entitate trebuie sa intrerupa capitalizarea costurilor indatorarii pe parcursul perioadelor prelungite in care aceasta nu lucreaza efectiv la realizarea activului cu ciclu lung de fabricatie.
(2) O entitate poate suporta costuri ale indatorarii in timpul unei perioade prelungite in care ea intrerupe activitatile necesare pregatirii unui activ pentru utilizarea sa prestabilita.
Capitalizarea costurilor indatorarii nu se intrerupe pe parcursul perioadei in care entitatea executa lucrari tehnice si administrative semnificative sau atunci cand o amanare temporara este o parte necesara a procesului de pregatire a unui activ pentru utilizarea sa prestabilita.”
3. Se abroga punctul 47.
 
4. La punctul 169, alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„f) cheltuieli de proiectare si pentru obtinerea autorizatiilor, in baza documentelor justificative care atesta efectuarea lor in legatura cu activul in cauza;”
 
5. In planul de conturi general, cuprins la punctul 344, se introduc conturile 6121 „Cheltuieli cu redeventele”, 6122 „Cheltuieli cu locatiile de gestiune”, 6123 „Cheltuieli cu chiriile”, 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala”, 617 „Cheltuieli de management” si 618 „Cheltuieli de consultanta”.
 
6. La Capitolul 10 „Functiunea conturilor”, preambulul functiunii contului 105 „Rezerve din reevaluare” se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor din reevaluarea imobilizarilor corporale, distinct pentru activitatile fara scop patrimonial si pentru activitatile economice.”
 
7. La Capitolul 10 „Functiunea conturilor”, se introduce functiunea urmatoarelor conturi:
„Contul 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate intelectuala care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca activ.
 
In debitul contului 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala” se inregistreaza:
- sumele reprezentand cheltuielile aferente drepturilor de proprietate intelectuala (401, 408).
Contul 617 „Cheltuieli de management”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de management.
 
In debitul contului 617 „Cheltuieli de management” se inregistreaza:
- sumele reprezentand cheltuielile de management (401, 408).
 
Contul 618 „Cheltuieli de consultanta”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de consultanta, aferente perioadei curente.
 
In debitul contului 618 „Cheltuieli de consultanta” se inregistreaza:
- sumele reprezentand cheltuielile de consultanta (401, 408).”
 
Art. IV. - (1) Prevederile art. I - III se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2023.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), prevederile art. III pct. 2, referitoare la intreruperea capitalizarii costurilor indatorarii, se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2023, daca efectul modificarii politicii contabile se poate stabili pana la data la care respectivele situatii financiare anuale sunt aprobate. In caz contrar, prevederile respective se aplica costurilor indatorarii suportate de entitate in legatura cu imprumuturi contractate ulterior datei de 1 ianuarie 2024.
 
(3) Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic aplica prevederile art. I - III incepand cu primele situatii financiare anuale incheiate la o data ulterioara datei de 1 ianuarie 2024.
 
Art. V. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
 

Foto: pixabay.com
 
 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice