search

Atentie: Data atingerii sau depasirii plafonului de TVA se considera a fi ...

ANAF a actualizat Ghidul e-Factura: Termenul limita pentru transmiterea facturilor si sanctiuni de la 1 iulie 2024

O societate neinregistrata in scopuri de TVA a depasit in luna septembrie 2012 cifra de afaceri in valoare de 220 000 lei. Ce declaratii, alte acte trebuie sa depun la Administratia Financiara ca sa fim luati in evidenta ca platitori de TVA? Care este termenul de depunere a declaratiilor respective? Cu ce data vom fi luati in evidenta ca platitori de TVA? 

Raspuns
In conformitate cu prevederile art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, prevazuta la alin. (2) al acestui articol, este mai mare sau egala cu plafonul de scutire prevazut la alin. (1) trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului.

Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins ori depasit.

Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 153. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153.

In anul 2012 persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de 119.000 lei in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012. In cazul in care nu au depasit, in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012, plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012. La determinarea plafonului de 220.000 lei se ia in calcul si cifra de afaceri realizata in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012;

Astfel, in situatia in care societatea a depasit plafonul de scutire in luna septembrie 2012 data atinegrii sau depasirii plafonului este 01 octombrie 2012. Societatea are obligatia de a solicita inregistrarea in scopuri de TVA in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului, respectiv  pana la data de 10 octombrie 2012.

Solicitarea se face prin completarea si depunerea la organul fiscal competent a Formularului 010 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica. Inregistrarea in scopuri de TVA se va considera valabila incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care societatea solicita inregistrarea, respectiv 01 noiembrie 2012 (pct. 66 lit.b) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal). Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA.

Noutati contabile 1719176400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice