search

Atentie la noutatile legislative din perioada 20-26.02.2015

Ce declaratii fiscale au termen limita de depunere joi, 25 iulie

Prin cele ce urmeaza, puteti consulta cele mai importante documente legislative aparute in intervalul  20-26.02.2015, cu incidenta in materie fiscala si contabila.

    Legea nr. 15/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 144 din 26 februarie 2015)

√ prin O.U.G. nr. 19/2014 Codul fiscal a fost completat cu art. 19^4 care reglementeaza scutirea de impozit a profitului reinvestit.

 

    Ordinul comun al ministrului finantelor publice, ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si ministrului sanatatii nr. 141/2256/1569/2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" (M. Of. nr. 139 din 24 februarie 2015)

√ introduce in Nomenclatorul "Subventii/Scutiri/Reduceri" subventiile acordate conform art. 28 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, cu modificarile ulterioare.

 

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 150/2015 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012 (M. Of. nr. 136 din 23 februarie 2015)

√ raportarile contabile anuale, precum si cele depuse in cursul anului la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se intocmesc in formatul stabilit de Ministerul Finantelor Publice;

√ se introduce un nou capitol, capitolul III^1, "Raportarea platilor efectuate catre guverne";

√ modifica si completeaza Planul de conturi.

 

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 159/2015 pentru stabilirea modelului si continutului anuntului de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M. Of. nr. 131 din 20 februarie 2015)

√ incepand cu data de 1 martie 2015, operatorii economici care au obligatia, potrivit legii, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale afiseaza anuntul de atentionare a clientilor privind obligatia de a solicita  bonul fiscal si in cazul unui refuz, dreptul de a beneficia de bunul achizitionat sau de serviciul prestat fara plata contravalorii acestuia la locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale, in asa fel incat sa fie vizibil clientilor;

√ operatorii economici care desfasoara activitati comerciale in unitati de tip restaurant, bar, discoteca, club si altele asemenea asigura informarea clientilor si prin tiparirea anuntului de atentionare pe prima pagina a meniurilor pe care le pun la dispozitia acestora ori prin alte mijloace, astfel incat la fiecare masa destinata clientilor acestia sa aiba permanent posibilitatea de a citi anuntul de atentionare.

 

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.154/2014 (M. Of. nr. 130 din 20 februarie 2015)

√ articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:            "actiunile asigurate si permise de serviciul <> sunt:

    a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului si schimbarea modalitatii de anuntare;
    b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum si a altor documente si informatii;
    c) descarcari de documente;
    d) renuntarea la folosirea serviciului;
    e) monitorizarea istoricului accesului si actiunilor prevazute la lit. a) - d)."

 

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 162/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor nr. 767/2000 pentru aprobarea Instructiunilor cuprinzand procedura de asistare a contribuabililor in domeniul fiscal (M. Of. nr. 130 din 20 februarie 2015)

 

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 168/2015 privind abrogarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii si monitorizarii contribuabililor mari si mijlocii (M. Of. nr. 130 din 20 februarie 2015)

√ abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.119/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare;

√ abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 269/2007 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene;

√ abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.340/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 24 august 2006.

 

    OMFP 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla (M. Of. nr. 139 din 24 februarie 2015)

√ reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla se aplica de catre urmatoarele categorii de persoane:

- persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Codului fiscal, venit net anual care este determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obtinut din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si activitati agricole, silvicultura si piscicultura;

- persoanele sau entitatile care, prin actul normativ de infiintare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligatia tinerii contabilitatii in partida simpla, cu exceptia persoanelor juridice fara scop patrimonial;

√ persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica au obligatia sa conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, cu exceptia celor pentru care in actul normativ de infiintare, in legi speciale sau in alte acte normative exista prevederi exprese privind tinerea contabilitatii in partida simpla.

 

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia (M. Of. nr. 139 din 24 februarie 2015)

√ contribuabilii care au desfasurat activitati agricole individual sau in asociere beneficiaza de anularea impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proportional cu gradul de calamitate al productiei agricole.

 

    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 410/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) "Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" (M. Of. nr. 133 din 23 februarie 2015)

√ se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, stabilite in Romania, conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, care detin o licenta valabila de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, si a caror activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu din energia electrica cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie - noiembrie a anului calendaristic sau in perioada din luna decembrie in care au detinut licenta, in situatia persoanelor impozabile care obtin licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1 - 31 decembrie, dupa caz.


    Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2015 privind incheierea exercitiului financiar 2014 pentru societatile din domeniul asigurarilor (M. Of. nr. 131 din 20 februarie 2015)

√ situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2014 vor fi depuse astfel: un exemplar la Autoritatea de Supraveghere Financiara, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei Autoritatii de Supraveghere Financiara, la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau transmise prin oficiile postale cu scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili.

Sursa: CECCAR Bihor

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice