search

Atentionare ANAF: Neachitarea obligatiilor fiscale restante cu retinere la sursa poate constitui infractiune

AJFP Vrancea atentioneaza contribuabilii ca neachitarea obligatiilor fiscale restante cu retinere la sursa poate constitui infractiune.


Potrivit art. 61 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amenda retinerea si neplata, incasarea si neplata, in cel mult 60 de zile de la termenul de scadenta prevazut de lege a urmatoarelor obligatii fiscale: impozitul pe dividendele platite de o persoana juridica romana catre o persoana juridica romana; impozitul pentru veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva; impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuala; impozit pe venitul din salarii si asimilate salariilor; impozitul pe veniturile din arenda; impozitul pe veniturile sub forma de dobanzi; Impozitul pe veniturile impozabile obtinute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii; Impozitul pe veniturile din pensii; Impozitul pe veniturile din premii si din jocuri de noroc; Impozitul pe veniturile din alte surse; impozitul pe veniturile obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II din Legea nr.
227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare; Impozitul pe veniturile obtinute de o persoana fizica sau entitate - asociere fara personalitate juridica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificarile si completarile ulterioare; Impozitul pe veniturile obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare; contributia de asigurari sociale; contributia de asigurari sociale de sanatate; impozitul cu retinere la sursa pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti; impozit datorat pe venitul din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal; contributia la Fondul pentru mediu.
 
Pentru a nu intra sub incidenta acestor prevederi, contribuabilii care figureaza in evidenta fiscala cu obligatii fiscale restante de natura celor mentionate, sunt invitati sa achitate, de indata aceste obligatii fiscale ori sa solicite acordarea uneia dintre facilitatile fiscale in vigoare, respectiv: 
 
a) esalonarea la plata, reglementata de art. 184 – art. 209 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr. 90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
b) esalonarea la plata, in forma simplificata, reglementata de art. 209^1 – art. 209^14 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinuluipresedintelui A.N.A.F. nr. 1767/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central;
 
Informatii suplimentare pot fi obtine utilizand Formularul de contact disponibil pe
pagina de Internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala: www.anaf.ro sau
telefonic, prin contactarea Serviciului de asistenta telefonica a contribuabililor -
Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.
 


Noutati contabile 1718744400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice