search

Buletin informativ CECCAR: Acte normative importante din perioada 29.05-4.06.2015

Ce declaratii fiscale au termen de depunere luni, 22 aprilie 2024


Regasiti mai jos informatii despre cele mai importante acte normative din perioada  29.05 – 4.06.2015, alaturi de cateva explicatii pertinente referitoare la modificarile pe care le aduc aceste noutati:


1. Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels (M. Of. nr. 382 din 2 iunie 2015)

√ investitorul individual-business angel este scutit de impozit asupra veniturilor sub forma de dividende pentru o perioada de 3 ani din momentul dobandirii partilor sociale, pentru dividendele aferente partilor sociale dobandite;

√ investitorul individual-business angel este scutit de impozit pentru castigul realizat din instrainarea partilor sociale daca transferul partilor sociale are loc dupa trecerea unui termen de cel putin 3 ani de la dobandire.

2. Legea nr. 121/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (M. Of. nr. 382 din 2 iunie 2015)

√ persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venit, definite de Codul fiscal, si ale caror venituri sunt determinate in sistem real au obligatia sa conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care in legislatia fiscala se prevede altfel;

√ contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. Prin persoana imputernicita sa indeplineasca functia de director economic sau contabil-sef se intelege o persoana angajata potrivit legii, care are studii economice superioare si care are atributii privind conducerea contabilitatii entitatii.

3. Hotararea Guvernului nr. 388/2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa" (M. Of. nr. 387 din 3 iunie 2015)

 

4. Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice nr. 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (M. Of. nr. 385 din 3 iunie 2015)

√ venitul realizat de zilieri sub forma de remuneratie pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit pe venit" din Codul fiscal;

√ calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice sau, dupa caz, la data platii la sfarsit de saptamana sau la data platii la sfarsitul perioadei de desfasurare a activitatii.

5. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, continutului si a normelor tehnice de utilizare si completare a formularelor specifice destinate utilizarii in activitatea vamala (M. Of. nr. 390 din 4 iunie 2015)

√ se aproba Nomenclatorul formularelor specifice utilizate in activitatea vamala;

√ se aproba modelul si continutul formularelor specifice destinate utilizarii in activitatea vamala;

√ se aproba normele tehnice de utilizare si completare a formularelor specifice destinate utilizarii in activitatea vamala.


NOU: Balanta de verificare de la A la Z.
Analize, corelatii, studii de caz


Ghid practic pentru valorificarea eficienta
a informatiilor din balanta de verificare

...vezi detalii AICI >>


 
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice