search

Buletin informativ CECCAR: Noutati legislative din Monitorul Oficial 7 - 11.12.2015

Cod UIT generat gresit: Cum procedam in aceasta situatie


Regasiti mai jos noutatile legislative prezentate de CECCAR Bihor intr-un nou buletin informativ publicat recent. Iata care sunt actele normative importante din ultima perioada:

    Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare (M. Of. nr. 918 din 11 decembrie 2015)

            √ contributiile platite schemelor de garantare a depozitelor de catre institutiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal;

√ remuneratia membrilor Comitetului director si ai Consiliului de supraveghere al Fondului, obtinuta in temeiul contractului de mandat, este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie.

 

    Legea nr. 312/2015 privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul financiar (M. Of. nr. 920 din 11 decembrie 2015)

            √ contributiile anuale si extraordinare ale institutiilor de credit la fondul de rezolutie bancara sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal;

√ contributiile anuale si extraordinare ale firmelor de investitii la fondul de rezolutie pentru firmele de investitii sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.

 

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015)

√ s-a reglementat salarizarea in anul 2016 a personalului platit din fonduri publice

- in anul 2016, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2015, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- in anul 2016, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia lunara bruta de incadrare, se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2015, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

√ s-au reglementat unele masuri bugetare

- in anul 2016 valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 5% si este de 871,7 lei;

- in anul 2016 pensiile militare de stat se majoreaza cu 5%;

- plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016, se va realiza astfel: in primul an se plateste 5%, in al doilea an se plateste 10%, in al treilea an se plateste 25%, in al patrulea an se plateste 25% si in al cincilea an se plateste 35% din valoarea titlului executoriu;

- sumele provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, care se restituie in conditiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidentiaza in buget la o pozitie distincta de venituri bugetare;

- se majoreaza la 6% cota de contributie la fondurile de pensii administrate privat;

- institutiile publice pot deschide, conturi escrow la o institutie de credit agreata de institutiile finantatoare externe sau interne, in conditii stabilite prin conventii incheiate intre parti;

- in cazul in care in perioada inventarierii efectuate la finele anului conform Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, intervin situatii speciale constand in schimbari ale sediilor si/sau ale spatiilor de depozitare ale bunurilor aflate in patrimoniul, inclusiv in administrarea institutiilor publice, ordonatorii de credite pot aproba ca, pentru bunurile existente in sediile si/sau in spatiile de depozitare respective, sa se cuprinda in registrul-inventar valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere ale anului anterior, actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri pana la finele perioadei de raportare;

- impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural se datoreaza pana la data de 31 decembrie 2016, inclusiv;

- impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale, se datoreaza pana la data de 31 decembrie 2016, inclusiv;

- impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale de operatorii economici, inclusiv filialele acestora si/sau operatorii economici apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara efectiv atat activitati de extractie, cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase din Romania pe teritoriul national, in marea teritoriala, in zona contigua si/sau zona economica exclusiva a Romaniei din Marea Neagra, se datoreaza pana la data de 31 decembrie 2016, inclusiv;

- termenul cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea legitimatiilor de transport tip card, personalizate cu numele si codul numeric personal ale beneficiarilor, pensionari, veterani de razboi si vaduve de razboi se proroga pana la data de 1 ianuarie 2017;

- incepand cu data de 1 ianuarie 2017, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale care nu sunt echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic;

- incepand cu data de 1 aprilie 2017, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili au obligatia de a utiliza numai case de marcat echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic;

- incepand cu data de 1 iulie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii au obligatia de a utiliza numai case de marcat echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic;

- incepand cu data de 1 noiembrie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici au obligatia de a utiliza numai case de marcat echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic;

- s-au adus modificari si completari Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

 

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile (M. Of. nr. 910 din 9 decembrie 2015)

√ prin ordin s-au aprobat:

- normele generale de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile;

- normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile;

- modelele documentelor financiar-contabile;

- documentele financiar-contabile care se pastreaza timp de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilitatii.

 

    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3250/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (M. Of. nr. 905 din 7 decembrie 2015)

            √ aproba noul model al formularului 101 Declaratie privind impozitul pe profit si instructiuni de completare;

            √ declaratia privind impozitul pe profit  se depune si de persoanele juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care opteaza pentru regularizarea impozitului platit in Romania, potrivit art. 116^1 din Codul fiscal.

 

    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3497/2015 – OANAF 3497/2015 - pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita (M. Of. nr. 912 din 9 decembrie 2015)

√ creantele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, al caror plafon este prevazut pentru anulare de Codul de procedura fiscala, adica mai mici de 40 lei, se scad din evidentele fiscale in primele 7 zile ale anului urmator;

√ in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi/penalitati de intarziere) nu depaseste plafonul prevazut pentru anulare de Codul de procedura fiscala, nu se emit decizii in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii nu depaseste:

- 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

- 1.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

-  500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

- 100 lei, pentru contribuabilul persoana fizica.

√ nu se emit somatii si titluri in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale restante nu depaseste:

- 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

- 1.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

-  500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

- 100 lei, pentru contribuabilul persoana fizica.

 

    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3495/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" (M. Of. nr. 914 din 10 decembrie 2015)

√ notificarea se depune la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data inceperii anului fiscal modificat sau de la data inregistrarii contribuabilului, dupa caz.


Sursa: CECCAR Bihor


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice