search

Buletin informativ: Noutati fiscale din perioada 30.05 - 03.06.2016

Regasiti mai jos buletinul informativ cu noile acte normative din domeniul fiscal-contabil. Buletinul cuprinde, de data aceasta, noutatile din intervalul 30 mai - 3 iunie 2016.

Legea nr. 105/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 (M. Of. nr. 406 din 30 mai 2016)

√ alineatul (6) al articolul 26 reglementeaza ca, operatorii regionali de apa, definiti in baza art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, isi exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale in cadrul programelor operationale au obligatia sa restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adaugata dedusa, a carei contravaloare a fost platita beneficiarilor potrivit prezentei ordonante de urgenta.

 

Legea nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare (M. Of. nr. 408 din 30 mai 2016)

√ modifica articolele 180 – 183 de la sectiunea a 10-a Declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 sau care realizeaza venituri lunare exclusiv din investitii si/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 154 sau in categoriile de persoane prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g) – o), pentru care plata contributiei se suporta din alte surse de la titlul V Contributii sociale obligatorii din Codul fiscal;

√ persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 (venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activitati independente s.a.) din Codul fiscal, si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei pentru asigurari sociale de sanatate sau in categoriile de persoane pentru care plata contributiei pentru asigurarea sociala de sanatate se suporta din alte surse, pentru care pâna la data intrarii in vigoare a prezentei legi au fost emise deciziile de impunere, pot depune la organul fiscal competent o cerere pentru desfiintarea deciziei incepând cu luna urmatoare celei in care se depune cererea.

 

Decizia inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 3/2016 (M. Of. nr. 405 din 30 mai 2016)

√ in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 62 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, stabileste ca veniturile realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate in executarea unor pedepse privative de libertate nu pot fi poprite pentru executarea unor creante fiscale.

 

√ in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 87 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, stabileste ca veniturile realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate in executarea unor pedepse privative de libertate pot fi poprite pentru executarea unor creante fiscale stabilite prin hotarârile de condamnare.

Sursa: CECCAR Bihor

 Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice