search

Calendarul obligatiilor fiscale ANAF - luna septembrie

Impozitul MICRO 2024: conditii pentru incadrarea ca microintreprindere
Va prezentam in continuare calendarul obligatiilor fiscale ANAF pentru luna septembrie. Prima luna a toamnei aduce o obligatie noua de care contabilii nu trebuie sa uite in aceasta perioada.

Reamintim ca depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2020 a fost amanata pana la data de 30 septembrie in acest an.


Calendarul obligatiilor fiscale ANAF pentru septembrie


7 septembrie 2020

- depunerea formularului 092 "Declaratie de mentiuni”, de catre platitorii de TVA, care au ca perioada fiscala trimestrul calendaristic si au efectuat o achizitie intracomunitara de bunuri in luna august 2020 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru in luna, incepand cu luna septembrie 2020).


10 septembrie 2020

- depunerea “Declaratiei de mentiuni” - formular 010, 070 sau 020, dupa caz, de persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, grupul de persoane, institutiile publice, persoanele fizice care desfasoara activitati economice, in vederea inregistrarii in scopuri de TVA in urma depasirii plafonului de scutire de TVA de 300.000 lei (88.500 euro) in luna precedenta.

- depunerea “Declaratiei de mentiuni” - formular 010, 070 sau 020, dupa caz, de catre persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA anterior anului 2020 si solicita scoaterea din evidenta ca platitor de TVA in conditiile in care nu au depasit cifra de afaceri de 300.000 lei atat in anul 2019 cat si in anul in curs pana la data solicitarii.

- depunerea formularului 087 "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori" de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale cu sediul activitatii economice in Romania, care realizeaza activitati de productie agricola sau de servicii agricole, potrivit articolul 3151 alineatul (1) literele c) si d) din Codul Fiscal* si care nu realizeaza alte activitati economice sau realizeaza si alte activitati economice a caror cifra de afaceri anuala este inferioara plafonului de scutire prevazut la articolul 310 din Codul Fiscal.


15 septembrie 2020

- Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna ... anul ... 

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat
 
- Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna ... anul ...
 
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat
 
- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ... anul ..., pentru luna precedenta 
 
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice)
 
- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ..., pentru luna precedenta
 
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si a produse alcoolice)
 
- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta
 
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile
 
- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase pentru luna precedenta
 
Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile
 
- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedenta - Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 
 
Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile
 
- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de bere pentru luna precedenta
 
Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile
 
- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie tutunuri prelucrate pentru luna precedenta 
 
Antrepozitarii autorizati pentru Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile
 
 
- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de produse energetice pentru luna precedenta 
 
Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile
 
- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta
 
 
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile
 
- Depunerea jurnalelor pentru luna precedenta privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie
 
Antrepozitarii autorizati pentru productie/ depozitare
 
- Depunerea jurnalelor pentru luna precedenta privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie
 
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare
 
- Depunerea Situatiei centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna ... anul ..., pentru luna precedenta
 
Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat
 
- Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta
 
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii21 septembrie 2020

- depunerea formularului A4200 pentru raportarea de catre utilizatorii caselor de marcat fiscale a datelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Anexa 11 la Normele metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate electronice de marcat fiscale aprobate prin HG 479/2003;

 - depunerea formularului F4109 “Declaratie privind casele de marcat electronice fiscale neutilizate”, de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale in situatia in care exista aparate de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate pentru generare de date, in nici o zi din perioada de raportare.


25 septembrie 2020

- depunerea formularului 097 "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare", pentru iesirea din sistemul TVA la incasare de catre persoanele impozabile a caror perioada fiscala este luna, care la data de 1 ianuarie 2020 aplica sistemul TVA la incasare, si care se afla intr-una din urmatoarele situatii:

- au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei in luna august 2020;
- nu au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei, dar renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.

- depunerea formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat" pentru obligatiile de plata cu termen lunar si plata acestor obligatii.

 - depunerea formularului 112 "Declaratie privind obligatia de plata a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate":

cu termen lunar si plata acestor obligatii de catre:

- persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator;
- entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, venituri de natura salariala si asimilate salariilor;
- platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa, altele decat cele salariale si pentru care exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate si contributiei individuale de asigurari sociale de stat, dupa caz;
- institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si dupa caz suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului;
- angajatii rezidenti sau nerezidenti care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii de la angajatori nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania, in cazul incheierii de acorduri cu angajatorii nerezidenti privind declararea si plata impozitului si contributiilor sociale individuale si cele ale angajatorului;
- angajatorii nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania, pentru contributiile sociale individuale si cele ale angajatorului aferente veniturilor din salarii obtinute de angajatii rezidenti sau nerezidenti care isi desfasoara activitatea in Romania,
in cazul in care nu se incheie un acord privind declararea si plata contributiilor obligatorii de catre angajati, impozitul pe venit declarandu-se de angajati in D224.

- depunerea formularului 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania”, cu termen lunar, pentru declararea si plata impozitului pe venit, de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati desfasurate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, in cazul in care nu se incheie acorduri intre angajati si angajatorii nerezidenti privind declararea si plata contributiilor sociale individuale.

- depunerea formularului 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” de catre platitorii de TVA pentru care perioada fiscala este luna si plata TVA-ului datorat.

 Decontul se depune si de contribuabilii care au primit decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA ca urmare a solicitarii de scoatere din evidenta ca platitor de TVA prin depunerea formularului 010, 070 sau 020, dupa caz, acesta reprezentand ultimul decont depus.

- depunerea formularului 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata" si plata TVA-ului datorat, de catre persoanele neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze normal ca platitori de TVA (conform articolului 316 din Codul Fiscal), pentru:

- achizitii intracomunitare de bunuri taxabile pentru care s-a depasit plafonul anual de 10.000 euro (persoana trebuie sa se inregistreze special ca platitoare de TVA conform articolului 317 din Codul Fiscal);
- achizitii de mijloace de transport noi si produse accizabile (persoana care efectueaza astfel de achizitii nu are obligatia sa se inregistreze special ca platitoare de TVA conform articolului 317 din Codul Fiscal);

- achizitii de servicii care au locul taxarii in Romania, conform articolului 278 alineatul (2) din Codul Fiscal, de la furnizori din afara Romaniei pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform articolului 307 alineatul (2) din Codul fiscal (persoana care efectueaza achizitii intracomunitare de servicii trebuie sa se inregistreze special ca
platitoare de TVA conform articolului 317 din Codul Fiscal);

- achizitii de bunuri care ies din regimurile/situatiile speciale legate de traficul international de bunuri prevazute la articolul 295 alineatul (1) litera a) si d) din Codul Fiscal cu exceptia cazului in care are loc un import sau o achizitie intracomunitara de bunuri, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform articolului 307 alineatul (5) Cod Fiscal [Ordinul MFP 4147/2015];

- achizitii de bunuri si servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA conform articolului 307 alineatele (3) si (6) Cod Fiscal, daca achizitiile au avut loc in luna august 2020.

- depunerea formularului 307 “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata” in care se declara:

- ajustarea, de catre beneficiarul transferului de active daca nu este inregistrat si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului, a TVA-ului dedus de furnizor la achizitia de catre acesta a activelor respective;

- ajustarea TVA-ului dedus aferent activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, de catre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa anularea la cerere a codului de TVA a acestuia;
- ajustarile de TVA prevazute la articolul 270 alineatul (4), articolul 304, 305 sau 332 din Codul Fiscal nedeclarate in ultimul decont de TVA depus inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, sau pentru a corecta ajustarile incorect declarate, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat din oficiu de organul fiscal conform articolului 316 alineatul (11) literele a) - e) si h) din Codul Fiscal;

- ajustarile de TVA prevazute la articolul 270 alineatul (4), articolul 304, 305 sau 332 din Codul fiscal nedeclarate in ultimul decont de TVA depus inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, sau pentru a corecta ajustarile incorecte declarate, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;

- pentru solicitarea restituirii TVA colectate rezultata din regularizarile/ ajustarile prevazute la articolul 280 alineatul (6) din Codul Fiscal*, atunci cand au fost emise facturi sau au fost incasate avansuri pentru contravaloarea partiala a livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile, inainte de anularea codului de TVA, iar livrarea/prestarea intervine dupa anularea codului de TVA, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;

- pentru solicitarea restituirii TVA colectate rezultata din ajustarile prevazute la articolul 287 din Codul Fiscal, pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;

- pentru exercitarea dreptului de deducere, la data platii, a TVA neachitate aferenta achizitiilor de bunuri efectuate inainte de anularea codului de TVA, dar care nu se aflau in stoc la data anularii codului de TVA, de persoanele impozabile care au efectuat achizitii pe perioada in care au aplicat sistemul TVA la incasare sau cele care au efectuat
achizitii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la incasare, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;

daca transferul de active, transferul dreptului de proprietate, obligatia sau, dupa caz, dreptul de ajustare/corectie a ajustarilor/regularizare a TVA privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustari/corectii a le ajustarilor/regularizari efectuate, dupa caz, a intervenit in luna august 2020.

- depunerea formularului 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, pentru declararea, de catre contribuabilii
carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA din oficiu sau la cerere conform prevederilor articolului 316 alineatul (11) literele a) - e), g) sau h) a TVA colectata aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligati la plata TVA (de exemplu: achizitii intracomunitare de bunuri, servicii intracomunitare primite, etc.) pentru care exigibilitatea TVA a intervenit in luna august 2020.

- depunerea formularului 390 VIES "Declaratia recapitulativa privind
livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare", de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari si achizitii intracomunitare, prestari si achizitii de servicii intracomunitare prevazute la articolul 278 alineatul (2) din Codul Fiscal, precum si livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare, a caror exigibilitate a
intervenit in luna august 2020.


30 septembrie 2020

- depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2020 de catre entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei:

- entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- operatorii economici al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Au de asemenea obligatia intocmirii si depunerii acestor raportari si:

- subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii;
- sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate reprezintand subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice.

- depunerea formularului 394 "Declaratie informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national" de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, a caror perioada fiscala la TVA este luna.

- depunerea formularului 313 “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, stabilite in afara Comunitatii” de catre persoanele impozabile neinregistrate si care care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, pentru rambursarea taxei facturata de alte persoane impozabile si achitata de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in Romania, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in Romania pe o perioada de minim 3 luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioada mai mica de trei luni ramasa din anul calendaristic.

- depunerea formularului 318 “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania”, pentru rambursarea TVA achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii in alt stat membru in anul 2019.Sursa: DGRFP Brasov
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice