search

Cand se acorda preaviz conform Codului Muncii

Predarea contabilitatii unei SRL: Expertul contabil este obligat sa predea baza de date si in format electronic?

 
Care este termenul de preaviz si cand este obligatoriu pentru angajator sa respecte acest drept al angajatului? Cand nu este necesar sa se acorde preaviz si ce se intampla cu notificarea termenului de preaviz daca salariatul se afla in concediul de odihna?

In mod concret, despre preaviz putem dezbate sute de ore fara sa obosim pentru ca prevederile din Codul Muncii pot lasa loc unor subiecte de interes major pentru angajatori si pentru salariatii lor.

In acest articol vom clarifica cele mai importante aspecte cu privire la preaviz, la natura acestui concept, utilitatea lui in avantajul ambelor parti implicate si situatiile aparte cand este sau nu obligatoriu.

De la bun inceput vom tine cont de faptul ca salariatul care demisioneaza trebuie sa isi comunice intentiile angajatorului, acordandu-i acestuia un preaviz. Scopul este acelasi ca si in cazul preavizului acordat de angajator salariatului: acela de a permite identificarea unui nou partener pentru contractul individual de munca in cauza.

Aici puteti descarca Modelul de preaviz!

Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si este reglementat de art. 73 si art. 79 din Codul muncii republicat. Puteti consulta forma actualizata a codului muncii aici.

Atentie la faptul ca termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

In mod evident, angajatorul poate renunta la preaviz chiar daca nu exista o asemenea prevedere in contractul colectiv sau individual de munca.

Nu uitam faptul ca pe durata preavizului, contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.

Iata cele 3 situatii in care preavizul se acorda in mod OBLIGATORIU:
- pentru inaptitudine fizica si/sau psihica;
- pentru necorespundere profesionala;
- pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

Iata cele 3 situatii in care acordarea preavizului nu este necesara, potrivit prevederilor din Codul Muncii:
- in cazul concedierii discplinare;
- in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile;
- in cazul in care salariatul se afla in perioada de proba.
Pe parcursul termenului de preaviz, salariatul are toate drepturile si obligatiile care decurg din contractul de munca astfel:
- salariatul este in continuare obligat sa presteze munca;
- salariatul are in continuare obligatia de a se abtine de la orice act de concurenta neloiala, ca si de la orice act de indisciplina. Daca nu isi respecta aceste obligatii, el va putea fi concediat disciplinar, fara sa se mai astepte sfarsitul termenului de preaviz;
- daca un nou contract colectiv de munca a intrat in vigoare, el va avea efecte si asupra raporturilor de munca al salariatului care se afla in preaviz;
- pe intervalul preavizului, angajatorul este obligat sa plateasca salariul si sa asigure celelalte drepturi banesti pentru munca prestata, precum si orice alte avantaje care decurg din contractul de munca (de exemplu, dreptul la plata abonamentelor pe mijloacele de transport in comun, dreptul la locuinta de serviciu, dreptul la tichete de masa etc.);
– concedierea disciplinara poate interveni si in cazul absentei nemotivate a salariatului de la serviciu, daca ea nu se datoreaza impiedicarii nejustificate din partea angajatorului de a lucra.
Un model de preaviz poate fi consultat aici in forma doc

Atentie la faptul ca angajatorul poate aproba, ca pe durata preavizului in cazul demisiei, salariatul sa efectueze concediul de odihna, asa cum prevede Codul Muncii.

In acelasi timp, daca salariatul se afla in timpul concediului de odihna, angajatorul poate dispune transmiterea notificarii de preaviz. Concediul de odihna presupune, spre deosebire de cel pentru incapacitate temporara de munca, faptul ca acel contract de munca luat in calcul se deruleaza normal.


MODEL

PREAVIZ Nr. xxx / zz.ll.an

Avand in vedere Nota de fundamentare nr xxx din data de ZZ.LL.AN, cu privire la contractele incheiate si situatia previziunilor pentru anul 2014 precum si bugetul pe anul 2014 din cadrul COMPANIA S.R.L., in temeiul dispozitiilor art. 65 din Legea nr. 53/2003 cu modificarile ulterioare, Administratorul COMPANIA S.R.L. in baza art. xx din actul constitutiv

DECIDE:
Art. 1. - (1) Incepand cu data de zz.ll.an, d-lui NUME ANGAJAT, avand meseria de sofer, in cadrul COMPANIA S.R.L, i se acorda un preaviz de 14 zile lucratoare, in perioada zz.ll.an - zz.ll.an
(2) In perioada preavizului, salariatului i se acorda dreptul sa absenteze 4 ore pe zi, de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa-i afecteze salariul si celelalte drepturi.
Art. 2. - (1) La implinirea termenului de preaviz urmeaza a se aplica decizia de concediere a angajatului NUME ANGAJAT, avand ca efect incetarea contractului individual de munca inregistrat, la in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. 2135 din data de 08-Aug-2001, ca urmare a concedierii individuale din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului.
(2) Motivele de fapt ale concedierii individuale sunt urmatoarele:
- desfiintarea locului de munca se impune ca o masura efectiva cu cauze reale si serioase.
- situatia previziunilor pentru anul aaaa a COMPANIA S.R.L. comparativ cu contractele incheiate pana in prezent din care rezulta un numar de comenzi mai mic decat cel preconizat;
- bugetul pentru anul aaaa
- necesitatea adoptarii unor masuri urgente la nivelul COMPANIA S.R.L. care sa asigure reducerea cheltuielilor si incadrarea acestora in veniturile estimate a fi incasate in urmatoarele 8 luni, in contextul efectelor blocajului financiar si dificultatii contractarii de credite din sistemul bancar;
- necesitatea adoptarii masurii concedierii individuale pentru motive care nu tin de persoana salariatului si desfiintarea unui post de Agent comercial, la pozitia JAIC12 din statul de functii al COMPANIA S.R.L.;
(3) Unitatea nu detine posturi vacante si din acest motiv nu poate oferi salariatului un alt loc de munca.
Art. 3. - Motivul de drept al concedierii individuale il constituie art. 65-67 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
Art. 4. - La desfacerea contractului individual de munca i se va acorda salariatului facilitatea prevazuta la art. 1 alin. (2) din prezenta decizie
Art. 5. - Departamentele Personal si Departamentul Financiar-contabil vor pune in aplicare prevederile prezentei decizii.


DIRECTOR ECONOMIC                                 RESURSE UMANE
 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024