search

Care e structura Raportului de expertiza contabila extrajudiciara?


    Capitolul I: Introducere
    
    Introducere contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
    
    - paragraful de identificare a expertilor contabili nominalizati pentru efectuarea expertizei: numele si prenumele expertului (tilor), domiciliul acestuia, numarului carnetului de expert contabil si pozitia din Tabloul expertilor contabili;
    
    - paragraful de identificare a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile. Aici se mentioneaza: denumirea clientului, domiciliul sau sediul social al acestuia, numarul si data contractului in baza caruia se efectueaza expertiza contabila solicitata;
    
    - paragraful privind identificarea imprejurarilor si circumstantelor/contextului in care afost contractata expertiza contabila extrajudiciara;
    
    - paragraful privind identificarea obiectivului/obiectivelor expertizei contabile extrajudiciare asa cum acesta a fost stabilit prin contract;
    
    - paragraful privind identificarea datei sau a perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila;
    
    - paragraful privind identificarea materialului documentar care are legatura cauzala cu obiectivele expertizei contabile si care a stat la baza intocmirii raportului de expertiza;
    
    - paragraful privind identificarea datei sau a perioadei in care s-a redactat raportul de expertiza contabila, cu mentionarea expresa daca s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile avand aceleasi obiective. Tot aici trebuie mentionat daca s-au folosit lucrarile altor experti (contabili, tehnici), problemele ridicate de partile interesate in expertiza si explicatiile date de acestea in timpul efectuarii expertizei;
    
    - paragraful privind identificarea datei initiale pana la care raportul de expertiza trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelungire fata de termenul initial.
    
    Capitolul II al Raportului de expertiza contabila
    
    Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cate un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei contabile care sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiunilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, actele si faptele analizate, locul producerii evenimentelor si tranzactiilor, sursele si informatiile utilizate, daca partile interesate in expertiza au facut obiectii sau au dat explicatii pe care expertul contabil le-a luat sau nu in considerare in formularea concluziilor sale. in fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat anasamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora.
    
    Daca insa aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza, este recomandabil ca ansamblul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textul expertizei sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.
    
    Fiecare paragraf din acest capitol trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie precisa, concisa, fara echivoc, redactata intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata, fara a face aprecieri asupra calitatii documentelor justificative, a inregistrarilor contabile, a epertizelor si actelor de control anterioare si nici asupra incadrarilor legale.
    
    Capitolul III al Raportului de expertiza contabila
    
    Concluzii trebuie sa cuprinda cate un paragraf distinct cu concluzia pentru fiecare obiectiv al expertizei contabile preluate in maniera in care a fost formulata in Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile.
    
    Raportul de expertiza contabila intocmit in structura de mai sus este un raport de expertiza contabila obisnuit, necalificat. Un astfel de raport nu poate contine concluzii alternative la obiectivele fixate expertului contabil.
    
    Daca expertul contabil considera necesar sa-si exprime parerea asupra obiectivelor expertizelor, asupra faptului daca intrebarile fixate sunt suficiente sau nu in clarificarea obiectivelor expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului expertizei, poate face acest lucru fie:
    
    - in finalul Capitolului III "Concluzii", dupa paragraful cuprinzand raspunsul la obiectivul expertizei contabile; fie - intr-un capitol distinct, Capitolul IV intitulat "Consideratii personale ale expertului contabil".
    
    Raportul de expertiza contabila care cuprinde "Consideratii personale ale expertului contabil" este calificat drept Raport de expertiza contabila cu observatii. In cazuri cu totul deosebite, expertul contabil se poate afla in imposibilitatea intocmirii unui Raport de expertiza contabila din cauza inexistentei documentelor justificative si/sau a evidentelor contabile care sa ateste evenimentele si tranzactiile supuse expertizei.
    
    In astfel de cazuri se va intocmi un Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile, care va avea aceeasi structura ca un raport de expertiza contabila obisnuit, dar care, in Capitolul II "Desfasurarea expertizei contabile" si in Capitolul III "Concluzii" va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile comandate de beneficiarul acesteia.
    

Noutati contabile 1718485200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice