search

Care sunt declaratiile pe care le depunem la Fisc in aprilie 2015?

Pragurile valorice INTRASTAT pentru anul 2024 si un studiu de caz practic


Va prezentam pe scurt toate declaratiile fiscale pe care va trebui sa le depuneti la Fisc, in calitate de contribuabili, in luna aprilie 2015.

Marti 7 aprilie
    
Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania Formular 092
    
Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa?si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.
    
OPANAF 1165/2009

vineri  10 aprilie


    
Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal  Formular 096
    
Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.    

C.F. Art. 152 alin. (7) si OPANAF 1768/2012

miercuri 15 aprilie
    
Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna ... anul Formular (anexa 31^1)    

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat
    
C.F. art. 206^15 alin. (7) si HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)

miercuri 15 aprilie
    
Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna ... anul ... Formular (anexa 31^2)
    
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat
    
C.F. art. 206^15 alin. (7) si HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)

miercuri 15 aprilie
    
Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ....anul ....  pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 35)
    
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final  (produse energetice)
    

C.F. Art. 206^20 si HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22)

miercuri 15 aprilie
    
Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna  pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 35)
    
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final. (alcoolul etilic si a produse alcoolice)
    
C.F.  Art. 206^58 si HG 1620/2009 pct. 111 alin. (30)

miercuri 15 aprilie
    
Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 47)    

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile
    
C.F. Art. 206^50 si  HG 44/2004  pct. 105 alin. (2) - (3).

miercuri 15 aprilie
    
Depunerea  Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de productie pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)
    
Antrepozitarii autorizati pentru productie  produse accizabile
    
C.F. art. 206^55 alin. (1)-(2)  si HG 44/04 pct. 109

miercuri 15 aprilie
    
Depunerea  Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 49)
    
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare  produse accizabile
    
C.F. art. 206^55 alin. (1) si (3) si HG 44/04 pct. 109

miercuri 15 aprilie
    
Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precedenta

Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare
    
HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11) subpct. 113.1.1 alin. (9), (10) si (14) si subpct. 113.1.1 alin. (7) si (8).

miercuri 15 aprilie
    
Depunerea jurnalelor privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie  Formular (anexa 53.1) sau navigatie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precedenta  
    
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare
    
HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13) subpct. 113.1.1 alin. (5), (11), (12), (16) si subpct. 113.1.2 alin. (9), (10), (16).

miercuri 15  aprilie
    
Depunerea  Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna ... anul ...  pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 55.1)
    
Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat
    

HG 44/2004 subpct. 90.1 alin. (8^1)

miercuri 15 aprilie
    
Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular    (anexa nr. 57)     

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii
    
C.F. Art. 206^64 si HG 1620/2009 subpct. 117.2 alin. (9)

luni 20 aprilie
    
Depunerea Declaratiei speciale de taxa pe valoarea adaugata  pentru trimestrul precedent  (sistem VOES)

Persoanele impozabile nestabilite in U.E. care presteaza servicii electronice de telecomunicatii, de radiodifiziune si televiziune persoanelor neimpozabile
    
C.F. Art. 152^4 alin. (7)

luni 20 aprilie
    
Depunerea Declaratiei speciale de TVA pentru trimestrul precedent (sistem VOES)
    
Persoanele impozabile stabilite in UE , dar in alt stat membru decat statul membru de consum care presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifiziune si televiziune.

C.F. art. 152^5 alin. (6)

luni 27 aprilie    

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta    

Platitorii de urmatoarele venituri:

- din drepturi de prop. intelectuala;

- din contracte/ conventii civile si de agent;

- expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

- obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica care nu genereaza o pers. jur.

- din premii si jocuri de noroc

- obt. de nerezidenti

- din alte surse
    

C.F. art. 52 alin. (3), art. 52^1 alin. (1) si (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin. (4) si (5)art. 116 alin.(5)

luni 27 aprilie
    
Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit,  aferenta trim. I 2015
    
Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial    

C.F. art. 34 alin. (8)

Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) - e)
    
C.F. art. 34 alin. (5) lit. c)


luni 27 aprilie
    
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100

(format electronic)

lunar
    

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013,  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
    
OPANAF 3136/2013

trimestrial    

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013,  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

alte termene
    

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013,  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

luni 27 aprilie
    

Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent

Formular 104     

Persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e)  din C.F.
    
OPANAF 3136/2013

luni 27 aprilie
    
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Formular 112

·                     pentru luna precedenta
    

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;

- Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si  suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

Orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor (art. 296?3 lit. g)
    

C.F. Art. 296^19  alin. (1) si OMFP 1045/2012

·                     pentru trimestrul precedent
    
Contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) C.F.
    
C.F. Art. 296^19 alin. (1^1)

luni 27 aprilie
    
Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane  angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta  Formular 224
    
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania
    
C.F.art.60 alin. (2) si OPANAF  52/2012

luni 27 aprilie
    
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300

(format electronic)
    
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)
    
C.F.art.156^2 alin. (1) si OPANAF 1790/2012

luni 27 aprilie
    
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata  pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)
    
Persoanele mentionate in  instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.
    
C.F. Art. 156^3 alin. (2) si OPANAF 30/2011

luni 27 aprilie
    
Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307
    
Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.
    
OPANAF 2223/2013

luni 27 aprilie
    
Depunerea Declara?iei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ? e) din Codul fiscal Formular 311     

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ? e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari  si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA
    
OPANAF 2224/2013

luni 27 aprilie
    
Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri  pentru luna trecuta   Formular 390 VIES    

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
    
C.F.art. 156^4 si OPANAF 3162/2011

luni 27 aprilie
    
Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
    
Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) ?i alin. (7) din C.F., pt. opera?iuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achizi?ii de bunuri sau servicii taxabile.
    
OPANAF 3806/2013

luni 27 aprilie
    
Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori Formular  (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent
    
Beneficiarii scutirilor (institutii, organizatii) de accize
    
C.F. Art. 206^56 si HG 44/04 subpct. 110.2 alin. (5)

luni 27 aprilie    

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta Formular  (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent
    
Vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta
    
C.F. art. 206^47 alin. (5) si HG 44/04 pct. 103 alin. (18) si (19)

luni 27 aprilie
    
Depunerea  notificarii  pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare Formular 097
    
Pers. impoz. care depasesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.
    
OPANAF 3884/2013

joi 30 aprilie
    

Depunerea situatiilor financiare, pentru anul 2014

(software de asistenta)
    

Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial

 Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) din L 82/91, cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate
    
L. 82/1991 art. 36 si OMFP 79/2014

joi 30 aprilie
    
Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent

Formular 120 (format electronic)
Operatorii economici platitori de accize
    
C.F. Art. 219 si OPANAF 1950/2012

joi 30 aprilie
    
Depunerea Decontului privind impozitul la titeiul din productia interna  pentru anul trecut Formular 130 (format electronic)
    
Operatorii economici platitori de impozit la titeiul din productia interna
    
C.F. Art. 219 si OPANAF 1950/2012

Sursa: ANAF

 Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024