search

Caz practic: Metodologie de aplicare a sistemului simplificat de contabilitate

Impozitul MICRO 2024: conditii pentru incadrarea ca microintreprindere

1. Cum se calculeaza indicatorii de marime?

Entitatile care in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime: cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate. In acest caz, ele intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
- bilant simplificat (cod 10),
- cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).

Indicatorul total active cuprinde: active imobilizate, active circulante si cheltuieli in avans. Cifra de afaceri neta se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin reducerile  comerciale acordate clientilor si taxa pe valoarea adaugata, precum si alte impozite si taxe legate direct de cifra de afaceri.

Incadrarea in criteriile de marime se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.

Entitatile care la finele exercitiului financiar precedent depasesc limitele unuia sau ambelor criterii de marime aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care limitele respectivelor criterii au fost depasite.

Exemplificare

Societatea comerciala Alfa a intocmit pentru data de 31 decembrie 2010 situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Pe baza situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2010, precum si a balantei de verificare care a stat la baza intocmirii acestora, societatea Alfa constata urmatoarele:
- cifra de afaceri neta inregistrata se situeaza sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si
- totalul activelor inregistrat se situeaza sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.
|
In baza art. 5 alin. (11) din legea contabilitatii, societatea Alfa opteaza pentru sistemul simplificat de contabilitate. In baza acestei optiuni, societatea Alfa intocmeste la data de 31 decembrie 2011 situatii financiare anuale simplificate compuse din bilant simplificat si cont de profit si pierdere
simplificat. De asemenea, potrivit art. 10 alin. (31) din legea contabilitatii, societatea Alfa poate opta pentru organizarea si conducerea contabilitatii pe baza de conventie civila incheiata potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare.

Astfel, din punctul de vedere al organizarii si conducerii contabilitatii, sunt trei posibilitati pentru societatea Alfa:

- organizarea si conducerea contabilitatii in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- organizarea si conducerea contabilitatii pe baza de contracte de prestari servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit art. 10 alin. (3) din legea contabilitatii; sau

- organizarea si conducerea contabilitatii pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice, conform art. 10 alin. (31) din legea contabilitatii.


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice