search

Ce norme sunt valabile privind prestarea de servicii si operatiunile asimilate?
Prestarea de servicii se poate efectua fie in nume propriu, fie prin intermediar, fie prin mandatar:

* Prestarea de servicii in nume propriu are la baza contractul incheiat direct intre prestator si beneficiar, fara a interveni un intermediar intre cele doua parti contractante.

* Prestarea de servicii prin intermediar are la baza contractul incheiat intre un intermediar si un beneficiar.

in aceasta situatie, intermediarul actioneaza in nume propriu, dar in contul beneficiarului, caz in care se considera ca serviciul a fost primit si a fost efectuat de catre intermediar. in acest sens, intermediarul:
- primeste de la prestatorul de servicii o factura emisa pe numele sau cu contravaloarea integrala a serviciului prestat;
- emite o factura pe numele beneficiarului prin care factureaza contravaloarea integrala a serviciului efectuat de prestator.
 
Factura emisa de intermediar cuprinde atat valoarea serviciului propriu-zis, cat si comisionul sau pentru intermediere!
 
* Prestarea de servicii prin mandatar are la baza contractul incheiat intre un intermediar si un beneficiar, caz in care intermediarul  are calitatea de mandatar, definita prin Codul comercial. Specific madatarului este faptul ca acesta actioneaza in numele si in contul beneficiarului.

in aceasta situatie:
- prestatorul efectueaza serviciul catre beneficiar si emite factura direct pe
numele acestuia;
- mandatarul efectueaza o prestare de servicii, fie in favoarea prestatorului propriu-zis, fie in favoarea beneficiarului final. Pentru serviciul de intermediere intre prestator si beneficiar sau mandant, mandatarul emite factura de comision care reprezinta doar contravaloarea serviciului sau de intermediere prestat, nicidecum contravaloarea serviciului propriu-zis.
 
Spre deosebire de factura emisa de intermediar, factura emisa de mandatar cuprinde doar comisionul sau de reprezentare!
 
Calitatea de cumparator - revanzator a prestatorului
 
Cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, participa la o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective. Aceasta persoana impozabila are calitatea de comisionar care actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului.

In acest caz, mecanismul este urmatorul:

* prestatorul efectueaza un serviciu catre comisionar;
* comisionarul achizitioneaza serviciul in nume propriu;
* comisionarul factureaza serviciul achizitionat in nume propriu catre comitentul
beneficiar.

Acest mecanism economic este reglementat din punct de vedere fiscal la punctul 7 alineatul (2) din Normele de aplicare a articolului 129 "Prestarea de servicii", alineatul (2), din Codul fiscal si a fost preluat din Directiva 112/CEE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, articolul 28 care prevede ca "Atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul unei alte persoane, ia parte la o prestare de servicii, se considera ca ea a primit si a prestat ea insasi serviciile respective".

Refacturarea costurilor

In lipsa unui contract de comision, acelasi mecanism economic are loc si in cazul in care o persoana impozabila primeste pe numele sau o factura care se refera la servicii efectuate in beneficiul altei persoane, ale caror costuri sunt refacturate ulterior pe numele beneficiarului final al acelui serviciu.

Aceasta operatiune este cunoscuta sub denumirea de "structura de comisionar"
si urmeaza o procedura similara celei in care exista un contract de comision.
Fiscal, acest mecanism economic este reglementat la punctul 19 alineatul (4)
pentru aplicarea articolului 137 din Codul fiscal, "Baza de impozitare pentru livrari
de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii".

Urmatoarele doua aspecte sunt specifice acestui mecanism:

1. La momentul primirii facturii, persoana impozabila are dreptul:
- sa inregistreze pe cheltuieli deductibile fiscal valoarea serviciilor achizitionate
care urmeaza a fi refacturate beneficiarului;
- sa deduca suma TVA aferente achizitiilor de servicii care urmeaza a fi refacturate beneficiarului.

2. La momentul refacturarii serviciilor catre beneficiarul final, persoana impozabila este obligata:

- sa inregistreze la venituri impozabile valoarea serviciilor refacturate;
- sa colecteze TVA la valoarea serviciilor refacturate daca serviciul este
"consumat" pe teritoriul Romaniei;
- sa nu colecteze TVA la valoarea serviciilor refacturate daca serviciul este
"consumat" in afara teritoriului Romaniei si sa considere serviciul "neimpozabil in Romania" daca pentru serviciul respectiv este aplicabila regula generala de taxare reglementata prin articolul 133 alineatul (2) din Codul fiscal.

Persoana impozabila care refactureaza astfel de cheltuieli nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea prestarilor de servicii pe care le refactureaza.Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice