search

Codul fiscal actualizat prin OUG nr. 24: Tabel comparativ Impozitul pe venit

Politici contabile pentru ONG: modele EDITABILE, usor de personalizat, elaborate in doar 5 minute

    OUG nr. 24/2012 a adus o serie de modificari importante in ce priveste Titlul III din Codul fiscal referitor la impozitul pe venit. Redam astfel, intr-o forma comparativ, aceste noi reglementari care urmeaza sa intre in vigoare la data de 1 iulie 2012 sau 1 ianuarie 2013, dupa caz.
    
    Tabel comparativ pentru Titlul III "Impozitul pe venit" urmare a modificarilor aduse de OUG nr.24/2012
    
    Forma Codului fiscal fara modificarile aduse de OUG nr. 24/2012
    
    Art. 48 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla
    
    (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 1) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului. Prin exceptie, cheltuielile privind combustibilul efectuate in cadrul activitatii in scopul realizarii de venituri sunt deductibile integral in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
    
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca; 
       
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;   
     
    3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi;    
    
    Forma Codului fiscal dupa modificarile aduse de OUG nr. 24/2012
    
    Art. 48 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla
    
    (7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
    
    1) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii si a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietate sau in folosinta. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
    
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;
5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.
    
    Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. In cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate in proprietate sau in folosinta, care nu fac obiectul limitarii deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere. Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileste prin norme.
    
    Intra in vigoare la data de 1 iulie 2012.
    
    Forma Codului fiscal fara modificarile aduse de OUG nr. 24/2012
    
    Art. 66 - Stabilirea venitului din investitii
    
    (5) castigul net/Pierderea neta se determina la sfarsitul fiecarui trimestru ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate cumulat de la inceputul anului, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. castigul net determinat/Pierderea neta determinata la sfarsitul fiecarui trimestru se calculeaza de catre contribuabil, pe baza declaratiei de impunere trimestriale.
    
    Forma Codului fiscal dupa modificarile aduse de OUG nr. 24/2012
    
    Art. 66 - Stabilirea venitului din investitii
    
    Alineatul (5) se abroga.
    
    Intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
    
    Forma Codului fiscal fara modificarile aduse de OUG nr. 24/2012
    
    Art. 66 - Stabilirea venitului din investitii
    
    (5^1) castigul net anual/Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului, si este egal/egala cu castigul net determinat/pierderea neta determinata la sfarsitul trimestrului IV al anului fiscal respectiv.
    
    Castigul net anual/Pierderea neta anuala sedetermina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusa potrivit prevederilor art. 83.
    
    (6) Pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, efectuate in cursul fiecarui trimestru din anul fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alt platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:
    
    a) calcularea castigului/pierderii pentru fiecare tranzactie efectuata pentru contribuabil;    
    
    b) transmiterea catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, in forma scrisa, pentru tranzactiile efectuate in cursul fiecarui trimestru, pana la data de 5 a lunii urmatoare trimestrului;  
      
    c) se depune anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat, la organul fiscal competent o declaratie informativa privind totalul castigurilor/pierderilor pentru tranzactiile efectuate cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru fiecare contribuabil.    
    
    Forma Codului fiscal dupa modificarile aduse de OUG nr. 24/2012
    
    Art. 66 - Stabilirea venitului din investitii
    
    (5^1) Castigul net anual/Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv. Castigul net anual/Pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusa conform prevederilor art. 83.
    
    Castigul net anual impozabil se determina de organul fiscal competent.
    
    (6) Pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, efectuate in cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alt platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:
    
    a) calcularea castigului/pierderii la fiecare tranzactie, efectuata pentru contribuabil;    
    b) calcularea totalului castigurilor/pierderilor pentru tranzactiile efectuate in cursul anului pentru fiecare contribuabil;    
    c) transmiterea in forma scrisa catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat;    
    d) depunerea la organul fiscal competent a declaratiei informative privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.    
     Intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
    
    Forma Codului fiscal fara modificarile aduse de OUG nr. 24/2012
    
    Art. 67 - retinerea impozitului din veniturile din investitii
    
    (3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2) se efectueaza astfel:
     a) castigul net determinat la sfarsitul fiecarui trimestru din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impune cu o cota de 16%. Obligatia calcularii impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil revine contribuabilului, pe baza declaratiei de impunere trimestriala depusa pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarui trimestru. Termenul de declarare constituie si termen de plata a impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala catre bugetul de stat. Obligatia declararii si plata impozitului revine contribuabilului. Impozitul de plata reprezentand plata anticipata trimestriala, respectiv impozitul de restituit trimestrial se calculeaza ca diferenta intre impozitul datorat pe castigul net cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul datorat pe castigul net cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare precedente;
    
    Forma Codului fiscal dupa modificarile aduse de OUG nr. 24/2012
    
    Art. 67 - retinerea impozitului din veniturile din investitii
    
    (3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2) se efectueaza astfel:
    
    a) impozitul anual datorat de contribuabil pentru castigul net anual impozabil se stabileste de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 84, pe baza declaratiei privind venitul realizat.
    
    Pentru castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale #i valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectueaza plati anticipate in cursul anului fiscal, in contul impozitului anual datorat;
    
    Intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
    
    Forma Codului fiscal fara modificarile aduse de OUG nr. 24/2012
    
    Art. 83 - Declaratia privind venitul realizat
    
    (21) Declaratia de impunere trimestriala se completeaza pentru castigul net determinat/pierderea neta determinata la sfarsitul fiecarui trimestru, generat/generata de tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise.
    
    Forma Codului fiscal dupa modificarile aduse de OUG nr. 24/2012
 
   
    Art. 83 - Declaratia privind venitul realizat
    
    Alineatul (21) se abroga.
    
    Intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
    
    Forma Codului fiscal fara modificarile aduse de OUG nr. 24/2012
  
    Art. 94 - Dispozitii tranzitorii
    
    Forma Codului fiscal dupa modificarile aduse de OUG nr. 24/2012
 
   
    Art. 94 - Dispozitii tranzitorii
    
    Se introduce alineatul (16):
    
    (16) Pentru castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate pana la data de 1 ianuarie 2013, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.
    
    Intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
    
    Sursa: DGFP Brasov
    

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice