search

Completari fiscale privind operatiunile triunghiulare. Care sunt conditiile?

Tranzactiile cu persoanele afiliate ar putea fi raportate prin Formularul 394

Prezentam in continuare care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o societate comerciala astfel incat sa poate efectua o tranzactie triunghiulara. Expertul nostru va analiza cadrul legal si modul de aplicare necesar in efectuarea tranzactiilor triunghiulare.
 
 

Completari fiscale privind operatiunile triunghiulare: raspunsul specialistului
 

In efectuarea tranzactiilor triunghiulare sunt implicate minim trei societati/operatori, fiecare dintre acestia avand propriile conditii de indeplinit. Intrebarea dvs. este generica si de aceea va voi raspunde la aceasta printr-o exemplificare de livrare de bunuri in care sunt implicati trei operatori:

 
A din SM 1   furnizor bunuri                                                                                                                                                                                                              B din SM 2    intermediar                                                                                                                                                                                                                              C din SM 3    cumparator/beneficiar
 
Pana la 31.12.2020 o asemenea livrare era tratata ca o livrare intracomunitara de bunuri in cadrul unei operatiuni triunghiulare in care A era furnizorul bunurilor, B intermediar si C destinatarul final al bunurilor.In aceasta situatie, beneficia de scutire atat A, cat si B in calitate de cumparator – revanzator deoarece obligat la plata TVA era destinatarul final al bunurilor. Acest tratament fiscal s-a aplicat in situatia in care transportul bunurilor a fost asumat, fie de catre A, fie de catre B, in functie de conditia de livrare negociata intre cei doi parteneri.
         
Prin directiva CEE nr. 1910/2018, care a fost transpusa in Codul fiscal la inceputul anului 2020, s-a stabilit ca transportul intracomunitar al bunurilor  trebuie sa fie atribuit doar uneia dintre livrari si numai livrarea respectiva ar trebui sa beneficieze de scutirea de TVA prevazuta pentru livrarile intracomunitare.
 
Celelalte livrari din lant  trebuie impozitate, motiv pentru care furnizorul trebuie sa se  identifice  in scopuri de TVA  in statul membru de livrare. Prin aceasta reglementare s-a stabilit ca, in cazul in care aceleasi bunuri sunt livrate succesiv si sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru direct de la primul furnizor la ultimul client din lant, expedierea sau transportul este atribuit numai livrarii efectuate catre operatorul intermediar.
 
Avand in vedere aceste prevederi, din anul 2020, acest tip de livrare este tratat drept o tranzactie in lant conform careia beneficiaza de scutire doar persoana impozabila care are calitatea de intermediar.
 
La livrarile in lant transportul se aloca unei singure tranzactii, aspect deosebit de important pentru aplicarea scutirii de TVA.
 
Astfel, in cazul in care aceleasi bunuri sunt livrate succesiv si sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru direct de la primul furnizor la ultimul client din lant, expedierea sau transportul este atribuit numai livrarii efectuate catre operatorul intermediar, reprezentand un furnizor din lant, altul decat primul furnizor din lant, care expediaza sau transporta bunurile, fie el insusi, fie prin intermediul unei parti terte care actioneaza in numele sau.
 
Expedierea sau transportul este atribuit numai livrarii de bunuri efectuate de catre operatorul intermediar in cazul in care operatorul intermediar a comunicat furnizorului sau numarul de identificare in scopuri de TVA care i-a fost eliberat de catre statul membru din care sunt expediate sau transportate bunurile.
 
Definitia operatorului intermediar o regasim in Directiva CEE nr. 1910/2018, fiind definit  drept un furnizor din lant, altul decat primul furnizor din lant, care expediaza sau transporta bunurile, fie el insusi, fie prin intermediul unei parti terte care actioneaza in numele sau.
 
Aceste prevederi ale directivei au fost transpuse in legislatia nationala prin OG 6/2020.
 
Conform OG 6/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare la art. 275 Locul livrarii de bunuri dupa alineatul (8) se introduc trei alineate noi, alin. (9) – (11):
 
9. La articolul 275, dupa alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (9)-(11), cu urmatorul cuprins:
 
(9) In cazul in care aceleasi bunuri sunt livrate succesiv si sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru direct de la primul furnizor la ultimul client din lant, expedierea sau transportul este atribuit numai livrarii efectuate catre operatorul intermediar.
 
(10) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (9), expedierea sau transportul este atribuit numai livrarii de bunuri efectuate de catre operatorul intermediar in cazul in care operatorul intermediar a comunicat furnizorului sau codul sau de inregistrare in scopuri de TVA care i-a fost eliberat de catre statul membru din care sunt expediate sau transportate bunurile.
 
(11) In sensul prezentului articol, «operator intermediar» inseamna un furnizor din lant, altul decat primul furnizor din lant, care expediaza sau transporta bunurile, fie el insusi, fie prin intermediul unei parti terte care actioneaza in numele sau.
                                                                                                                                                       
De asemenea, au fost completate si prevederile art. 294 "Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar", prin introducerea  unui nou alineat, alin. (2^1) conform caruia scutirea nu se aplica daca:  
 
11. La articolul 294, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:    (2^1) Scutirea prevazuta la alin. (2) lit. a) nu se aplica in cazul in care furnizorul nu a respectat obligatia prevazuta la art. 325 alin. (1) de a depune o declaratie recapitulativa sau declaratia recapitulativa depusa de acesta nu contine informatiile corecte referitoare la aceasta livrare, astfel cum se solicita in temeiul art. 325 alin. (3), cu exceptia cazului in care furnizorul poate justifica in mod corespunzator deficienta intr-un mod considerat satisfacator de autoritatile fiscale competente.
 
In exemplul nostru, beneficiaza de scutire de la obligatia colectarii TVA doar intermediarul B din SM2 care este obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania pentru efectuarea unei livrari intracomunitare de bunuri catre cumparatorul din SM3. In acest caz, se considera ca A efectueaza o operatiune taxabila in Romania pentru care trebuie sa colecteze TVA.

 
 
 
Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Ela Dumitra - Lector Universitar dr.
 
 


Noutati contabile 1716757200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice