search

Conferinta CECCAR: Promovare imagine membri, un subiect arzator

Politici contabile pentru ONG: modele EDITABILE, usor de personalizat, elaborate in doar 5 minute

Filiala Bihor a CECCAR a organizat la 29 aprilie conferinta de presa cu tema "Reglementari privind intocmirea, semnarea, depunerea situatiilor financiare anuale si consecintele nerespectarii acestora de catre agentii economici".

La 29 aprilie 2014, ora 9,00, CECCAR FILIALA Bihor a organizat o conferinta de presa avand tema: "Reglementari privind intocmirea, semnarea, depunerea situatiilor financiare anuale si consecintele nerespectarii acestora de catre agentii economici".

Au participat:

- Inspectoratului Teritorial de Munca Bihor - inspector sef jr. dl Rotar Marius, sef birou relatii de munca d-na Emilia Mercea;

- Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bihor - sef adjunct pentru activitatea de colectare dl Marius Fandliy si Filiala Bihor a CECCAR - presedintele filialei Susa Valeria Pavel si director
executiv Leonica Bochis din partea presei au participat:

- Radio Favorit si Radio National, Tv Transilvania - d-na Ursente Dorina;
- Jurnalul Bihorean - dl Birta Dan;
- Crisana - dna Neagoiescu Doina;

Aspecte urmarite:

CINE TREBUIE SA DEPUNA SITUATII FINANCIARE ANUALE:

1. Societatile comerciale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare, societatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si subunitatile fara personalitate juridica, din strainatate, ale acestora;

2. Institutiile publice, asociatiile si persoanele juridice fara scop patrimonial;

3. Subunitatile fara personalitate juridica, din Romania, ale persoanelor juridice cu sediul in straina tate;

4. Organismele de plasament colectiv prevazute de legislatia pietei de capital, fondurile de pensii si alte entitati organizate pe baza in baza Codului civil

CINE POATE INTOCMI SITUATII FINANCIARE ANUALE
(art. 10 din Legea Contabilitatii):

1. Directorul economic;
2. Contabilul sef;
3. Persoane fizice membre C.E.C.C.A.R.;
4. Persoane juridice membre C.E.C.C.A.R.;
5. Persoane fizice care au studii economice superioare ( pentru entitatile cu cifra de afaceri neta si total active sub echivalentul in lei a 35000 euro anual ).
Obligativitatea existentei raporturilor contractuale: de munca ( pentru situatiile 1 si 2 ), de prestari
- servicii (pentru situatiile 3 si 4), conform Codului Civil, pentru situatia 5, precum si a studiilor superioare economice

 
CINE POATE SEMNA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

( art. 28 din Legea Contabilitatii ):

10) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza  de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

(11) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile pot fi intocmite si semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

(12) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile ale persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1^1) se intocmesc si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea acestora.
(n.n. : cele sub 35000 euro )

(13) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

(14) Situatiile financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice se semneaza de ordonatorul de credite si de conducatorul compartimentului financiar - contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

In situatia in care institutiile publice nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, situatiile financiare trimestriale si anuale se semneaza de ordonatorul de credite si de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.


RASPUNDEREA PENTRU ORGANIZAREA sI CONDUCEREA CONTABILITATII: Administratorul, ordonatorul de credite, sau persoana care gestioneaza entitatea respectiva:


RASPUNDEREA PENTRU APLICAREA CORESPUNZaTOARE A REGLEMENTaRILOR
CONTABILE:

Cei care semneaza situatiile financiare anuale

CONTRAVENTII SI INFRACTIUNI:

2. Nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la:

a) aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie;

b) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;

c) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

d) efectuarea inventarierii;

e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile;
f) intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la in stitutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii;

g) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) - (3) nu au desfasurat activitate, respectiv a instiintarii prevazute la art. 27 alin. (3^1) lit. b);
3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;

4. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 31;

5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale;

6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii - mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate;

7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;

8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale
consolidate, precum si a raportarilor contabile;

9. nerespectarea prevederilor art. 10 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii.

(1) Contraventiile prevazute la art. 41 se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

- cele prevazute la pct. 1 si 9, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;
- cele prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;
- cele prevazute la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
- cele prevazute la pct. 2 lit. g), cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
- cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
- cele prevazute la pct. 2 lit. d), pct. 4 si 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;
- cea prevazuta la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;
- cea prevazuta la pct. 7, cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei;
- cea prevazuta la pct. 8, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
- cele prevazute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal,
cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare

Problema infractiunii de fals intelectual, in materia intocmirii si semnarii situatiilor financiare anuale

NEREGULI CONSTATATE DIN ANALIZA "PRACTICILOR" DIN ANII PRECEDENtI, in
judetul Bihor (cu referire expresa la bilanturile depuse pentru 31.12.2012 )


Neinscrierea in formularele de bilant a numelor persoanelor care administreaza entitatea si/sau ale celor care au intocmit situatiile financiare anuale;

Inscrierea de nume ce nu sunt parte a raporturilor contractuale ( de munca, prestari servicii, respective conventii / contracte pe baza Codului civil ), cu entitatea raportoare;

Identitatea numelor inscrise in ambele casete rezervate persoanelor responsabile, din formularul de bilant.


CONCLUZII

Reiteram propunerea instituirii obligativitatii inregistrarii la O.R.C. a persoanei desemnata a tine contabilitatea, a intocmi si semna situatiile financiare ale entitatii, pe baze contractuale ( de munca, prestari servicii, conventie civila).

incheierea unui potocol cu MF privind introducerea in machete de intocmire a situatiilor financiare a bazei de date respective Tabloul Corpului. primite de la CECCAR in vederea posibilitatii de a selecta si valida persoana fizica sau juridical membra activa CECCAR in campul corespunzator din formularul de Bilant pdf.

ITM Bihor ne-a asigurat ca se vor implica mai mult in procesul de identificare a entitatilor care nu respecta reglementarile legale privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare.

Sursa: CECCAR Bihor, Revista Pro Domo


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice