search

Controale ANAF: ce probleme au descoperit inspectorii la firmele verificate

Formularul 394: Marti, 30 iulie 2024, este termenul limita pentru depunere
In urma inspectiilor fiscale desfasurate la contribuabili persoane juridice si fizice si incheiate in luna iunie 2023, ANAF a prezentat cateva cazuri in care inspectorii au descoperit nereguli in contabilitate. Numele, denumirile si sumele sunt anonimizate de ANAF.
 

Actiuni ANAF pentru cresterea colectarii veniturilor

 
In prezent, strategia ANAF in ceea ce priveste activitatea de control fiscal se concentreaza in jurul a doua principii:
 
a) incurajarea cresterii conformarii voluntare la declarare a contribuabililor;
b) prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.
 
In acest sens, in vederea cresterii conformarii la declarare a contribuabililor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin structurile de control fiscal, desfasoara in prezent, doua tipuri de actiuni care presupun interactiunea de la distanta cu contribuabilul:
 
- emiterea Notificarii de conformare, care reprezinta un document prin care organul de inspectie fiscala transmite contribuabililor/platitorilor prezumtivi a fi selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale riscurile fiscale identificate, in scopul reanalizarii situatiei fiscale si indeplinirii obligatiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, dupa caz;
- efectuarea de actiuni de verificare documentara, care constau in realizarea unei analize de coerenta a situatiei fiscale a contribuabilului/platitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/platitorului, precum si pe baza oricaror informatii si documente transmise de terti sau detinute de organul fiscal, care au relevanta pentru determinarea situatiei fiscale.
 
Contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt supusi actiunilor de control fiscal, respectiv:
 
- inspectia fiscala in cazul contribuabililor care urmare Notificarii de Conformare, nu corecteaza si nu clarifica riscurile fiscale pentru care au fost notificati;
- controlul antifrauda in cazul contribuabililor pentru care exista indicii de evaziune fiscala.
 

Controale ANAF - ce nereguli au descoperit inspectorii

 
1. SC X SRL are ca obiect de activitate "Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie", cod CAEN 1071.
Perioada verificata: 01.04.2021 - 30.04.2023
 
Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:
 
- in luna ianuarie 2022, societatea verificata a dedus TVA in suma de X lei, in baza unei facturi fiscale, in valoare totala de X lei, reprezentand "achizitia unui teren intravilan", fara a tine cont de faptul ca achizitia unui teren construibil face parte din categoria "operatiuni pentru care se aplica taxare inversa".
 
De asemenea, SC X SRL a dedus TVA in suma de x lei, avand la baza factura fiscala nr .../20.01.2022, in valoare totala de x lei, reprezentand "achizitii de mijloace fixe", fara a face dovada ca bunurile achizitionate au fost destinate pentru nevoile firmei sau in folosul realizarii de operatiuni taxabile.
 
SC X SRL nu a operat in deconturile de TVA ulterioare, la rubrica "diferente negative de TVA stabilite de organele de inspectie fiscala", TVA respinsa la rambursare in suma de x lei la un control anterior.
 
In perioada aprilie 2021- decembrie 2022, societatea verificata a inregistrat in evidenta contabila o serie de facturi de prestari servicii asupra unor bunuri imobile in valoare totala de x lei, pentru care s-a dedus taxa de valoare adaugata in suma de x lei, insa in documentele prezentate s-a constatat ca imobilele ce fac obiectul acestor prestari de servicii apartin unei alte societati comerciale.
 
Avand in vedere cele prezentate mai sus, in conformitate cu prevederile legale, organele de inspectie fiscala au procedat la stabilirea corecta a taxei pe valoarea adaugata, rezultand un debit suplimentar reprezentand TVA in suma de x lei.
 
2. SC X SA are ca obiect de activitate "operatiuni de mecanica generala", cod CAEN 2562.

Perioada verificata: 01.01.2016- 31.12.2020
 
In urma verificarii efectuate, pentru perioada 2016 - 2020, organele de inspectie fiscala au stabilit impozit pe profit suplimentar in suma de x lei, urmare constatarii diminuarii nejustificate a rezultatului fiscal de catre societatea verificata, cu suma totala de x lei, respectiv:
- x lei, costuri cu "servicii de management achizitii", facturate de entitatea afiliata x din statul membru x, pentru care nu justifica prestarea acestora in scopul activitatii sale.
- x lei, cheltuieli nedeductibile fiscale cu amortizari active
- x lei, respectiv impozit pe profit de x lei, considerat in mod nejustificat scutit de catre contribuabilul verificat in conditiile in care nu au fost respectate prevederile legale pentru aplicarea facilitatii fiscale
- x lei, venit nedeclarat aferent reevaluarii cladirilor.
 
De asemenea, organele de inspectie fiscala au stabilit TVA suplimentara in suma totala de x lei, aferenta unei baze impozabile de x lei.
 
Totodata, fata de sumele declarate de societatea verificata, s-a stabilit TVA fara drept de deducere in suma totala de x lei, respectiv diferenta suplimentara TVA colectata de X lei, consecinta fiscala a urmatoarelor deficiente identificate de organele de inspectie fiscala:
- TVA in suma de x lei dedusa nejustificat, privind achizitii "servicii de management x", de la furnizorul x din statul membru x, intrucat nu au fost prezentate documente prin care sa se faca dovada ca SC X SA a achizitionat si valorificat serviciile facturate de entitatea afiliata, in folosul operatiunilor taxabile;
- TVA in suma de x lei, dedusa nejustificat pentru achizitii de deseuri, operatiuni supuse masurilor de simplificare, pentru care beneficiarul nu a respectat obligatiile legale prevazute;
- TVA colectata suplimentar in suma de x lei privind livrarile de bunuri pentru care nu s-au prezentat documente justificate legal prevazute privind scutirea de TVA.

Fii perfect protejat impotriva amenzilor inspectorilor ANAF aplicand intotdeauna legislatia de ultima ora! Descopera solutiile oferite de specialisti in Controale fiscale pe TVA. Rambursare, documente justificative, exemple practice - arma ta secreta pentru pregatirea controlului perfect!
 
3. SC X SRL are ca obiect de activitate "Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, cod CAEN 4211.
Perioada verificata: 01.01.2016 - 31.12.2020
 
Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:
 
Din verificarea efectuata, organele de inspectie fiscala au constatat ca societatea a dedus in mod eronat cheltuieli cu achizitia de bunuri si servicii care nu au legatura cu activitatea economica a acesteia. Totodata, societatea a inregistrat in evidenta contabila cheltuieli cu dobanzi, asigurari, diferente de curs valutar aferente achizitionarii in sistem leasing financiar a unui vehicul rutier motorizat cu o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg si care nu are mai mult de 9 scaune de pasageri incluzand si scaunul soferului, marca x, fara a face dovada utilizarii acestuia exclusiv in scopul activitatii societatii.
 
De asemenea, organele de inspectie fiscala au constatat ca societatea verificata nu a impozitat rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, drept urmare au stabilit elemente similare veniturilor aferente anului fiscal 2021 in suma de x lei.
 
Societatea verificata a inregistrat in evidenta contabila achizitii servicii de "forare, impuscare si explozibil, perforare, dislocare si excavare de la diverse persoane juridice", servicii care sunt specifice activitatii de exploatare miniera, fara ca aceasta sa detina licenta de exploatare, fara a refactura contravaloarea acestor servicii, acestea fiind puse la dispozitia societatii C S.A cu titlu gratuit.
SC X SRL desi a inregistrat in evidenta contabila ca produs minier "material descoperta", care de fapt reprezinta produs minier, respectiv diorit, pentru care detine licente de exploatare in vederea prelucrarii/comercializarii si nu a calculat si declarat la organul fiscal redeventa miniera datorata.
 
In concluzie, urmare inspectiei fiscale au fost stabilite obligatii suplimentre in suma totala de x lei, reprezentand: 
- x lei TVA
- X lei impozit pe profit
- x lei redeventa miniera
 


Foto: pixabay.com


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice