search

Datorii si creante comerciale: ce trebuie sa stie orice contabil. Exemplu practic pentru creante incerte

Contabilitatea furnizorilor si clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. In acest sens, in contabilitatea analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de plata, respectiv de incasare.

Datorii si creante comerciale - ce conturi folosim?

In cadrul conturilor de furnizori si clienti, se grupeaza distinct datoriile si creantele rezultate din tranzactiile cu clauze de rezerva de proprietate.

In cazul marfurilor returnate de clienti in acelasi exercitiu financiar in care a avut loc operatiunea de vanzare, se corecteaza conturile 411 "Clienti," 707 "Venituri din vanzarea marfurilor," 607 "Cheltuieli privind marfurile," si 371 "Marfuri."

Cartea Verde a Contabilitatii este cea mai buna sursa de solutii pentru problemele fiscal-contabile generate de schimbarile legislative intrate in vigoare! Grabiti-va sa intrati in posesia exemplarului dumneavoastra! Contine informatii esentiale pentru contabili in acest an! 
 
In cazul in care marfurile returnate se refera la o vanzare efectuata in exercitiul financiar precedent, corectia se inregistreaza la data bilantului in contul 418 "Clienti – facturi de intocmit," respectiv contul 408 "Furnizori – facturi neinsotite," si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului. Tratamentul TVA in aceste situatii este cel prevazut de legislatia in domeniu.

Aceste prevederi se aplica si in cazul returului de produse finite vandute, corectandu-se conturile corespunzatoare, respectiv 7015 "Venituri din vanzarea produselor finite," 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse," si 345 "Produse finite."

Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 4118 "Clienti incerti sau in litigiu" sau in conturi analitice ale conturilor de creante, pentru alte creante decat clientii).
 
In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat.

Creantele fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante care detin ponderea valorica in totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea acestei proceduri, precum si refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme si se sanctioneaza potrivit legii.

In situatia entitatilor care efectueaza decontarea creantelor si obligatiilor pe baza de deconturi interne sau deconturi externe periodice confirmate de catre parteneri, aceste documente pot tine locul extraselor de cont confirmate.

Pentru creantele incerte ori in litigiu se intocmesc liste de inventariere distincte sau situatii analitice separate, dupa caz. Raspunderea gestionarii bunurilor, respectiv a urmaririi decontarii creantelor.

Pe baza explicatiilor primite si a documentelor analizate, comisia de inventariere stabileste natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor si deprecierilor constatate, precum si natura plusurilor, propunand, in conformitate cu dispozitiile legale, modul de regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice, rezultate in urma inventarierii.

Atunci cand se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral, in contabilitate se inregistreaza ajustari pentru pierdere de valoare, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

Creante incerte - exemplu practic

Societatea Amis vinde catre Caro, la data de 10 ianuarie anul N, marfuri in valoare de 100.000 lei. Conform clauzelor contractuale, plata contravalorii marfurilor de catre Caro se va face pana cel tarziu la 30 decembrie N. Intrucat Caro se confrunta cu anumite probleme financiare, aceasta nu a efectuat nicio plata catre Amis pana la data scadenta prevazuta in contract.
 
Contabilizarea operatiunilor la societatea Amis:

Inregistrarea in contabilitate a operatiunii de vanzare a marfurilor in data de 10 ianuarie N:

 
La data de 31 decembrie anul N, cu ocazia inventarului, se evalueaza creanta la valoarea probabila de incasare si se inregistreaza in contabilitate o ajustare pentru depreciere la intreaga valoare a acesteia. Pe baza analizei efectuate de experti si juristi, se apreciaza ca, avand in vedere problemele financiare ale clientului ALFA SRL, valoarea probabila de incasare a creantei este zero.

ln consecinta, se decide reflectarea in contabilitate a unei ajustari provizorii la nivelul intregii valori a creantei.

 
Cheltuiala cu ajustarile pentru deprecierea activelor circulante nu este deductibila la calculul impozitului pe profit, deoarece nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Codul Fiscal: de la data scadentei nu au trecut 270 de zile, iar clientul nu este o persoana juridica asupra careia a fost declarata procedura de deschidere a falimentului.

Mai multe detalii despre creante gasiti in Cartea Verde a Contabilitatii >>


Foto: pixabay.com


Noutati contabile 1721077200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice