search

Declaratia privind situatia de trezorerie pentru finantarile primite de ONG: atentie la Ordinul 470/2024!

29 Mai 2024, termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente anului 2023
ONG-urile depun o declaratie privind situatia de trezorerie, care se intocmeste si se semneaza de catre persoanele abilitate, potrivit legii, sa intocmeasca si sa semneze situatiile financiare anuale. Declaratia privind situatia de trezorerie se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii persoanelor juridice fara scop patrimonial.
 
Informatiile din aceasta declaratie se refera la:
 
- Incasari din subventii, sponsorizari, sumele redirectionate din impozitele contribuabililor, donatii, credite, dobanzi, chirii, dividende etc.;
 
- plati salarii, impozite, taxe, contributii, plati pentru achizitii, plati pentru chirii, plati pentru deplasari etc.
 
Daca nu aveti incasari din sponsorizari mentionati acest lucru in declaratia de trezorerie.

Declaratia privind situatia de trezorerie: ce prevede Ordinul 470/2024

Ordinul 470/2024 prevede:
 
ART. 1
Persoanele juridice fara scop patrimonial care au primit sume de natura celor prevazute la art. 34 alin. (3 1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare legea contabilitatii, intocmesc Declaratia privind situatia de trezorerie, in formatul prevazut de prezentul ordin.
 
ART. 2
(1) Declaratia privind situatia de trezorerie se intocmeste si se semneaza de catre persoanele abilitate, potrivit legii, sa intocmeasca si sa semneze situatiile financiare anuale.
(2) Declaratia privind situatia de trezorerie se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii persoanelor juridice fara scop patrimonial.
 
ART. 3
(1) Pentru exercitiul financiar al anului 2023, formatul declaratiei prevazute la art. 1 este cel prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Persoanele juridice fara scop patrimonial care, in cursul exercitiului financiar al anului 2023, au primit sume de natura celor prevazute la art. 34 alin. (3 1) din legea contabilitatii in valoare cumulata de maximum 100.000 lei pot folosi pentru intocmirea Declaratiei privind situatia de trezorerie formatul prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
(3) Incepand cu exercitiul financiar al anului 2024, Declaratia privind situatia de trezorerie se depune in formatul elaborat in acest sens.
 
ART. 4
(1) Declaratia privind situatia de trezorerie se depune odata cu situatiile financiare anuale, folosind programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor. (...)
 
ART. 5
(1) Persoanele juridice fara scop patrimonial care, la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, au depus, conform legii, situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2023 si au primit in cursul acelui exercitiu sume de natura celor prevazute de art. 34 alin. (3 1) din legea contabilitatii depun declaratia mentionata la art. 1 in termen de 60 de zile de la incheierea termenului de depunere a situatiilor financiare anuale, prevazut de legea contabilitatii.
(2) Formatul electronic al declaratiei prevazute la alin. (1) se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor, care este pus la dispozitia persoanelor juridice fara scop patrimonial, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro.

Declaratie privind situatia de trezorerie: studiu de caz

Intrebare: "Pentru situatiile financiare anuale ONG - declaratia de trezorerie trebuie completata numai pentru partea aferenta activitatii non-profit? Nu am inteles daca se completeaza ambele anexe 1 si 2 - intrucat mi se par asemanatoare si se repeta aceleasi infomatii.
 
Mentionez ca ONG-ul a avut activitatea mixta in anul 2023 - respectiv si activitate non-profit si activitate economica.
 
Pentru declaratia 101 - se poate recupera 70% din pierderea declarata in anul anterior prin 101 randul 40?"
 
Raspuns: Avand in vedere prevederile Ordinului 470/2024 si situatia descrisa in intrebare, ONG-ul care a primit sume de natura celor prevazute la art. 34 alin. (3 1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care a primit sume in cuantum mai mare de 100.000 lei in cursul exercitiului financiar al anului 2023, trebuie sa intocmeasca si sa depuna Declaratia privind situatia de trezorerie conform prevederilor Ordinului, respectiv Anexa nr.1
 
Aceasta se intocmeste de catre persoanele abilitate sa intocmeasca si sa semneze situatiile financiare anuale si se semneza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii persoanelor juridice fara scop patrimonial.
 
Declaratia privind situatia de trezorerie are doua modele. Un model va fi pentru entitatile care au primit cel mult 100.000 lei la nivel de an, care va avea un format simplificat (anexa 2 a ordinului), iar celalalt model va fi pentru entitatile care au depasit acest plafon (anexa 1 a ordinului).
 
Potrivit art. 31 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
 
(7) Pierderile fiscale anuale stabilite prin declaratia de impozit pe profit, aferente anilor precedenti anului 2024/anului care incepe in 2024, ramase de recuperat la data de 31 decembrie 2023, se recupereaza din profiturile impozabile realizate incepand cu anul 2024, in limita a 70% din profiturile impozabile respective, pe perioada ramasa de recuperat din cei 7 ani consecutivi ulteriori anului inregistrarii pierderilor respective.
 
Asadar, pierderile fiscale anuale inregistrate pana la 31 decembrie 2023 se vor recupera din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi, in limita a 70% din profiturile impozabile respective. Adica, din profitul impozabil se deduce 70% reprezentand pierdere reportata, iar pentru restul de 30% urmand sa se plateasca impozit pe profit. Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti se evidentiaza la rd. 39 in D101.


Raspuns oferit in luna aprilie 2024 de catre specialistii site-ului PortalContabilitate.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Foto: pexels.com
Noutati contabile 1716930000
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice