search

Este deductibila din impozitul pe profit sponsorizarea catre o persoana fizica?

Predarea contabilitatii unei SRL: Expertul contabil este obligat sa predea baza de date si in format electronic?
In scopul aplicarii corecte a prevederilor din Codul fiscal referitoare la facilitatea fiscala oferita de stat privind deducerea din impozit a sumelor utilizate drept sponsorizare in conditiile legii, va vom prezenta studiul de caz de mai jos, prin care dorim sa expunem modul in care poate fi sponsorizata o persoana fizica.
 
Astfel, o persoana fizica poate fi beneficiar al sponsorizarii, dar nu direct, ci prin intermediul unei persoane juridice fara scop lucrativ (asociatie, fundatie etc.). Sumele oferite direct unei persoane fizice (ajutoarele banesti) imbraca forma donatiei, iar pentru acestea nu se poate aplica tratamentul fiscal specific sponsorizarilor.
 
Intrebare:
Este deductibila din impozitul pe profit sponsorizarea catre o persoana fizica conform art. 4 din Legea nr. 32/1994 si in ce conditii?

Comanda acum revista Monitorul Contabil care iti ofera: cunoasterea si aplicarea corecta in practica a cerintelor legale, solutii pentru problemele frecvent generate de legislatia in vigoare, sfaturi, recomandari si atentionari din partea specialistilor (spete rezolvate, monografii contabile, comentarii legislative, declaratii etc.). Detalii aici >>

Sponsorizarea catre o persoana fizica: este deductibila din impozitul pe profit?

O societate poate oferi ajutor banesc unei persoane fizice in scop umanitar si cu caracter social prin donatie sau sponsorizare. 


Potrivit art. 985 si art. 1011 alin. (1) din Noul cod civil, donatia este contractul prin care, cu intentia de a gratifica, o parte, numita donator, dispune in mod irevocabil de un bun in favoarea celeilalte parti, numita donatar, coroborat cu urmatoarea prevedere, Donatia se incheie prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Asadar, donatia este o actiune bazata pe un contract in forma autentica (incheiat in fata unui notar) prin care o persoana fizica sau juridica transfera alteia proprietatea unui bun material fara sa primeasca nimic in schimb.

In cazul in care doriti sa oferiti direct numerar unei persoane fizice, o puteti face pe baza unui contract de donatie, care trebuie autentificat la notar, sub sanctiunea nulitatii absolute. Incheierea contractul de donatie se va face pe baza unei Decizii a conducerii societatii.

Dpdv fiscal, donatia este pentru donator o cheltuiala nedeductibila la calculul rezultatului fiscal, asa cum prevede art.25, alin.(4), lit.i) din Codul fiscal

Urmatoarele cheltuieli sunt nedeductibile:
i) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii;

Potrivit aceluiasi articol, contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;
2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.
in cazul sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevazute de prezenta litera, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit alin. (41)

Sponsorizarea pentru o persoana fizica

Operatiunea de sponsorizare este reglementata de Legea nr. 32/1994, cu modificarile ulterioare, in care la art. 1 se mentioneaza faptul ca sponsorizarea reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

Potrivit art. (4) alin. (1) lit. d) din Legea sponsorizarii, poate fi beneficiar al sponsorizarii:
( ) d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Domeniile mentionate in definitia beneficiarului persoana fizica sunt: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice.

Asadar, o persoana fizica poate fi beneficiar al sponsorizarii, dar nu direct, ci prin intermediul unei persoane juridice fara scop lucrativ (asociatie, fundatie etc.). Sponsorizarea se face in baza unui contract de sponsorizare incheiat intre societatea si o entitate nonprofit, care va dona suma de bani catre persoana fizica, ce face obiectul sponsorizarii.


Foto: pixabay.comAtentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024