search

File de contabilitate: Cheltuieli ulterioare efectuate asupra cladirilorUlterior recunoasterii initiale cheltuielile  ce se efectueaza in legatura cu o cladire sunt recunoscute ca si cheltuieli ale perioadei.  In aceasta categorie sunt cuprinse cheltuielile de intretinere, asigurare a functionarii optime a cladirii, renovari, reparatii.  
Fac exceptie acele cheltuieli, care reprezinta investitii efectuate la cladiri.

Investitiile consta in modificarea si imbunatatirea parametrilor tehnici initiali, asigurarea unei functionalitati sporite si cresterea beneficiilor (de exemplu compartimentarea cladirilor, imbunatatirea confortului in vederea inchirierii, exteinderea).
    
    Evaluarea ulterioara

Pentru evaluarea la data bilantului a constructiilor, o societate poate alege politica de prezentare a constructiei la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare, amortizarea si pierderile din depreciere sau la valoarea reevaluata.

Aplicarea metodei de evaluare se face cu consecventa si tuturor constructiilor inregistrate in patrimoniu.

Evaluarea imobilizarilor corporale reprezinta o politica a societatii comerciale, iar reevaluarea constituie o metoda alternativa de evaluare a imobilizarilor corporale.

Prin urmare, aceasta metoda de evaluare trebuie sa fie prevazuta prin politicile scrise si procedurile aprobate ale societatii, cu specificarea intervalelor de timp la care se efectueaza reevaluarea imobilizarilor.

Prin reevaluare imobilizarile corporale sunt prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare anuale intocmite pentru acel exercitiu.

Reevaluarea se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat rezultatele reevaluarii sa poata fi reflectate in situatiile financiare ale exercitiului financiar respectiv.

Reevaluarea cladirilor se face la valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati in evaluare, membrii ai Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

Daca se opteaza pentru aplicarea reevaluarii ca baza de evaluare a imobilizarilor corporale, reevaluarile trebuie efectuate cu regularitate la intervale de timp nu foarte mari, astfel incat sa nu se inregistreze diferente foarte mari din reevaluare. In politica contabila a societatii trebuie sa se prevada intervalale de timp la care se va efectua reevaluarea.

In timp ce evaluarea initiala a caldirilor este clara in functie de modalitatea de intrare in patrimoniu, evaluarea ulterioara este o optiune a societatii care are nu numai efecte de natura contabila ci si fiscala.

Unul din cele mai importante motive pentru care se alege reevaluarea ca politica de evaluare este modul de calcul al impozitului pe cladiri. De regula pentru cladiri intervalele de timp vor fi stabilite intre 1 si 3 ani.


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024