search

File de contabilitate: Contestarea sanctiunilor fiscale

Formularul 394: Marti, 30 iulie 2024, este termenul limita pentru depunere


Alaturi de procedura contestatiei la organul fiscal exista posibilitatea sesizarii direct a instantei de contencios administrativ pentru desfiintarea actului nelegal. Aceasta procedura are loc in temeiul Legii nr. 554/2004 numai dupa ce in prealabil in carul unui termen de 30 de zile de la comunicare a fost solicitata revocarea in tot sau in parte a actului. Pentru ca actiunea sa fie admisa este necesara parcurgerea procedurii plangerii prealabile.

Astfel, in cadrul termenului de 30 de zile se va transmite catre organul fiscal emitent al actului atacat sau chiar organului fiscal ierarhic superior (directia generala a finantelor judeteana sau a municipiului Bucuresti, sau chiar Agentiei Nationale de Administrare Fiscala daca actul atacat este emis de catre spre exemplu Directia de administrare a marilor contribuabili) o cerere prin care se solicita in temeiul legii contenciosului administrativ anularea actului nelegal. in momentul primirii raspunsului la aceasta plangere prealabila in cadrul termenului de 30 de zile sau dupa implinirea acestui termen, prezentand dovada postala a expirarii acestui termen se va putea sesiza instanta.

Procedura contestatiei in instanta se mentine si dupa parcurgerea procedurii admninistrativ-jurisdictionale descrisa mai sus. Astfel, decizia prin care contestatia a fost respisa sau admisa partial poate fi contestata la instantele de contencios administrativ mentionate mai sus.

Pentru o mai mare operativitate in desfiintarea actului nelegal este recomandata parcurgerea procedurii prealabile si sesizarea directa a instantei de contencios administrativ fara a parcurge procedura de contestare reglementata de Codul de procedura fiscala. La nivelul instantei sansele unei solutii favorabile cresc si totodata se poate solicita suspendarea actului administrativ impiedicand astfel organul fiscal sa puna in executare silita tilurile executorii.

Cu privire la contestatiile formulate la instantele judecatoresti subliniem ca atacarea actelor de executare intocmite cu incalcarea dispozitiilor legale potrivit art. 172 din Codul de procedura fiscala nu se va realiza la instantele de contencios administrativ ci in temeiul Deciziei nr. 1945/2006 a inaltei Curti de Casatie si Justitie contestatia la executare se va adresa judecatoriei. Termenul de exercitare a contestatiei este mult mai scurt fiind de doar 15 zile de la data la care s-a luat cunostinta de actul de executare considerat nelegal.

Termenele de exercitare a actiunii sunt reglementate de art. 11 din Legea nr. 554/2004. Astfel regula generala prevede ca cererile prin care se solicita anularea unui act administrativ individual sau recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei cauzate se pot introduce in termen de 6 luni calculat de la:

-    data primirii raspunsului la plangerea prealabila sau, dupa caz, data comunicarii refuzului, considerat nejustificat, de solutionare a cererii;
-    data expirarii termenului legal de solutionare a cererii, fara a depasi termenul de un an;
-    data incheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, in cazul contractelor administrative.

In mod exceptional, pentru motive temeinice, in cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusa si peste termenul de 6 luni, dar nu mai tarziu de un an de la data emiterii actului. Trebuie subliniat ca daca termenul de 6 luni este termen de prescriptie, adica susceptibil de intrerupere si suspendare, termenul maxim de un an este un termen de decadere neputand fi intrerupt sau suspendat.

Avand in vedere nenumaratele incalcari ale dispozitiilor legale fie in procesul de adoptare a unor acte normative fie cu privire la continutul acestora neconform cu normele in temeiul carora au fost adoptate subliniem ca potrivit art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 ordonantele sau dispozitiile din ordonante care se considera a fi neconstitutionale, precum si actele administrative cu caracter normativ care se considera a fi nelegale pot fi atacate oricand.Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice