search

File de contabilitate: Reguli obligatorii privind incetarea calitatiide asociat

ANAF a actualizat Ghidul e-Factura: Termenul limita pentru transmiterea facturilor si sanctiuni de la 1 iulie 2024

Retragerea face parte dintre modalitatile de incetare a raporturilor de asociere si consta in  parasirea voluntara  a societatii, cu consecinta  incetarii  calitatii de asociat si a rascumpararii de catre societate a partilor asociatului retras, urmata de anularea acestora si reducerea capitalului social.

Legea nr. 31/1990  privind  societatile  comerciale,  cu modificarile  si completarile ulterioare,   prevede  la  art. 223 ca un asociat se poate retrage dintr-un  S.R.L.  in urmatoarele  cazuri:

- in cazurile prevazute in actul constitutional;
- cu acordul tuturor celorlalti asociati (reprezinta regula de retragere a unui asociat);
- in lipsa unor prevederi in actul constitutiv al societatii sau ale acordului, retragerea se poate face pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a Tribunalului, supuse numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.

Operatiunile care se efectueaza cu ocazia retragerii sau excluderii unor asociati sunt urmatoarele:

- Evaluarea  elementelor  de activ si de pasiv prin folosirea ori de cate ori este posibil a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de standardele internationale de evaluare. Nefolosirea unor metode recunoscute trebuie fundamentata, potrivit art. 133 din Legea nr. 31/1990, modificata prin Legea nr.
161/2003.

- Determinarea capitalului propriu (activului net) pe baza bilantului sau pe baza balantei de verificare.

- Efectuarea  partajului  capitalului  propriu  (activului  net) al societatii comerciale, in vederea stabilirii partii ce se cuvine asociatilor care se retrag, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, in functie de:
- prevederile statutului sau ale contractului de societate;
- hotararea adunarii generale a asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
- cota de participare la capitalul social, dupa caz.

Excluderea unor asociati

Potrivit  art. 224 alin. (2) din Legea  nr. 31/1990  privind  societatile  comerciale,  republicata,  cu modificarile  si completarile  ulterioare,  asociatul  exclus  nu are dreptul  la o parte  proportionala  din patrimoniul  social, ci numai la o suma care sa reprezinte valoarea acesteia.
in conformitate cu prevederile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se achita asociatului exclus suma de bani care reprezinta partea proportionala din capitalul propriu (activul net)/patrimoniul social.

Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate, conform prevederilor actului constitutiv.

Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.

Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-?i va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni.

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice