search

In atentia societatilor comerciale | Monografie pentruevidentierea ecotaxeiConform prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 196/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,  ecotaxa este in valoare de 0,1 lei/bucata si se aplica pungilor si sacoselor pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ecotaxa este incasata de la operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de ambalaje de desfacere.

Ecotaxa se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare, iar valoarea acesteia se afiseaza vizibil la punctul de vanzare, in vederea informarii consumatorilor finali.
Ecotaxa se declara si se plateste trimestrial de catre persoanele juridice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfasurat activitatea.

Ordinul nr. 578/2206, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la capitolul XI modul de calcul al ecotaxei.

Operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxarii sunt obligati:

>> sa stabileasca lunar, pe tip de material, cantitatea si numarul de pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, introduse pe piata nationala;
>> sa declare si sa plateasca trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile si numarul de pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat.

Operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxarii sunt obligati sa inscrie elementele de identificare si caracterizare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa evidentieze distinct ecotaxa pe documentele de vanzare.

Exemplu

In data de 13.05.2011, o societate achizitioneaza din import 10.000 de pungi.
Pret de achizitie 0,015 USD/punga, curs de schimb valutar 3,0150 lei/USD.
Valoarea totala a importului: 10.000 buc. x 0,015 USD x 3,015 lei/USD = 452,25 lei
Ecotaxa aferenta: 10.000 buc. x 0,1 = 1.000 lei


>> Inregistrarea  achizitiei:


371    =     401    452
"Marfuri"    "Furnizori"


>> Inregistrare taxe vamale si TVA in vama (de ex. 45 lei taxa vamala,
TVA (452 + 45) x 24% = 119 lei)


371    =     446/ analitic    - taxa vamala 45
"Marfuri"    "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

4426    =     446/ analitic    - TVA aferenta   119
"TVA deductibila"    "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"


>> Plata taxei vamale si a TVA in vama:


%              =              5121                                164
446/analitic TVA     "Conturi la banci in lei"
"Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"
446/analitic taxe vamale
"Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"


>> Inregistrarea ecotaxei aferente:


635    =     446    1.000
"Alte cheltuieli cu impozitele si taxele"    "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"


In 20.05.2011, o societate achizitioneaza din UE 25.000 de pungi:


Pret de achizitie 0,01 euro/punga, curs de schimb valutar 4,2015 lei/euro.
Valoarea totala a achizitiei intracomunitare: 25.000 buc. x 0,01 euro x 4,2015 lei/euro = 1.050 lei
Ecotaxa aferenta: 25.000 x 0,1 = 2.500 lei

>> Inregistrarea  achizitiei:


371    =     401    1.050
"Marfuri"    "Furnizori"


>> Inregistrarea TVA: 1.050 x 24% = 252


4426    =     4427    252
"TVA deductibila"    "TVA colectata"
 


>> Inregistrarea ecotaxei aferente:


635                              =                                  446                                       2.500
"Alte cheltuieli cu impozitele si taxele"    "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"


>> Se vand catre clientii din Romania, in 25.05.2011, 4.000 buc. cu pret de vanzare 0,2 lei fara TVA si ecotaxa 4.000 x 0,1 = 400 lei.
>> in 30.05.2011 - 4.500 buc. pret de vanzare 0,2 lei fara TVA, ecotaxa 4.500 x 0,1 = 450 lei, avand evidentiate distinct pe facturi ecotaxa.

Conform art. 137 alin. (2) pct. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de impozitare cuprinde impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede altfel, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.

Conform prevederilor pct. 18 alin. (7) din Normele pentru aplicarea Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, orice cheltuieli cu impozitele si taxele datorate de o persoana impozabila in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, daca nu sunt incluse in pretul bunurilor livrate ori al serviciilor prestate, ci sunt recuperate de la clienti prin refacturare, se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 137 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

In cadrul acestui alineat, este mentionata specific ecotaxa datorata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care chiar daca nu este cuprinsa in pretul bunurilor livrate, ci este facturata separat, se cuprinde in baza impozabila.

>> Inregistrarea vanzarii pungilor in 25.05:


411    =     %    1.488
"Clienti"    707    800
"Venituri din vanzarea marfurilor"
758    400
"Alte venituri din exploatare"
4427    288
"TVA colectata"


>> Inregistrarea vanzarii pungilor in 31.05:


411    =     %    1.674
"Clienti"    707    900
"Venituri din vanzarea marfurilor"
758    450
"Alte venituri din exploatare"
4427    324
"TVA colectata"


>> Plata ecotaxei datorate:


446    =     5121    3.500
"Alte impozite, taxe si    "Conturi la banci in lei"
varsaminte asimilate"
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice