search

Inregistrarea persoanelor impozabile straine cu sediul fix in Romania sau care nu au sediu fix in taraO persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania printr-un sediu fix sau prin mai multe sedii fixe, este obligata sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in Romania inaintea efectuarii urmatoarelor operatiuni la sediul fix din Romania:

* achizitia intracomunitara de servicii;
* achizitia intracomunitara de bunuri;
* prestarea intracomunitara de servicii;
* diverse activitati economice constand in:
-    livrari de bunuri taxabile;
-    livrari de bunuri scutite cu drept de deducere: exporturi si livrari intracomunitare;
-    prestari de servicii taxabile;
-    prestari de servicii scutite cu drept de deducere a TVA;
-    operatiuni scutite de taxa, pentru care opteaza in vederea aplicarii regimului normal de taxare.

Formular privind inregistrarea

inregistrarea in scopuri de TVA se efectueaza in baza formularului de inregistrare fisala cod 093 denumit "Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sedii fixe", cod MFP 14.13.01.10.11/s.f., care se descarca gratuit de pe siteul www.mfinante.ro.

Inainte de primirea acestui cod, persoana impozabila nerezidenta trebuie sa desemneze un singur sediu fix obligat sa depuna decontul de taxa si sa fie responsabil pentru toate obligatiile in scopuri de TVA care ii revin pe teritoriul Romaniei pentru activitatea desfasurata in cadrul tuturor sediilor fixe stabilite in Romania.

Daca ulterior inregistrarii in scop de TVA a unui sediu fix responsabil pentru obligatiile fiscale privind TVA, o persoana impozabila nerezidenta infiinteaza in Romania una sau mai multe sucursale, organele fiscale nu atribuie un nou cod de inregistrare in scopuri de taxa deoarece se pastreaza si se utilizeaza codul de inregistrare acordat initial.
 
O persoana impozabila nerezidenta stabilita in Romania printr-un sediu fix nu are dreptul sa isi desemneze un reprezentant fiscal in Romania.

Inregistrarea persoanelor impozabile straine care nu au sediu fix in Romania

 O persoana impozabila care nu este stabilita in Romania printr-un sediu fix este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania la organele fiscale competente, pentru urmatoarele operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei:
* achizitie intracomunitara de bunuri;
* o livrare intracomunitara de bunuri scutite cu drept de deducere a TVA.

Documente necesare pentru inregistrare

Pentru inregistrare, persoana impozabila nerezidenta trebuie sa furnizeze organului fiscal unde se inregistreaza urmatoarele documente:

* declaratie pe propria raspundere in care sa mentioneze:
- fie ca va realiza in Romania operatiuni taxabile pentru care este persoana obligata la plata taxei;
- fie ca urmeaza sa desfasoare operatiuni scutite cu drept de deducere;
- fie ambele tipuri de operatiuni;
* contracte sau comenzi, pentru justificarea operatiunilor enumerate in declaratia pe proprie raspundere.

Modalitatea de inregistrare

inregistrarea se efectueaza la autoritatea fiscala competenta, prin doua modalitati:
– prin inregistrare directa, daca persoana impozabila nerezidenta este stabilita intr-un stat membru. La momentul inregistrarii directe trebuie precizata adresa din Romania la care pot fi examinate toate evidentele fiscale si documentele justificative aferente operatiunilor realizate pe teritoriul Romaniei;

- prin desemnarea unui reprezentant fiscal. inregistrarea prin reprezentant se efectueaza:
-- optional, pentru o persoana impozabila nerezidenta stabilita intr-un stat membru;
-- obligatoriu, pentru o persoana care nu este stabilita in spatiul comunitar.

Formulare privind inregistrarea

Inregistrarea in scopuri de TVA se efectueaza in baza formularului de inregistrare fiscala cod 090, denumit "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct", cod MFP 14.13.01.10.11/n., care se descarca gratuit de pe siteul www.mfinante.ro.

Documentele anexate la declaratie se prezinta in copie si in original, iar cele intocmite intr-o limba straina trebuie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati. La organul fiscal competent de inregistrare se pastreaza doar traducerile in limba romana si copii certificate ale documentelor prezentate.
NOU: Balanta de verificare de la A la Z.
Analize, corelatii, studii de caz


Ghid practic pentru valorificarea eficienta
a informatiilor din balanta de verificare

...vezi detalii AICI >>


 
Noutati contabile 1716152400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice