search

Inregistrarea unei amenzi la o institutie publica

Vom stabili cum se va inregistra in contabilitate amenda pe care o primeste o institutie publica in conditiile in care aceasta situatie nu este prevazuta in buget.

Potrivit art. 4 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugete, in cadrul carora se angajeaza si se efectueaza plati, reprezinta limite maxi me
care nu pot fi depasite.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai in limita creditelor bugetare aprobate.
Angajarea si utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobate atrag raspunderea celor vinovati, in conditiile legii. La art. 47 alin. (5) - (7) din acelasi act normativ se fac urmatoarele precizari:

Virarile de credite bugetare intre celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, care nu contravin dispozitiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt in competenta fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate, si se pot efectua in limita a 10% din prevederile capitolului bugetar la nivelul ordonatorului principal de credite, care urmeaza a se suplimenta, cu cel putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor.

Pe baza justificarilor corespunzatoare, virarile de credite de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare, precum si intre programe se pot efectua, in limita de 10% din prevederile capitolului bugetar, la nivelul ordonatorului principal de credite si, respectiv, de 5% din prevederile pro gramului, care urmeaza a se suplimenta, cu cel putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finantelor Publice.

Virarile de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (5) si (6), se pot efectua incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virari se efectueaza daca nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare.

Daca amenda nu este data pe persoana fizi ca, atunci apreciem ca puteti plati de la capitolul "alte cheltuieli", respectiv 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii", dar cu instiintarea prealabila a ordonatorului principal de credit.

Conform Normei metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobata prin
O.M.F.P. nr. 1.917/2005, operatiunile care nu pot fi inregistrate direct in conturile corespunzatoare, pentru care sunt necesare clarificari ulterioare, se inregistreaza, provizoriu, intr-un cont distinct. Sumele inregistrate in acest cont trebuie clarificate de catre institutie in termenul cel mai scurt (contul 473).

Cu ajutorul contului 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" se tine evidenta
sumelor in curs de clarificare (amenzi, cheltuieli de judecata, a operatiunilor efectuate in conturile bancare pentru  care nu exista documente etc.),  operatiuni ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli sau alte conturi in mod direct, fiind necesare cercetari si lamuriri suplimentare.

Contul 473 "Decontari din operatii in curs de clari ficare" este un cont bifunctional. In debitul contului se inregistreaza sumele in curs de clarificare si clarificate, iar in credit sumele clarificate
si in curs de clarificare. Intrucat nu exista prevederi clare cu privire la inregistrarea amenzilor pe cheltuieli (exista precizari doar in situatia in care ele sunt suportate de angajati, inregistrarea contabila fiind 4282 = 4481), va propunenm urmatoarele inregistrari:
- platile pentru care, in momentul efectuarii, nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont, necesitand clarificari suplimentare:

473                                  =                       5121
"Decontari din                                       "Conturi la
operatii in curs de                                      banci"
clarificare"

La clarificare:

658                                       =                  473
"Alte cheltuieli                                    "Decontari din
operationale"                                          operatii in
                                                         curs de
                                                     clarificare"

Noutati contabile 1717016400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice