search

Inregistrari contabile.Analiza comparata a aplicarii TVA la achizitiile de autoturisme

Examen Consultant Fiscal 2024: conditii pentru inscriere si exemple de teste-grila
Observam ca si modificare principala faptul ca se extinde limitarea deducerii si pentru achizitiile de autoturisme de persoane, ce sunt finantate prin leasing sau/si la cele inchiriate, sau TVA aferenta costurilor cu autoturismele de persoane, cum ar fi cel aferent reparatiilor, reviziilor, inspectiilor periodice, combustibilului etc.
           Daca pana la data de 30 iunie 2012 nu se aplica o limitare a deducerii pentru TVA aferente avans si rate, considerate prestari de servicii conform art. 129 din Codul fiscal, incepand cu 01 iulie 2012, in cazul in care autoturismele nu sunt utilizate in mod exclusiv in activitati economice, se limiteaza deducerea atat pentru avans, rate, cat si pentru valoarea reziduala.
           Din analiza textului normativ prezentat anterior, intelegem ca limitarea deducerii TVA de la achizitia de autoturisme de persoane, nu se aplica, TVA deducandu-se integral cand autoturismul este utilizat in mod exclusiv pentru efectuarea de activitati economice.

           De asemenea, legiuitorul a considerat ca se poate deduce integral TVA si se prezuma utilizarea autoturismului intr-o activitate economica pentru autoturismele de persoane utilizate in mod exclusiv in urmatoarele activitati:
- servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
- vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
- vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie si pentru celelalte exceptii.

           Se necesita si in acest caz o analiza punctuala a exceptiilor reformulate de actul normativ, deoarece nu sunt identice cu prevederile anterioare. TVA aferente utilizarii autoturismelor cu deplasarea personalului la si de la locul de munca sau TVA aferente autoturismelor de persoane utilizate ca si care de reportaj nu se mai regasesc printre exceptii.
          Legiuitorul permite totusi prin normele de aplicare sa stabileasca mai exact continutul sintagmei utilizate "in mod exclusiv" in activitati economice si modul de aplicare.

Analiza comparata a deducerii TVA la achizitie intracomunitara de autoturisme:

A) autoturismul este utilizat in mod exclusiv in activitati economice:
SC X SRL, persoana juridica romana, platitoare de impozit pe profit si inregistrata in scopuri de TVA in Romania efectueaza o achizitie intracomunitara de autoturism nou de la SC Y GMBH din Germania. Valoarea autoturismului este de 15.000 euro, la curs de 4,5 lei/euro.

Inregistrari contabile:
                    2133                   =                404           15.000 euro x 4,5 lei/euro = 67.500 lei
            "Mijloace de transport"        "Furnizori de imobilizari"

                     4426                   =               4427         67.500 x 24% = 16.200 lei
           "TVA deductibila"                 "TVA colectata"  

      Societatea din Romania are urmatoarele obligatii:
- societatea se inregistreaza in Registrul operatorilor intracomunitari inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare de bunuri, conform art. 158^2 din Codul fiscal. In lipsa inregistrarii in ROI, se considera ca societatea nu are un cod valabil de TVA in legatura cu aceasta achizitie intracomunitara, conform art. 158 alin. (14) din Codul fiscal.
- efectueaza receptia bunurilor, utilizand cursul de schimb valabil la data intrarii in gestiune a bunurilor, conform art. 184 alin. (4) din O.M.F.P. nr. 3.055/2009 privind contabilitatea;
- efectueaza plata TVA prin masura taxarii inverse, conform art. 152 alin. (6) coroborat cu art. 157 alin. (2) din Codul fiscal, inregistrand TVA in decontul de TVA, atat ca suma deductibila, cat si ca suma colectata. Articol contabil: 4426 "TVA deductibila" = 4427 "TVA colectata". Cursul la care se evidentiaza TVA este cel valabil la data facturii, comunicat de BNR in ziua anterioara datei emiterii facturii. Observam ca acest curs valutar poate fi diferit de cursul de la data receptiei bunurilor.

       Societatea declara aceasta achizitie intracomunitara in declaratia recapitulativa privind achizitiile si livrarile intracomunitare 390, pana pe data de 25 a lunii urmatoare, conform art. 156^4 din Codul fiscal.
       Deoarece societatea utilizeaza in mod exclusiv in activitati economice acest autoturism, nu are obligatia limitarii deducerii TVA din contul 4426 "TVA deductibila".
       Potrivit catalogului mijloacelor fixe, adoptat prin H.G. nr. 2.139/2004,  durata normala de utilizare a autoturismelor este intre 4 si 6 ani. Ca si metoda de amortizare, societatea poate utiliza metoda de amortizare liniara, degresiva sau pe numarul de km/ore de functionare, conform precizarilor din cartile tehnice.
       In cazul nostru, societatea opteaza pentru metoda de amortizare liniara, pe o durata normata de utilizare de 4 ani. Amortizarea lunara este 67.500 lei / 4 ani / 12 luni = 1.406 lei.

Inregistrare contabila:
                             6811                         =                          2813                              1.406 lei
         "Cheltuieli cu amortizarile"                 "Amortizarea mijloacelor de transport"

Amortizarea incepe cu luna urmatoare receptiei mijlocului de transport.

        Retinem faptul ca in afara avantajului fiscal de a amortiza intr-un termen mai scurt acest mijloc de transport si implicit de a diminua costurile cu impozitul pe profit, prin faptul ca autoturismul are o durata normata de amortizare de 4 ani, nu mai este considerat ca si bun de capital, deoarece perioada de amortizare este mai mica de 5 ani, conform art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Astfel, la o eventuala ajustare a TVA, pentru schimbarea destinatiei de utilizare a autoturismului, se pot beneficia de ajustari mai favorabile.

Inchiderea contului de cheltuiala:
                               121                         =                           6811                             1.406 lei
                   "Profit sau pierdere"                          "Cheltuieli cu amortizarile"  


B) autoturismul nu este utilizat in mod exclusiv in activitati economice:
           Procedura inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari si obligatiile declarative sunt amintite anterior.

           Aceeasi SC X SRL, persoana juridica romana, platitoare de impozit pe profit si inregistrata in scopuri de TVA in Romania, efectueaza o achizitie intracomunitara de autoturism nou de la SC Y GMBH din Germania. Valoarea autoturismului este de 15000 euro, la curs de 4,5 lei/euro. Acest autoturism nu este utilizat in mod exclusiv in activitati economice.


Inregistrari contabile:
                             2133                      =                          404           
                                                                                 15.000 euro x 4,5 lei/euro = 67.500 lei
                "Mijloace de transport"          "Furnizori de imobilizari"
                             4426                      =                         4427          
                                                                                  67.500 x 24% = 16.200 lei
                        "TVA deductibila"                 "TVA colectata"  

        Conform modificarii aduse la art. 145^1 din Codul fiscal, se limiteaza deducerea TVA cu 50%, suma reflectata in debitul contului 4426 "TVA deductibila", respectiv 16.200 lei x 50% = 8.100 lei.
        Se necesita si in acest caz, un rationament profesional, daca TVA devenit nedeductibil este parte a costului de achizitie a autoturismului sau va fi inregistrata ca si o cheltuiala cu TVA. Noi consideram ca acest TVA este parte a costului de achizitie, conform pct. 51 din O.M.F.P. nr. 3.055/2009 privind contabilitatea, ce stabileste ca taxele nerecuperabile sunt parte componenta a costului de achizitie.

 Inregistrare contabila:
                     2133                   =                         4426                                            8.100 lei
           "Mijloace de transport"                "TVA deductibila"

Observam in acest caz ca valoarea de achizitie a autoturismului este de 67.500 + 8.100 = 75.600 lei, ce corespunde unei amortizari lunare pe o durata normata de 4 ani de 75.600 / 4 ani / 12 luni = 1.575 lei.

Inregistrare contabila:
                      6811                  =                         2813                                             1.575 lei
     "Cheltuieli cu amortizarile"         "Amortizarea mijloacelor de transport"

Inchiderea contului de cheltuiala:
                      121                    =                          6811                                            1.575 lei
         "Profit sau pierdere"                 "Cheltuieli cu amortizarile"  

           Potrivit precizarilor de la art. 21 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal, amortizarea si pentru aceste mijloace de transport cu deductibilitate limitata la TVA este o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit.

Inchidem conturile de TVA si stabilim situatia TVA:
                    4427                   =                             4426                                           8.100 lei
          "TVA colectata"                                "TVA deductibila"  
                   4427                    =                             4423                                           8.100 lei
           "TVA colectata"                                   "TVA de plata"  

Observam ca plata TVA se datoreaza ca urmare a limitarii deducerii din contul 4426 "TVA deductibila" cu 50%, din taxarea inversa. Suma se reflecta in decontul de TVA si se achita la buget prin inregistrarea contabila:

                   4423                   =                               5121                                         8.100 lei
         "TVA de plata"                             "Conturi la banci in lei"Noutati contabile 1718485200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice