search

Jocuri de noroc: ce taxe si impozite plateste societatea?

Ne propunem ca, prin prezentul articol, sa expunem ce taxe si impozite plateste o societate care desfasoara activitate de jocuri de noroc (casa pariuri cu locatii fizice, dar si online) - atat impozite ale societatii, cat si cele cu retinere la sursa.
 
Raspunsul specialistului: Jocurile de noroc sunt considerate activitati economice de prestari servicii cu caracter special, Cod CAEN 9200 - jocuri de noroc si pariuri.
 
Pentru organizarea si exploatarea activitatii de jocuri de noroc este necesar sa se obtina de la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) (conform OUG 77 din 2009, cu modificarile si completarile ulterioare):
- Licenta de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate
- Autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc
 
Venitul organizatorului din jocuri de noroc - este venitul, care se inregistreaza in contabilitate, pe baza documentelor justificative, reprezentat de comisionul incasat si/sau diferenta dintre taxa de participare colectata de la participantii la joc si premiile constituite/acordate din aceasta, inclusiv fondul de rezerva, acolo unde este cazul.
 
Prin urmare venitul organizatorilor de jocuri de noroc poate proveni din comision fix, incasat direct de la participant, si/sau un comision variabil, ca rezultat al diferentei dintre miza de joc colectata si premiile acordate jucatorilor.
 
Organizarea si conducerea contabilitatii se realizeaza conform legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, iar documentele financiar contabile sunt cele prevazute de 2634/2015.
 
Pentru punerea in aplicare a reglementarilor contabile, asa cum prevede legea contabilitatii la art.6, trebuie sa faca o descriere a operatiunilor economico-financiare, in cadrul politicilor contabile, care apoi se consemneaza in documente justificative, care vor sta la baza inregistrarilor in contabilitate.
 
Organizatorii de jocuri de noroc consemneaza operatiunile economico-financiare in documente justificative specifice jocurilor de noroc, documente care stau la baza inregistrarilor in evidentele financiar-contabile ale fiecarui operator economic, distinct, pe fiecare categorie de venit, in functie de natura acestuia potrivit anexei 1, art.1 Ordinul 135/2016.
 
Pentru jocurile de noroc de tip pariuri registrele obligatorii specifice se regasesc in Ordinul 135/2016, anexa 2 pct.A si anexa 3, pct. A
 
1. Evidenta operatiunilor desfasurate de catre operatorul economic se tine la domiciliul fiscal, se completeaza zilnic si lunar, aferent fiecarei locatii, centralizat la nivelul organizatorului pe registre si formulare speciale.
 
2. Registrul special, denumit "Situatia veniturilor", va cuprinde:
 
a) taxa de participare colectata si comisionul, dupa caz;
b) bonusurile acordate conform legii in vigoare;
c) premiile acordate;
d) premiile speciale acordate;
e) venitul organizatorului din activitatea de pariuri.
 
3. Situatia veniturilor zilnice este documentul justificativ care se completeaza zilnic pentru fiecare categorie de pariuri, la nivel de locatie si organizator, si este inregistrat in "Situatia veniturilor lunare", in care se consemneaza:
 
a) taxa de participare si comisionul, dupa caz;
b) valoarea bonusurilor acordate zilnic;
c) valoarea premiilor acordate zilnic;
d) venitul organizatorului, din activitatea de pariuri, calculat ca rezultat dintre suma taxei de participare si valoarea bonusurilor acordate, din care se scad premiile acordate.
 
4. Situatia veniturilor lunare este documentul justificativ de verificare si control al veniturilor lunare si cumulat, pe an de autorizare, pentru fiecare categorie de pariuri la nivel de locatie si organizator. Se completeaza pe baza "Situatiei veniturilor zilnice" si sta la baza inregistrarilor in evidentele financiar-contabile:
 
a) taxa de participare si comisionul;
b) valoarea bonusurilor acordate, lunar si cumulat;
c) valoarea premiilor acordate lunar si cumulat;
d) venitul organizatorului, din activitatea de pariuri, calculat ca rezultat dintre suma taxei de participare si valoarea bonusurilor acordate, din care se scad premiile acordate.
 
Potrivit art. 110 alin (2) din Codul fiscal, impozitul datorat pentru veniturile din jocuri de noroc se determina prin aplicarea urmatorului barem de impunere asupra fiecarui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc:

2) Veniturile din jocuri de noroc se impoziteaza prin retinere la sursa. Impozitul datorat se determina la fiecare plata, prin aplicarea urmatorului barem de impunere asupra fiecarui venit brut primit de un participant de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc:
 
Transe de venit brut
- lei -Impozit
- lei -
pana la 10.000, inclusiv 3%
peste 10.000 - 66.750, inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depaseste suma de 10.000
peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 66.750
 
(21) Pentru veniturile realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta sau on-line, definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul datorat potrivit prevederilor alin. (2) se determina si se retine la sursa la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc in contul bancar sau similar.
 
....
 
Pentru veniturile din premii se datoreaza un impozit de 10% aplicat asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Nu sunt impozabile valoarea premiilor sub 600 lei realizat de contribuabil pentru fiecare premiu.
 
Venitul net = Venit din premii -600 lei (suma neimpozabila)
Exemplu: venit din premii = 1000 lei
Venit net = 1000 - 600 = 400 lei
Impozit pe venit = 400x10% = 40 lei
 
Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.
 
Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final si nu se depune declaratia unica.
 
Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut si se declara prin declaratia 100.
 
Pentru veniturile din premii si jocuri de noroc se depune annual declaratia 205 pana in ultima zi a lunii februarie pentru anul current expirat. Declaratia 205 se completeaza si se depune de catre platitorul de venit care are obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, conform titlului IV din Codul fiscal.
 
Pentru veniturile din jocurile de noroc nu se datoreaza contributii sociale si TVA.
 
Societatea dumneavoastra are obligatia de a tine o evidenta completa, clara si detaliata a castigurilor acordate fiecarui participant astfel incat sa poata calcula si retine impozitul aferent.
 
Pentru activitatea privind jocurile de noroc se plateste impozit pe profit conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal ( aceasta activitate a fost exclusa de la aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor prin ordonanta 16/2022)


Raspuns oferit in luna iulie 2023 de catre specialistii site-ului PortalContabilitate.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Foto: pixabay.com

 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024