search

Legea 186/2015 abroga prevederile referitoare la bacsis. Obligatiile la care se renunta oficial

Venituri din drepturi de proprietate intelectuala: care este monografia contabila?
Va aducem la cunostinta ca in Monitorul Oficial a fost publicata Legea nr. 186/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I , punctele 3 , 6 si 7 se abroga.
2. La articolul I punctul 9, litera c) a articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioara pretului de vanzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8), care determina existenta unei sume nejustificate. In sensul acestei prevederi, prin suma nejustificata se intelege contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, diferenta pana la pretul de vanzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului in cazul emiterii de bonuri cu o valoare inferioara ori contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate fara respectarea prevederilor art. 1 alin. (8);

3. La articolul I punctul 11, litera gg) a articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:gg) detinerea la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in registrul special si/sau in chitante.

4. La articolul I, punctul 12 se abroga.

5. La articolul I punctul 13, litera b) a alineatului (1) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b)cele prevazute la art. 10 lit. a), l), m), o), p), u), x), y), z), bb), cc), ee) si ff), cu amenda in cuantum de 9.000 lei, precum si cu:

(i) confiscarea veniturilor obtinute, pentru contraventia prevazuta la lit. a);

suspendarea activitatii operatorului economic la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pana la
(ii) dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal si prezentarea dovezii de plata a amenzii sau a jumatate din cuantumul acesteia, dupa caz, organului constatator, pentru contraventia prevazuta la lit. cc);

6. La articolul I punctul 13, la articolul 11 alineatul (1), punctul (viii) al literei e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

In situatiile prevazute la pct. (vii), daca operatorul economic achita amenda contraventionala sau jumatate din cuantumul acesteia, dupa caz, precum si o suma egala cu de zece ori amenda aplicata, sanctiunea complementara inceteaza de „(viii) drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitarii la organul constatator. Suma de bani egala cu de zece ori amenda aplicata se face venit la bugetul de stat si poate fi achitata la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la unitatile Trezoreriei Statului. Termenul de 24 de ore curge de la data inregistrarii la registratura organului constatator a dovezii achitarii sau de la data confirmarii de primire daca aceasta a fost transmisa prin posta."

7. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Contraventia prevazuta la art. 10 lit. g) se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 1.250 lei, care se aplica persoanelor fizice.

8. La articolul III punctul 6, alineatul (21) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(21) Tariful de utilizare se aplica pe reteaua de drumuri nationale din Romania, astfel cum este definita la alin. (1) lit. d), cu exceptia sectoarelor de drum national aflate in intravilanul municipiilor intre indicatoarele de intrare/iesire in/din acestea.

9. La articolul III punctul 16, dupa litera d) a alineatului (1) al articolului 3 se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
e)destinate transportului scolar.

10. La articolul III punctul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Vehiculele prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai daca sunt inregistrate, ca vehicule exceptate, in baza de date a SIEGMCR.

11. La articolul III punctul 20, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(3) Obligatia de a solicita inscrierea/eliminarea vehiculelor prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) si alin. (11) in/din baza de date a SIEGMCR si marcarea vehiculelor prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate revine utilizatorilor acestora.

(4) Documentele necesare si conditiile de inscriere/eliminare a vehiculelor prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) si alin. (11) in/din baza de date a SIEGMCR si de marcare a vehiculelor prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia
Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU
Bucuresti, 2 iulie 2015.
Nr. 186.

NOU: Balanta de verificare de la A la Z.
Analize, corelatii, studii de caz


Ghid practic pentru valorificarea eficienta
a informatiilor din balanta de verificare

...vezi detalii AICI >>


 
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice