search

Lista declaratii fiscale cu termen in luna octombrie 2015

ANAF a actualizat Ghidul e-Factura: Termenul limita pentru transmiterea facturilor si sanctiuni de la 1 iulie 2024

Redam mai jos lista ANAF cu declaratiile fiscale care au termen-limita stabilit in luna octombrie 2015. Regasiti astfel obligatiile de plata si declarative pe care le avem, dupa caz, in calitate de contribuabili.

Miercuri, 7 octombrie
    
Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania Formular 092
    
Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa?si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.
    
OPANAF 1165/2009

Luni, 12 octombrie


Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal  Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

C.F. art. 152 alin. (7) si OPANAF 1768/2012

Joi, 15 octombrie
    

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de ?igarete/?igari ?i ?igari de foi in luna ... anul Formular (anexa 31^1)
 

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat
    

C.F. art. 206^15 alin. (7) si HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)

Joi, 15 octombrie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna ... anul ... Formular (anexa 31^2)
    

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat
    

C.F. art. 206^15 alin. (7) si HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)

Joi, 15 octombrie
    

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ....anul ....  pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 35)
    

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

 (produse energetice)
    

C.F. art. 206^20 si HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22)

Joi, 15 octombrie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna  pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 35)
    

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

(alcoolul etilic si a produse alcoolice)
    

C.F.  art. 206^58  si HG 1620/2009 pct. 111 alin. (30)

Joi, 15 octombrie
  

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 47)
    

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile
    

C.F. art. 206^50 si HG 44/2004  pct. 105 alin. (2) - (3).

Joi, 15 octombrie
    

Depunerea  Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de productie pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)
    

Antrepozitarii autorizati pentru productie  produse accizabile
    

C.F. art. 206^55 alin. (1)-(2), HG 44/04 pct. 109


Joi, 15 octombrie
    

Depunerea  Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 49)
    

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare  produse accizabile
    

C.F. art. 206^55 alin. (1) si (3) si HG 44/04 pct. 109

Joi, 15 octombrie
    

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precedenta

     

Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare
    

HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11) subpct. 113.1.1 alin. (9), (10) si (14) si subpct. 113.1.1 alin. (7) si (8).
 
Joi, 15 octombrie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie  Formular (anexa 53.1) sau navigatie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precedenta  
    

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare
    

HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13) subpct. 113.1.1 alin. (5), (11), (12), (16) si subpct. 113.1.2 alin. (9), (10), (16).

Joi, 15 octombrie
    

Depunerea  Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna ... anul ... pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 55.1)
    
Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat
    
HG 44/2004 subpct. 90.1 alin. (8^1)


Joi, 15 octombrie
    
Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta Formular    (anexa nr. 57)
    

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii
    

 C.F. art. 206^64 si HG 1620/2009 subpct. 117.2 alin. (9)


Marti, 20 octombrie
    
Depunerea Declaratiei speciale de taxa pe valoarea adaugata  pentru trimestrul precedent  (sistem VOES)
    
Persoanele impozabile nestabilite in U.E. care presteaza servicii electronice de telecomunicatii, de radiodifiziune si televiziune
    
C.F. art. 152^4 alin. (7)


Vineri, 25 octombrie
    

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata  pentru luna precedenta  Formular 301    
    
Persoanele mentionate in  instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.
    
C.F. art. 156^3 alin. (2) si OPANAF 30/2011


Vineri, 25 octombrie
    
Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
    

Platitorii de urmatoarele venituri:

- din drepturi de prop. intelectuala;

- din contracte/ conventii civile si de agent;

- expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

- obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica care nu genereaza o pers. jur.

- din premii si jocuri de noroc

- obt. de nerezidenti

- din alte surse
    

C.F. art. 52 alin. (3), art. 52^1 alin. (1) si (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin. (4) si (5)


Vineri, 25 octombrie
    

Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit,   aferenta trim. III 2015
    
Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate
    
C.F. art. 34 alin. (8)

Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) - e)
    
C.F. art. 34 alin. (5) lit. c)

Vineri, 25 octombrie
    
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100
 
- lunar
    
Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 - OPANAF 3136/2013

 - trimestrial
    
Contribuabilii prevazuti in  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

- alte termene

Contribuabilii prevazuti in  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

Vineri, 25 octombrie

Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent

Formular 104
    

Persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e)  din C.F.
    
OPANAF 3136/2013


Vineri, 25 octombrie
    
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Formular 112   pentru luna precedenta
    

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;

- Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si  suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

Orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor (art. 296?3 lit. g)
    
C.F. art. 296^19 si OMFP 1045/2012

-       pentru trimestrul precedent - Contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) C.F.
    
C.F. art. 296^19 alin. (1^1)

Vineri, 25 octombrie
    
Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane  angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta  Formular 224
    
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania
    

C.F.art.60 alin. (2) si OPANAF  52/2012

Vineri, 25 octombrie
    

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)
    
C.F.art.156^2 alin. (1) si OPANAF 1790/2012

Vineri, 25 octombrie
    
Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307
    
Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.
    
OPANAF 2223/2013

Vineri, 25 octombrie

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ? e) din Codul fiscal Formular 311
    
Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ? e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari  si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA
    
OPANAF 2224/2013

Vineri, 25 octombrie
    
Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri  pentru luna trecuta   Formular 390 VIES
    

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
    
C.F.art. 156^4 si OPANAF 3162/2011

Vineri, 25 octombrie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
    

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) ?i alin. (7) din C.F., pt. opera?iuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achizi?ii de bunuri sau servicii taxabile.
    

OPANAF 3806/2013

Vineri, 25 octombrie
    
Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori Formular  (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent

Beneficiarii scutirilor (institutii, organizatii) de accize

C.F. art. 206^56 si HG 44/04 subpct. 110.2 alin. (5)

Vineri, 25 octombrie
    
Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta Formular  (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent
    
Vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta
    
C.F. art. 206^47 alin. (5) si HG 44/04 pct. 103 alin. (18) si (19)

Vineri, 25 octombrie

Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole (prima rata)
    
Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole stabilite prin norme de venit
    
C.F.art.74 alin. (5)

Vineri, 25 octombrie

Depunerea  notificarii  pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare Formular 097
    
Pers. impoz. care depasesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.
    
OPANAF 3884/2013

    
Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate aferenta primei rate
    
Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. g)
    
C.F. art. 296^25 alin. (2^1)

Sursa: ANAF

 Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice