search

Marcile comerciale pot constitui aport in natura la capitalul social?

Predarea contabilitatii unei SRL: Expertul contabil este obligat sa predea baza de date si in format electronic?
In cele ce urmeaza vom vedea daca exista posibilitatea cresterii capitalului social cu valoarea marcii firmei, subliniind atat aspectele contabile, cat si cele fiscale, pentru a oferi o perspectiva clara asupra acestui proces complex si important pentru dezvoltarea unei companii.

Cum poate fi majorat capitalul social

Potrivit Legii nr. 31/1990, capitalul social poate fi majorat:
 
-prin aporturi in numerar;
-prin aporturi in natura;
-prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune;
-prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile asupra societatii in actiuni;
-prin conversia obligatiunilor in actiuni;
-prin subscriptie publica;
-prin oferta publica de valori mobiliare; sau
-prin acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de preferinta pe piata de capital.
 
In plus, trebuie mentionat si ca, potrivit legii, nu sunt admise aporturile in creante pentru majorarea capitalului social. De asemenea, nici prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la majorarea capitalului social.
 
Pentru majorarea capitalului social, este nevoie, in functie de situatie, de o hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor sau de decizia asociatului unic (in cazul unui SRL cu asociat unic).
 
Aceasta hotarare privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii, iar, daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad aceasta posibilitate.
 
In ceea ce priveste toate documentele necesare pentru inregistrarea mentiunii privind majorarea capitalului social al societatilor, potrivit art 137 din Normele metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor aprobate prin Ordinul Ministerului Justitiei nr. 2.594/C/2008:
 
Articolul 137
La cererea de inregistrare a mentiunii privind majorarea capitalului social prin aporturi in natura se ataseaza:
a) actul modificator, in original, cu precizarea numarului de actiuni/parti sociale alocate in schimbul aportului in natura;
b) dovada dreptului de proprietate al asociatului/actionarului/membrului persoanei juridice asupra aporturilor in natura, in copie certificata. In situatia in care aportul este constituit dintr-un imobil, se ataseaza si extrasul de carte funciara, in original;
c) raportul de evaluare intocmit de expertul desemnat de judecatorul delegat/directorul ORCT/persoana desemnata, pentru care s-a efectuat publicitatea, in conditiile legii, in original, dupa caz;
d) dovada privind plata tarifului legal de publicitate si, dupa caz, a tarifului postal, in original sau in copie certificata de parte.

Majorare capital social: ce conturi folosim

Conform OMFP 1802/2014:
 
Contul 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor recunoscute ca imobilizari necorporale, a brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, precum si a altor drepturi si active similare aportate, achizitionate sau dobandite pe alte cai.
Contul 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare" este un cont de activ.
 
In debitul contului 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare" se inregistreaza:
 
brevetele, licentele, marcile comerciale si alte valori similare achizitionate, reprezentand aport in natura, primite ca subventii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum si cele constatate plus la inventar (404, 456, 475);
– brevetele, licentele, marcile comerciale si alte valori similare achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati asociate si entitati controlate in comun (451, 453);
– valoarea concesiunilor primite (167);
– imobilizarile de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licentelor (203).

In creditul contului 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare" se inregistreaza:
– valoarea neamortizata a concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor valori similare scoase din evidenta (658);
– amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor valori similare, scoase din evidenta (280);
– valoarea brevetelor, licentelor si a altor drepturi si valori similare depuse ca aport la capitalul altor entitati, in schimbul dobandirii de participatii in capitalul acestora (261, 262, 263, 265).
Soldul contului reprezinta concesiunile recunoscute ca imobilizari necorporale, brevetele, licentele, marcile comerciale, precum si alte drepturi si active similare existente.
 
In concluzie, marcile comerciale pot constitui aport in natura la capitalul social.
 
Din punct de vedere fiscal, al TVA, conform art. 270 alin. (7) din Codul fiscal:
(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupa caz, si de pasive, realizat ca urmare a altor operatiuni decat divizarea sau fuziunea, precum vanzarea sau aportul in natura la capitalul unei societati, nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila stabilita in Romania in sensul art. 266 alin. (2), in conditiile stabilite prin normele metodologice. Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia divizarii sau fuziunii, nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila stabilita in Romania in sensul art. 266 alin. (2). Atat in cazul transferului tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupa caz, si de pasive, realizat ca urmare a altor operatiuni decat divizarea sau fuziunea, cat si in cazul transferului tuturor activelor sau al unei parti a acestora efectuat cu ocazia divizarii sau fuziunii, primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului, inclusiv in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege.
 
Pentru ca o operatiune sa poata fi considerata transfer de active, in sensul art. 270 alin. (7) din Codul fiscal, primitorul activelor trebuie sa faca dovada intentiei de a desfasura activitatea economica sau partea din activitatea economica care i-a fost transferata, si nu sa lichideze imediat activitatea respectiva si, dupa caz, sa vanda eventualele stocuri.
 
Primitorul activelor are obligatia sa transmita cedentului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea acestei conditii. Pentru calificarea unei activitati ca transfer de active nu este relevant daca primitorul activelor este autorizat pentru desfasurarea activitatii care i-a fost transferata sau daca are in obiectul de activitate respectiva activitate.
Beneficiarul va prelua toate drepturile si obligatiile cedentului, inclusiv pe cele privind livrarile catre sine prevazute la art. 270 alin. (4) din Codul fiscal, ajustarile deducerii prevazute la art. 304 si 305 din Codul fiscal.
 
Momentul de referinta pentru determinarea datei de la care incepe ajustarea taxei, in cazul bunurilor de capital, nu este data transferului, ci data obtinerii bunului de catre cedent, conform art. 305 sau 332 din Codul fiscal, dupa caz. Cedentul va trebui sa transmita cesionarului o copie de pe registrul bunurilor de capital, daca acestea sunt obtinute dupa data aderarii.
 
Conform art. 320  alin. (12) din Codul fiscal transferul trebuie evidentiat intr-un document care trebuie sa contina urmatoarele informatii:
   a) un numar de ordine secvential si data emiterii documentului;
   b) data transferului;
   c) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, prevazut la art. 316, al ambelor parti, dupa caz;
   d) o descriere exacta a operatiunii;
   e) valoarea transferului.

Informatii oferite in luna februarie 2024 de catre specialistii site-ului PortalContabilitate.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.
 
Foto: pixabay.comAtentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024