search

Masuri de simplificare pentru achizitii si livrari. Monografie contabila


    Pentru a solutia cazul anuntat, vom lua drept studiu situatia unei firme X care in anul 2008 se afla in reorganizare judiciara, conform Legii 852006 , conform art. 160 Cod fiscal, si era obligata sa aplice masurile de simplificare pentru achizitii si livrari. In acest context, a emis factura de livrari marfuri catre firma Y (platitoare de TVA) cu mentiunea "taxare inversa" in valoare de 10.000 lei (tva 19%) . In anul 2010, pentru firma Y s-a inchis prin sentinta judecatoreasca definitiva procedura falimentului, cf. Legea 852006. Conform art.13 8 Cod fiscal firma X are dreptul de a ajusta baza de impozitare si TVA aferent facturii neincasate datorita falimentului debitorului.
    
    Tinand cont ca la data emiterii, factura a fost de 10.000 lei TVA 19% supusa masurilor de simplificare existente in acel moment si care ulterior, in anul 2010 au fost scoase, masurile de simplificare nefiind operatiuni scutite, vom vedea cum se inregistreaza in 2010 in contabilitatea firmei X, in baza sentintei judecatoresti definitive si irevocabile privind falimentul pt. firma Y scoaterea din evidenta a creantei fata de debitorul Y si care sunt inregistrarile contabile.
    
    Solutie:
    
    Avand in vedere faptul ca la data livrarii s-au aplicat masurile de simplificare prin care furnizorul era obligat sa mentioneze pe factura acest regim, dar fara sa colecteze TVA, in baza hotararii definitive si irevocabile privind declararea falimentului, ajustarea se efectueaz a doar pentru baza de impozitare. Aceasta modalitate de ajustare este reglementata prin normele de aplicare ale art. 138 lit. d) de la punctul 20 alin. (3) prin care se face precizarea ca "ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 138 lit. d) din Codul fiscal , este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile emise inainte de aceasta data, daca contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori taxa pe valoarea adauga ta aferenta consemnata in aceste facturi nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.
    
    La momentul ajustarii este aplicabil acelasi tratament fiscal utilizat la momentul livrarii bunurilor, aspect reglementat in mod expres prin art. 1342 denumit "Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii" prin care se prevede faptul ca: "Taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art. 138. Totusi, regimul de impozitare, cotele apli cabile si cursul de schimb valutar sunt acelea si ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente. Reducerea bazei de impozitare se efectueaz a la nivelul sumei neincasate inregistrate in soldul debitor al contului 411 sau al contului 4118 existent la data inceperii formalitatilor de declarare in stare de faliment a clientului dvs. Pentru ajustarea TVA se emite o factura.
    
    Obligativitatea emiterii unei facturi pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA rezulta din prevederile art.159 "Corectarea documentelor" alin. (2) din Codul fiscal prin care se face precizarea "in situatiile prevazute la art. 138, furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie s a emita facturi sau alte documente, cu valorile inscrise cu semnul minus, cand baza de impozitare se reduce; care vor fi transmise si beneficiarului, cu exceptia situatiei prevazute la art. (138) lit. d). Prin litera d) este permisa ajustarea "in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului ".
    
    Asa cum rezulta din textul de lege, factura emisa pentru ajustarea in minus a bazei de impozitare nu se transmite si firmei declarate in stare de faliment. Pe factura astfel emisa se face referire la factura iinitiala si se inscrie mentiunea "ajustare baza de impozitare".
    
    Va recomand sa inscrieti pe factura de ajustare urmatoarele informatii necesare pentru identificarea operatiunii:
    
    - baza legala a ajustarii efectuate: Cod fiscal , art.138, litera d);
    - numarul si data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
    
    Deoarece clientul declarat in stare de faliment este radiat de la Registrul comertului, facturile emise prin ajustarea bazei de impozitare nu se mai raporteaz a prin formularul "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national" cod 394.
    
    Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt cele uzuale, dar, cum este si firesc, nu avem inregistrari cu TVA, deoarece are loc doar ajustarea bazei de impozi tare datorita regimului de taxare a operatiunii prin aplicarea masurilor de simplificare: De exemplu, inregistrarile contabile recomandate sunt:
    
    - inregistrarea clientului "incert si in litigiu":
    
    4118 "Clienti incerti si in litigiu" = 4111 "Clienti"
    
    - inregistrarea provizioanelor:
    
    6814 " Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante" = 491 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti"
    
    Dupa obtinerea hotararii judecatoresti ramase definitive si emiterea facturii de ajustare a bazei de impozitare se efectueaz a scaderea din evidenta a clientului cu suma neincasata:
    
    654 "Pierderi din creante si debitori diversi" = 4118 "Clienti incerti sau in litigiu"
    
    - reluarea provizioanelor la venituri:
    
    491 "Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti" = 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare"
    

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice