search

Masuri fiscale asumate de Guvern: noi cote de impozitare pentru microintreprinderi si un impozit special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare

Formularul 394: Marti, 30 iulie 2024, este termenul limita pentru depunere
Guvernul Romaniei a transmis Comisiei Europene doua ordonante de urgenta: prima are ca obiectiv reducerea reducerea cheltuielilor publice, iar cea de-a doua vizeaza modificarea Codului Fiscal pentru a aduce mai multi bani la buget, informeaza Economedia.ro. In cadrul acestor masuri fiscale sunt incluse urmatoarele: noi cote de impozitare pentru microintreprinderi, eliminarea scutirii de la impozitare pentru sectorul IT, industria alimentara si agricultura, in cazul veniturilor brute care depasesc suma de 10.000 de lei, cresteri de TVA, instituirea ajustorului fiscal, impozit special pe proprietati si autovehicule cu valoare mare. 
 

Ce masuri fiscale se pregatesc pentru reducerea deficitului bugetar

 
Ajustorul fiscal pentru impozitul pe profit
 
"(1) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la art. 15, care determina un impozit pe profit cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul mai mic decat ajustorul fiscal pentru impozitul pe profit, stabilit potrivit prevederilor alin. (2) lit. a), sunt obligati la plata impozitului pe profit la nivelul acestui ajustor. In cazul in care contribuabilii inregistreaza pierdere fiscala se aplica urmatoarele reguli:
 
a) contribuabilii care inregistreaza pierdere fiscala cumulata la sfarsitul trimestrului/anului de calcul sunt obligati la plata impozitului la nivelul ajustorului determinat potrivit alin. (2) lit. b); in cazul in care nu se inregistreaza cheltuieli de natura celor prevazute la alin. (2) lit. b), ajustorul este zero;
b) contribuabilii care inregistreaza profit impozabil cumulat la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, dar ca urmare a recuperarii pierderii fiscale din anii precedenti, potrivit art. 31, inregistreaza pierdere fiscala, sunt obligati la plata impozitului la nivelul ajustorului determinat potrivit alin. (2) lit. a).
 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1) contribuabilii care desfasoara activitate in domeniul financiar-bancar si de asigurari-reasigurari datoreaza suplimentar pe langa impozit pe profit cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, nivelul ajustorului fiscal ca indicator de disciplina
fiscala care are drept scop instituirea unui nivel minim de impozit pe profit datorat, determinat astfel:

AFIP = 16%*[(5% *(VT – Vs) + Sch]
 
(3) Ajustorul fiscal pentru impozitul pe profit este un indicator de disciplina fiscala care are drept scop instituirea unui nivel minim de impozit pe profit datorat de contribuabili si se determina astfel:

a) Pentru contribuabilii, altii decat cei de la lit. b):
 
AFIP = 16%*[(3% *(VT – Vs) + Sch]

b) Pentru contribuabilii care inregistreaza pierdere fiscala cumulata la sfarsitul trimestrului/anului de calcul si oricare dintre urmatoarele cheltuieli referitoare la dobanzi definite potrivit art. 7 pct. 12, consultanta, management, la redeventele definite potrivit art. 7 pct. 36, altele decat cele specifice activitatilor de inovare si/sau cercetaredezvoltare, inregistrate in relatia cu o persoana afiliata, definita potrivit art. 7 pct. 26, sau cu o persoana situata intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii:

AFIP = 16%*Sch

Cheltuielile respective se determina cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat si pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul.

(4) Pentru aplicarea alin.(2) si alin.(3), lit. a) si b), indicatorii au urmatoarea semnificatie:

AFIP = ajustorul fiscal pentru impozitul pe profit determinat cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul.

VT = veniturile totale, determinate cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul.

Vs = veniturile care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, sunt:
- veniturile neimpozabile prevazute la art. 23 si 24;
- veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
- veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
- veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
- veniturile din subventii;
- veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
 
Sch = suma cheltuielilor referitoare la dobanzi definite potrivit art. 7 pct. 12, consultanta, management, drepturi de proprietate intelectuala, inclusiv cu redevente definite potrivit art. 7 pct. 36, altele decat cele specifice activitatilor de inovare si/sau cercetare-dezvoltare, inregistrate in relatia cu o persoana afiliata, definita potrivit art. 7 pct. 26, sau cu o persoana situata intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii; suma acestor cheltuieli se calculeaza de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat si pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul.
 
Guvernul introduce impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare - cine va plati impozitul si cum se calculeaza?
 
Potrivit sursei citate, "Sunt obligate la plata impozitului special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare, stabilit conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili:
 
a) persoanele fizice care au in proprietate/proprietate comuna cladiri rezidentiale situate in Romania a caror valoare impozabila calculata potrivit art. 457, individuala sau cumulata, dupa caz, depaseste 2.500.000 lei;
 
b) persoanele fizice si persoanele juridice care au in proprietate autoturisme care trebuie inmatriculate/inregistrate in Romania a caror valoare de achizitie individuala depaseste 375.000 lei. Impozitul se datoreaza pe o perioada de 5 ani incepand cu anul fiscal in care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fractiunea de ani ramasa pana la implinirea perioadei de 5 ani de la aceasta data pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.
 
Cum se calculeaza?
 
"Impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare se calculeaza in functie de incadrarea intr-una dintre situatiile prevazute la art. 500^4, dupa cum urmeaza:
a) in cazul proprietatilor reprezentand cladiri rezidentiale, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferentei dintre valoarea impozabila individuala sau suma valorilor impozabile individuale, dupa caz, comunicata/comunicate de catre organul fiscal local prin decizia de impunere si plafonul de 2.500.000 lei;
 
 
b) in cazul proprietatilor reprezentand autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferentei dintre valoarea de achizitie si plafonul de 375.000 lei.
 
Noile cote de impozitare pentru microintreprinderi vor fi de 1% si de 3%, in functie de bugetul de 60.000 euro.
 
„(1) Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt: a) 1%, pentru microintreprinderile care realizeaza venituri care nu depasesc 60.000 euro inclusiv si care nu desfasoara activitatile prevazute la lit. b) pct. 2;
 
b) 3%, pentru microintreprinderile care:
 
1. realizeaza venituri peste 60.000 euro; sau
 
2. desfasoara activitati, principale sau secundare, corespunzatoare codurilor CAEN:
 
5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator, 5829 - Activitati de editare a altor produse software, 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client), 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei, 5610 - Restaurante, 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a., 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, 6910 - Activitati juridice, pentru activitati ale notarilor si avocatilor, 8621 – Activitati de asistenta medicala generala, 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata, 8623 - Activitati de asistenta stomatologica, 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana.”
 
In cazul in care, in cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microintreprindere, depasesc nivelul de 60.000 euro, sau microintreprinderea incepe sa desfasoare activitatile prevazute la lit. b) pct. 2, incepand cu trimestrul in care se inregistreaza astfel de situatii, este aplicabila cota de impozitare prevazuta la lit. b).
 
In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere nu mai desfasoara activitatile prevazute lit. b) pct. 2 si veniturile nu depasesc nivelul de 60.000 euro, incepand cu trimestrul in care se inregistreaza astfel de situatii, este aplicabila cota de impozitare prevazuta la lit. a).
 
Limitele fiscale se verifica pe baza veniturilor inregistrate cumulat de la inceputul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent."
 
Alte masuri fiscale asumate de Guvern:
 
- modificari privind structura cheltuielilor sociale
- cu privire la locuintele de serviciu, se modifica limita de deductibilitate. Aceasta va fi de 50% din valoarea cheltuielilor pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite.
- se introduce impozitul pe tranzactiile imobiliare cu cladiri rezidentiale
"Impozitul pe tranzactiile imobiliare cu cladiri rezidentiale se calculeaza, la prima vanzare, prin aplicarea unei cote de 5% asupra pretului de vanzare al fiecarei cladiri rezidentiale vandute, din care se scade valoarea de 600.000 lei, fara a lua in considerare taxa pe valoarea adaugata aferenta.
In situatia in care pretul de vanzare al fiecarei cladiri rezidentiale este inferior valorii minime stabilite prin studiul de piata realizat de catre camerele notarilor publici cu experti evaluatori autorizati in conditiile legii, impozitul se calculeaza la nivelul valorii stabilite prin studiul de piata din care se scade valoarea de 600.000 lei."
- se introduce o limita de deductibilitate de 50% din valoarea cheltuielilor de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu social achizitionat de catre contribuabil in cladiri de locuinte sau in cladiri individuale de locuit, din ansambluri rezidentiale definite potrivit prevederilor legale, care nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice.
- modificari la preturile de transfer
- scutirea de impozit in IT, agricultura si industria alimentara se aplica doar pentru venituri lunare brute sub 10.000 lei
- cresterea accizelor la tigarete si produse alcoolice
- cresteri de TVA la mai multe produse, de la 5% la 9%, respectiv de la 9% la 19%.
 
Foto: pixabay.com
 Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice