search

MF propune noi modificari la Codul fiscal

Ministerul Finantelor (MF) a lansat in dezbatere publica un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si alte masuri fiscale.
 
Initiativa Ministerului Finantelor are in vedere:
- situatiile de eludare a prevederilor privind plata accizelor constatate de organele fiscale si necesitatea combaterii acestor fenomene, pentru asigurarea incasarii veniturilor din accize la bugetul de stat,
- faptul ca situatia prezentata impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor masuri, cu celeritate, putand avea consecinte negative, in sensul neasigurarii incasarilor veniturilor din accize la bugetul de stat,
- decizia Guvernului Romaniei de majorare a nivelului salariului minim brut pe tara garantat in plata incepand cu veniturile aferente lunii iulie 2024, la nivelul de 3.700 lei, corelata cu majorarea nivelului sumei netaxabile la 300 lei/luna,
- necesitatea sustinerii obiectivului privind cresterea veniturilor nete ale persoanelor care realizeaza venituri din salarii la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata,
- faptul ca in lipsa reglementarii cu aceeasi data a majorarii sumei netaxabile din salariul minim brut pe tara, facilitatea fiscala isi pierde din eficacitate. 
 

Schimbari preconizate

Potrivit Notei de fundamentare care insoteste proiectul de OUG, in urma actiunilor de control efectuate de organele fiscale la destinatarii autorizati, ce inregistreaza obligatii fiscale neachitate foarte mari, esalonate sau restructurate, privind respectarea prevederilor art. 345 alin. (3) din Codul fiscal, au fost identificate deplasari de produse accizabile din locurile de receptie


fara a avea loc o tranzactie, evitandu-se astfel plata accizelor datorate bugetului de stat
, organele fiscale neavand posibilitatea verificarii stocurilor.

Mai mult, plasarea acestora a fost motivata de lipsa spatiului de depozitare in spatiile declarate si autorizate pentru receptia de produse accizbile, insa, in fapt, in aceste spatii de receptie nu s-a depozitat nicio cantitate din produsele accizabile. In vederea stoparii acestei practici se impune modificarea Codului fiscal astfel incat destinatarul inregistrat care doreste mutarea produselor accizabile din locul de receptie sa plateasca anticipat accizele aferente. Totodata, pentru aplicarea unui tratament unitar se propune instituirea aceleiasi reguli si pentru antrepozitarii autorizati. 

Avand in vedere introducerea noilor prevederi propuse de la art. 345 alin. (3^1) si (3^3) din proiectul de act normativ, din care rezulta obligatia de depozita produsele doar in spatiile autorizate pana la plata accizelor, este necesara abrogarea obligatiei destinatarului inregistrat prevazuta la art. 375 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, respectiv, in cazul in care nu se utilizeaza optiunea de livrare directa conform art. 401 alin. (3) din Codul fiscal, de a depozita produsele receptionate doar in spatiile declarate si autorizate pentru receptia produselor accizabile intrucat nu se mai justifica mentinerea acestei prevederi si a sanctiunii aferente de la art. 452 alin. (1) lit. c^1) din Codul fiscal. Corelativ este necesara modificarea prevederilor art. 452 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal. 

Se propune introducerea platii anticipate a accizelor in cazul achizitiilor intracomunitare de tutun prelucrat de catre destinatarii inregistrati in vederea stoparii practicilor incorecte ale unor operatori economici care evita plata accizelor datorate bugetului de stat, similar celor prezentate la pct. 1. Pentru corelarea cu prevederile nou introduse este necesara modificarea corespunzatoare si a prevederilor art. 345 alin. (4) si (5) din Codul fiscal. 

In vederea aplicarii unui tratament unitar, se propune completarea art. 435 alin. (5) din Codul fiscal, in sensul exceptarii de la obligatia inregistrarii la autoritatea competenta si a destinatarilor certificati pentru locurile declarate pentru receptia produselor accizabile. 

De asemenea, prin proiectul de act normativ se propune modificarea art. 452 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, in sensul introducerii in sfera infractiunilor si nerespectarea prevederilor propuse la art. 345 alin. (3^1) – (3^3) avand in vedere necesitatea aplicarii aceluiasi tratament privind plata anticipata a accizelor. 

Alte masuri fiscale

Se propune majorarea sumei de 200 lei/luna reprezentand venituri din salarii si asimilate salariilor pentru care nu se datoreaza impozit pe venit si care nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiilor sociale obligatorii la nivelul de 300 lei/luna. Masura se aplica veniturilor din salarii si asimilate salariilor aferente lunilor iulie - decembrie 2024 inclusiv, cu mentinerea conditiilor reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2023 privind unele masuri fiscalbugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Foto: pixabay.comAtentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice