search

MFP: Procedura implementarii deconturilor precompletate de TVA

Aplicatia e-Transport va fi operationala pana la 15 iulie 2024
Bazat pe datele din e-Factura si e-Case de marcat, e-TVA va genera automat deconturi de TVA precompletate: „Astfel, contribuabilii vor beneficia de un proces simplificat, iar autoritatile fiscale vor avea la dispozitie date mai precise si actualizate, contribuind la lupta impotriva evaziunii.”, sustine Marcel Bolos.
 
MFP a pregatit procedura de implementare a decontului precompletat RO e-TVA si modul de guvernanta raportat la atributiile autoritatilor implicate in gestionarea acestuia. Decontul precompletat RO e-TVA contine date si informatii privind operatiunile economice declarate de catre persoanele impozabile si transmise in sistemele informatice ale Ministerului Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
 
In nota de fundamentare a Proiectului de OUG emis de MFP se precizeaza ca acesta se transmite, pentru fiecare perioada fiscala de raportare, persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, prin intermediul Spatiului privat virtual, pana la data de 20 inclusiv a fiecarei luni urmatoare incheierii perioadei fiscale.
 
Dupa primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA verifica datele si informatiile precompletate in concordanta cu operatiunile impozabile realizate si starea de fapt fiscala. Indiferent de primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoana impozabila are obligatia de a transmite decontul de taxa pe valoarea adaugata pana la termenul prevazut de lege.
 
In vedere realizarii comparabilitatii, actul normativ reglementeaza definirea diferentelor semnificative in sensul valorilor care depasesc pragul de semnificatie ce indeplineste conditiile cumulative de minim 20% in cota procentuala si o valoare absoluta de minim 1.000 lei, rezultate din compararea valorilor inscrise in randurile din decontul de taxa pe valoarea adaugata depus de persoana impozabila, cu cele corespunzatoare randurilor din decontul precompletat RO e-TVA. Stabilirea pragului de semnificatie in cadrul actului normativ creeaza premisele constientizarii obiectivelor urmarite de catre administratia fiscala si implicit a cresterii conformarii voluntare a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
 
Dupa identificarea diferentelor semnificative, se transmite formularul electronic de notificare „Diferente operatiuni impozabile RO e-TVA” in Spatiul privat virtual, iar persoana impozabila inregistrata in scopuri   de TVA are obligatia transmiterii formularului electronic denumit Nota justificativa privind diferente RO eTVA prin mijloacele electronice, ca rezultat al verificarilor realizate asupra diferentelor comunicate. Agentia Nationala de Administrare Fiscala analizeaza Nota justificativa privind diferente RO e-TVA si dispune masurile legale in conformitate cu competentele atribuite si obiectivele actului normativ propus.
 
Totodata actul normativ reglementeaza transmiterea, in baza analizei de risc efectuate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a formularului „Diferente operatiuni impozabile RO e-TVA” si in situatia in care diferentele identificate sunt sub pragul de semnificatie.
 
Modelele de formulare electronice, modificarea acestora, precum si actualizarea pragului de semnificatie se realizeaza prin ordine de presedinte al Agentia Nationala de Administrare Fiscala in termenele si conditiile precizate de actul normativ.
De asemenea, se stabilesc sanctiunile aplicabile in cazul netransmiterii Notei justificative privind diferente RO e-TVA sau a nerespectarii termenul legal de transmitere a acesteia.
 
Suplimentar, actul normativ reglementeaza faptul ca nefurnizarea sau furnizarea partiala a informatiilor solicitate prin Nota justificativa privind diferente RO e-TVA, reprezinta indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoare adaugata.. In functie de nivelul riscului fiscal al persoanei impozabile, stabilit pe baza analizei de risc, aceasta poate face obiectul inspectiei fiscale sau controlului antifrauda. De asemenea, se stabilesc si alte situatii in care persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA prezinta risc de rambursare necuvenita a TVA, in plus fata de cele deja prevazute la art. 169 alin. (4) din Codul de procedura fiscala.
 
Totodata, se stabileste ca prevederile referitoare la obligatia privind transmiterea, respectiv termenul de transmitere a Notei justificative privind diferente RO e-TVA, precum si sanctiunile aplicabile, intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii ordonantei de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei.
 
Decontul precompletat RO e-TVA nu constituie titlu de creanta in sensul Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si nu genereaza obligatii fiscale in sarcina persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
 
In vederea stabilirii cadrului de guvernanta, actul normativ prevede institutiile responsabile pentru implementarea, dezvoltarea si gestionarea Sistemul informatic national RO e-TVA, precum si atributiile fiecareia.
De asemenea, se reglementeaza constituirea Comitetul National pentru Decontul precompletat RO e-TVA, precum si atributiile acestuia.
 
Se creeaza premisele simplificarii declaratiilor fiscale pe care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa le completeze si sa le transmita Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in situatia operationalizarii complete a facturarii electronice in Romania.
De asemenea, se are in vedere si modificarea Codul fiscal in vederea adoptarii masurilor necesare realizarii precompletarii decontului de TVA in termenul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2023 privind unele masuri pentru gestionarea si evidentierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare. 

Foto: pexels.com


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice