search

Minusuri la inventar si clienti in faliment. Cum ajustam TVA?

Impozitul MICRO 2024: conditii pentru incadrarea ca microintreprindere
Vom afla in cele ce urmeaza daca trebuie sa facem ajustare de TVA in cazul constatarii de minusuri la inventar la stocul de marfa (neimputabile) sau pentru creantele nerecuperate de la debitori intrati in faliment.
 
De asemenea, vom afla daca ajustarea se face indiferent de data facturilor de intrare pentru marfurile respective si indiferent de data emiterii facturilor catre clientii intrati in faliment. Se ajusteaza TVA chiar daca facturile sunt mai vechi de 3 ani?

Minusuri la inventar si clienti in faliment - ajustare TVA

In cazul lipsurilor, se intocmeste o nota de constatare si se evalueaza paguba la valoarea de inlocuire plus TVA a stocului.
 
Bunurile de scot din patrimoniu la valoarea inscrisa in contabilitate:
607 = 371
 
Din punctul de vedere al tva, veti ajusta tva bunurilor lipsa, neimputabile, conform art. 304 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.
 
Ajustarea TVA dedusa la momentul achizitiei, daca este cazul, se inregistreaza:
635 = 4426
 
Referitor la clientii aflati in faliment, opinia mea este ca puteti efectua ajustarea tva in conditiile prevazute la art. 287 lit. d) din Codul fiscal, prin intocmirea unei facturi de ajustare care nu se transmite clientului (conform art. 330 alin. (2) din Codul fiscal), factura care nu face obiectul formularului 394 deoarece operatiunea nu este considerate livrare de bun sau prestare de servicii.
 
Din punct de vedere contabil, nu renuntati la creanta, deci nu consider corect sa o scoateti din evidenta.
 
Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata se reduce, conform art. 287 lit. d) din Codul fiscal, in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa ca urmare a intrarii in faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata.
 
Deci se poate ajusta tva-ul doar prin deschiderea procedurii de faliment a clientului.
 

Termen de ajustare

 
Termentul de 3 ani este un termen de prescriptie comercial, nu fiscal.
 
Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de confirmare a planului de reorganizare, iar, in cazul falimentului beneficiarului, incepand cu data sentintei sau, dupa caz, a incheierii, prin care s-a decis intrarea in faliment, conform legislatiei privind insolventa.
 
Ajustarea se efectueaza in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a pronuntat hotararea judecatoreasca de confirmare a planului de reorganizare, respectiv a celui in care s-a decis, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere, intrarea in faliment.
 
In cazul in care intrarea in faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 si nu a fost pronuntata hotararea judecatoreasca definitiva/definitiva si irevocabila de inchidere a procedurii prevazute de legislatia insolventei pana la aceasta data, ajustarea se efectueaza in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019.
 
Astfel, se poate efectua ajustarea tva de la momentul intrarii in faliment/reorganizare a beneficiarului pana la indeplinirea termenului de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019.
 
Nota:
Ajustarea este permisa chiar daca s-a ridicat rezerva verificarii ulterioare, conform Codului de procedura fiscala. Prin efectuarea ajustarii se redeschide rezerva verificarii ulterioare pentru perioada fiscala in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunea care face obiectul ajustarii.
 
Modalitatea de ajustare a tva este prevazuta la art. 330 alin. (2) din Codul fiscal. Factura de ajustare, intocmita cu semnul minus sau, dupa caz, o mentiune din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus sau fara mentiunea din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative, daca baza de impozitare se majoreaza, nu se transmite beneficiarului.
 
Nefiind o operatiune legata de o livrare de bunuri bunurilor sau o prestare de servicii (in fapt nu se acora o reducere clientului), factura nu face obiectul declaratiei 394 Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA. Nici clientul nu va declara operatiunea pentru ca nu primeste aceasta factura.
 
Daca va aflati in termenul de ajustare, ajustati tva dedusa in baza art. 287 lit. d) din Codul fiscal (chiar si inainte de inchiderea procedurii de faliment).
 
Ajustarea tva (anularea tva colectata) se reflecta in contabilitate cu ajutorul urmatorului articol contabil:
4118 = 4427 suma cu minus
 
In decontul de tva, operatiunea se inscrie la randul rd.16 Regularizari taxa colectata, cu semnul minus.
 
Din punctul de vedere al impozitului pe profit, se aplica prevederile art. 25 lit. h) din Codul fiscal care nu au suferit modificari.
 
Scoaterea din evidenta a creantei neincasate (pentru valoarea fara TVA) se va realiza la momentul la care exista certitudinea ca nu va mai putea fi incasata (nu pe baza facturii de ajustare ce se intocmeste strict pentru tva).


Raspuns oferit in luna august 2023 de catre specialistii site-ului PortalContabilitate.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Foto: pixabay.com
 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice