search

Monografie contabilaprivind primireasi vanzareamarfurilor in magazinetip consignatieContractul de consignatie reprezinta un contract prin care consignantul (unitatea de consignatie) se angajeaza sa vanda marfurile consignatarului (deponentul, persoana fizica sau juridica) pentru ca acesta din urma sa gaseasca un cumparator pentru aceste marfuri.

Specific operatiunilor de vanzare a marfurilor in regim de consignatie este data livrarii. Astfel, pentru marfurile vandute in baza unui contract de consignatie se considera ca vanzarea marfurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care marfurile sunt vandute de consignatar clientilor sai. Consignatarul actioneaza in nume propriu, dar in contul consignantului, cand livreaza marfurile catre cumparatori.

Aspecte juridice in materia vanzarii  marfurilor in magazine tip consignatie

Incepand cu 1 ianuarie 2010, persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente prevazute la art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare -  drepturi de proprietate intelectuala; vanzarea bunurilor in regim de consignatie; activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil; activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara - au dreptul sa opteze pentru impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, potrivit art. 78 din Codul fiscal.

Optiunea pentru cota de 16% se exercita in scris in contractul incheiat intre persoanele fizice si persoanele  juridice  platitoare  de venituri,  contract  care nu se inregistreaza  la organul  fiscal. Impozitele pe veniturile prezentate mai sus sunt calculate, retinute, virate si declarate de platitorii de astfel de venituri.

Obligatii declarative ale platitorilor de venituri:

Declararea acestor impozite se face de catre platitorii de venituri prin completarea formularului 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat - lunar, la randul 21 - Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice -, conform prevederilor OPANAF nr. 1.709/2010 pentru modificarea si completarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere
sau retinere la sursa, formular care se depune la organul fiscal in raza caruia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. Plata acestor impozite se face la bugetul de stat lunar.

De asemenea, platitorii de venituri cu regim de retinere au obligatia sa depuna la organul fiscal competent formularul 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit" - formular privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit -, pana la data de 30 iunie 2011 pentru anul 2010.

 


ATENTIE!
Persoanele fizice care au optat pentru impunerea veniturilor mentionate mai sus cu cota de 16% nu au obligatia sa depuna formularul 200 Declaratie privind veniturile realizate.

In situatia in care persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente prevazute la art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (drepturi de proprietate intelectuala; vanzarea bunurilor in regim de consignatie; activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil; activitatea de expertiza contabila  si tehnica, judiciara si extrajudiciara) nu opteaza pentru impozitarea cu cota de 16%, impunerea venitului brut se face cu cota de 10%, impozitul fiind anticipat. Impozitele pe veniturile prezentate mai sus sunt calculate, retinute, virate si declarate de platitorii de astfel de venituri.

Declararea acestor impozite se face de catre platitorii de venituri prin completarea formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat" - lunar, la randurile 8 - Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, 9 - Impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, 10 - Impozit pe venituri din contracte/conventii civile, 11 - Impozit pe veniturile obtinute din vanzarea bunurilor in regim de consignatie si din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial.

Baza legala: art. 52, art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OMEF  nr. 2.371/2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 1.709/2010 pentru modificarea si completarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

in ceea ce priveste reflectarea in contabilitate a operatiunilor desfasurate in regim de consignatie la unitatile de consignatie, acestea procedeaza astfel:
- La primirea marfurilor de la deponenti, nu inregistreaza in contabilitate respectiva intrare in gestiune, aceasta fiind inregistrata extracontabil.

- La primire, trebuie sa intocmeasca "Bonul de primire in consignatie" (formular cod 14-3-2  - Anexa 1). Acest document se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul se inainteaza deponentului, iar celalalt ramane la unitate. Daca deponentul este operator economic platitor de TVA, marfurile depuse in consignatie sunt insotite de avizul de insotire a marfii, care va cuprinde mentiunea "pentru vanzare in regim de consignatie".

- inregistrarea in gestiune a marfurilor primite de la deponenti se efectueaza in momentul in care marfa a fost vanduta.

- in contabilitate, la vanzare, efectele se reflecta in contul de profit si pierdere pe venituri si pe cheltuieli, se achita depo- nentul si se retine comisionul de consignatie perceput.

Exemplu

Marfuri in regim de consignatie primite de la persoane fizice sau juridice necuprinse in sfera de aplicare sau scutite de TVA.
Unitatea de consignatie S.C. Vulturul S.R.L. primeste de la S.C. Victoria S.R.L., neplatitoare de TVA, un tablou in valoare de 5.000 lei si de la persoana fizica X o piesa de mobilier in valoare de 3.000 lei. Unitatea de consignatie percepe un comision  de 16% pentru tablou si 12% pentru piesa de mobilier. Baza de calcul a TVA o reprezinta comisionul perceput de unitatea de consignatie.
Calculul pretului de vanzare cu amanuntul:

Pentru tablou:
Valoarea bunului:  5.000 lei
Comision 16%:  800 lei
TVA 24% aferenta comisionului: 192 lei

Valoarea totala a marfii: 5.800 lei
Valoare marfa la pret cu amanuntul: 5.992 lei
Pentru piesa de mobilier:
Valoarea bunului:  3.000 lei
Comision 12%: 360 lei
TVA  24% aferenta comisionului: 86 lei
Valoarea totala a marfii:  3.360 lei
Valoare marfa la pret cu amanuntul:  3.446 lei
TVA  colectata = 192 + 86 = 278 lei

a) Receptia marfurilor la primire si stabilirea pretului de vanzare cu amanuntul


- Se inregistreaza extracontabil marfurile primite in regim de consignatie:


8033 (debit)
"Valori materiale primite in pastrare sau custodie"    8.000
b) Vanzarea marfurilor la pretul de vanzare:
5311                       =                %    9.438
"Casa in lei"
                                             707    9.160
                                "Venituri din vanzarea marfurilor"
                                             4427    278
                                     "TVA colectata"


c) Consignatia anunta deponentii despre vanzarea marfurilor, moment in care persoana juridica emite factura catre consignatie pentru valoarea marfurilor:

371                                   %           8.000
"Marfuri"                       401.01            5.000
               "Furnizori/persoana juridica"    
                                401.02            3.000
                "Furnizori/persoana fizica"    

d) inregistrarea adaosului comercial si TVA neexigibila:


371                                  %                      1.438
"Marfuri"                         378              1.160
                   "Diferente de pret la marfuri"    
                                   4428               278
                              "TVA neexigibila"    


e) Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute:%                                 =               371               9.438
607                                          "Marfuri"       8.000
"Cheltuieli privind marfurile"
378                                                               1.160
"Diferente de pret la marfuri"
4428                                                                 278
"TVA neexigibila"Concomitent, se descarca gestiunea extracontabil:

                   
8033 (credit)    8.000
"Valori materiale primite in pastrare sau custodie"
f) Achitarea marfurilor vandute catre deponenti:%                            =               5311                       8.000
401.01                                       "Casa in lei"               5.000
"Furnizori/persoana juridica"
401.02                                                                       3.000
"Furnizori/persoana fizica"g) Reflectarea exigibilitatii TVA:


4427 "TVA colectata"       =    4423 "TVA de plata"      278


h) Plata TVA catre bugetul statului:

4423 "TVA de plata"       =      5311  "Casa in lei"      278Marfuri primite in consignatie de la deponenti persoane juridice, platitori de TVA.
S.C. Volga S.A. transmite consignatiei APOLO, spre vanzare, produse electronice in valoare de 10.000 lei, TVA 24%.

S.C. Volga S.A. intocmeste avizul de expeditie. Unitatea de consignatie aplica la valoarea marfii primite un comision de 15%, pentru a determina valoarea totala a marfii destinate vanzarii (fara TVA).
 


Calculul pretului de vanzare  cu amanuntul:


Valoarea marfii primite: 10.000 lei
Comision 15%: 1.500 lei
Valoarea totala a marfii: 11.500 lei
TVA 24%: 2760 lei
Valoarea totala: 14.260 lei

in unitatea de consignatie, pretul de vanzare al produselor electronice s-a stabilit in suma de 14.260 lei. Dupa vanzarea acestor produse, S.C. Volga S.A. intocmeste factura.
Reflectarea in contabilitatea  unitatii de consignatie:
Pret de vanzare: 10.000 lei
TVA: 2400 lei
Total factura: 12.400 lei
Stabilire TVA de plata:
TVA colectata: 2.760 lei
TVA de plata la bugetul de stat: (2.760 - 2.400) = 360 lei

a) inregistrarea marfurilor primite la pret de vanzare cu amanuntul (extracontabil):
8033 (debit)                                               12.400
"Valori materiale primite in pastrare sau custodie"b) incasarea contravalorii marfurilor vandute:5311                       =                 %                 14.260
"Casa in lei"                             707             11.560
        "Venituri din vanzarea marfurilor"    
                              4427              2.760
                       "TVA colectata"    

c) Primirea facturii de la S.C. Volga S.A.:%                             =       401                  12.400
371                                 "Furnizori"           10.000
"Marfuri"
4426                                                            2.400
"TVA deductibila"
 
d) inregistrarea adaosului comercial si TVA neexigibil:


371                    =                   %               4.260
"Marfuri"
                                             378                1.500
"Diferente de pret la marfuri"
                                            4428            2.760
                                     "TVA neexigibila"

Concomitent, se descarca gestiunea extracontabil:


8033 (credit)
"Valori materiale primite in pastrare sau custodie"                   12.400e) Descarcarea gestiunii marfurilor vandute:


%                      =                  371             14.260
607                                       "Marfuri"             10.000
"Cheltuieli privind marfurile"
378                                                           1.500
"Diferente de pret la marfuri"
4428                                                             2.760
"TVA neexigibila"


f) Plata catre S.C. Volga S.A.:401                             =              5311           12.400
"Furnizori"                              "Casa in lei"    


g) Exigibilitatea TVA:4427                  =               %    2.760
"TVA colectata"                     4426    2400
                        "TVA deductibila"    
                              4423    360
                       "TVA de plata"    


h) Plata TVA catre bugetul statului:


4423                       =                  5311     360
"TVA de plata"                        "Casa in lei"    Pentru marfurile vandute in regim de consignatie, baza de impozitare este constituita din:
- suma obtinuta din vanzarea marfurilor incredintate de platitorii de TVA. Pentru marfurile incredintate vandute, platitorii respectivi de TVA sunt obligati sa emita facturi fiscale cel mai tarziu in ultima zi a lunii in care s-a efectuat vanzarea;
- suma reprezentand comisionul aplicat asupra vanzarilor de marfuri apartinand neplatitorilor de TVA sau scutite de TVA.

In ceea ce priveste adaosul comercial aferent marfurilor iesite din unitate, determinarea acestuia se poate face prin doua metode, astfel:

a) Prin calcularea procentului mediu de adaos comercial, aplicand formula:

Soldul ct. 378 la inceputul anului + Rulajul creditor al ct. 378 cumulat de la inceputul anului pana la finele lunii de referinta

K = _________________________________________________________________________
      Soldul ct. 371 la inceputul anului (exclusiv TVA neexigibila) + Rulajul debitor al ct. 371 de la inceputul anului pana la finele lunii de referinta (exclusiv TVA neexigibila)

Procentul mediu de adaos comercial (K) se inmulteste cu valoarea stocului de marfuri de la sfarsitul lunii (exclusiv TVA neexigibila), determinandu-se astfel adaosul comercial aferent stocului. Din totalul sumelor creditoare existente la sfarsitul lunii in contul 378 "Diferente de pret la marfuri" se deduce adaosul comercial aferent stocului de marfuri, stabilindu-se  adaosul comercial aferent marfurilor iesite din unitate.

in cazul unitatilor care au evidentiat cheltuielile de transport-aprovizionare intr-un analitic distinct al conturilor de stocuri, determinarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente bunurilor consumate sau iesite din gestiune este similara determinarii diferentelor de pret aferente bunurilor iesite, pentru care evidenta este la pret standard.

b) Prin insumarea adaosului comercial aferent produselor existente in stoc la sfarsitul anului. Aceasta presupune inventarierea stocurilor existente.

Marfurile vandute pot proveni uneori nu din bunuri cumparate cu intentia revanzarii, ci sunt stocuri de materiale vandute ca atare. De exemplu: materialele consumabile trecute in categoria marfurilor vor fi evidentiate astfel:


371                       =             302
"Marfuri"                  "Materiale consumabile"Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice