search

Monografie contabila referitoare la tranzactionarea actiunilor la bursa in scop speculativInregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente tranzactionarii actiunilor in scop speculativ se efectueaza  conform prevederilor pct. 167-169 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Investitiile  financiare  pe termen  scurt  se evidentiaza  in  contabilitate  in  conturile  din grupa  50 "Investitii pe termen scurt".

Investitiile financiare pe termen scurt cuprind:
- actiuni detinute la entitatile afiliate si
- alte investitii  pe termen scurt care reprezinta obligatiunile emise si rascumparate,  obligatiunile achizitionate si alte valori mobiliare achizitionate in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt.

Evaluarea investitiilor  pe termen  scurt

Evaluarea  initiala. La intrarea in entitate - investitiile pe termen scurt se evalueaza  la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare sau la valoarea stabilita potrivit contractelor.

In cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, costul de  achizitie nu  include  costurile de tranzactionare direct atribuibile achizitiei lor, aceste costuri fiind inregistrate in conturile de cheltuieli corespunzatoare.

Evaluarea la data bilantului.  Titlurile pe termen scurt (actiuni si alte investitii financiare) admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate la costul istoric, mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.

Eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, prin contul 768 sau 668, dupa caz.

Evaluarea la iesirea din entitate. La iesirea din gestiune a investitiilor pe termen scurt se aplica prevederile pct. 131 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, respectiv se utilizeaza una din metodele urmatoare:
- FIFO - metoda primul intrat-primul iesit;
- LIFO - metoda ultimul intrat-primul iesit;
- CMP - metoda costului mediu ponderat.

Operatiuni inregistrate in contabilitate

Achizitia titlurilor se efectueaza prin intermediul unei societati de brokeraj.
Clientul pune la dispozitia acesteia o suma de bani convenita, pe care aceasta o va investi conform ordinelor clientului sau din initiativa sa.

Periodic, societatea de investitii remite investitorului un extras de cont in care sunt prezentate sumele investite, titlurile in care au fost efectuate investitiile, operatiile de vanzare si cumparare efectuate, precum si comisionul societatii de investitii.

1. Plasarea ordinului de achizitie de valori mobiliare catre un intermediar si cumpararea de valori mobiliare:


5081/analitice    =     5092     - suma investita

"Alte titluri de plasament"        "Varsaminte de efectuat pentru alte    
investitii pe termen scurt"

2. Depunerea sumelor  in contul intermediarului:

 
5092    =    5121     - plata sumei convenite

"Varsaminte de efectuat pentru        "Conturi la banci in lei"    
alte investitii pe termen scurt"


3. Vanzarea actiunilor cu castig


461                    =     %    - suma incasata
"Debitori diversi"        5081/analitice    - valoarea de iesire
        "Alte titluri de plasament"    
                           7642    - diferenta: suma
        "Castiguri din investitii pe    incasata - valoarea
               termen scurt cedate"                        de ie?ire


4. Vanzarea actiunilor in pierdere


%                 =     5081/analitice               - valoarea de iesire
461             "Alte titluri de plasament"    - suma incasata
"Debitori diversi"
6642            - diferenta valoarea de iesire    - suma incasata
"Pierderi din investitiile pe
termen scurt cedate"


* Valoarea de iesire a stocului de titluri se determina prin una din metodele FIFO, LIFO, CMP similar iesirilor de stocuri.

5. Retinerea comisioanelor datorate catre broker:

622                =                   461
"Cheltuieli privind        "Debitori diversi"
comisioanele si onorariile"        

6. incasarea sumelor din contul brokerului, reprezentand castigul net din vanzari (sume incasate - comisioane retinute) sau la lichidarea contului:
 

5121                              =                        461
"Conturi la banci in lei"        "Debitori diversi"

7. Evaluarea titlurilor la data bilantului se face la cursul ultimei zile de tranzactionare.
- inregistrarea diferentei pozitive din evaluare (valoarea de tranzactionare a stocului de actiuni este mai mare decat valoarea de inventar determinat prin una din metodele FIFO, LIFO, CMP.


668                          =       5081/analitic  distinct
"Alte cheltuieli financiare"        "Alte titluri de plasament"

- Inregistrarea diferentei negative din evaluare (valoarea de tranzactionare a stocului de actiuni este mai mare decat valoarea de inventar determinat prin una din metodele FIFO, LIFO, CMP.


5081/analitic distinct                      =    768
"Alte titluri de plasament"        "Alte venituri financiare"

Tratamentul  fiscal.  La calculul profitului impozabil se tine seama de prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel,  art. 21 prevede  ca pentru  determinarea  profitului  impozabil  sunt considerate  cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in  scopul realizarii de venituri  impozabile, inclusiv  cele reglementate prin acte normative in vigoare.

Veniturile rezultate din cedarea titlurilor, precum si cele din diferentele favorabile rezultate in urma evaluarii sunt venituri impozabile.

Cheltuielile rezultate din cedarea titlurilor precum si cele din diferentele nefavorabile rezultate in urma evaluarii sunt cheltuieli nedeductibile.
Noutati contabile 1718312400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice