search

Neinregistrare stoc de marfa. Ce consecinte apar in cazul unui control fiscal?

Monografie contabila arenda in natura: studiu de caz

O societate nu a inregistrat stocul de marfa in custodie in cont de produse aflate la terti  (respectiv contul 354). Se va stabili astfel ce repercursiuni pot aparea in cazul unui control in vederea recuperarii TVA.

Acest stoc este evidentiat separat (prin denumirea depozitului cu numele clientului unde se afla stocul), dar in contul 354.

Faptul ca valoarea stocului de produse finite aflate in custodie la terti s-a evidentiat in debitul contului 345 "Produse finite", "analitic distinct" si nu s-a evidentiat in debitul contului 354 "Produse aflate la terti" nu este relevanta deoarece nu sunt afectate obligatiile fiscale fata de bugetul statului. Important este faptul ca miscarea produselor expediate pe baza avizului de insotire a marfurilor a fost evidentiata intr-un cont analitic distinct, redenumit cu numele clientului unde marfa a fost depozitata si poate fi identificata.

Practic, inspectia fiscala are ca atributie principala constatarea si investigarea fiscala a actelor si faptelor rezultand din activitatea desfasurata de catre persoana impozabila verificata. Aceasta atributie este indeplinita prin verificarea:

- legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale;
- corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi, relevante pentru aplicarea legii fiscale.

Aceste obligatii fiscale sunt corelate cu informatiile preluate din evidenta contabila astfel incat sa se asigure ca exista concordanta intre evidenta contabila si evidenta fiscala. In ansamblul sau, inspectia fiscala are ca obiect verificarea:

- legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale;
- corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili;
- respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile;
- verificarea bazelor de impunere stabilite de catre contribuabil;
- stabilirea bazelor de impunere corecte pentru indreptarea deficientelor constatate in timpul inspectiei fiscale.

Desi nu ati precizat, consider ca expedierea bunurilor s-a efectuat in baza unui contract de custodie sau de depozit iar pe avizul de expediere ati inserat o mentiune de genul "nu se factureaza, bunuri in custodie". In situatia in care a avut loc expedierea bunurilor pe baza avizelor de insotire, in lipsa unui contract, operatiunea poate fi considerata de catre organul de inspectie fiscala drept o livrare de bunuri pe teritoriul national al Romaniei pentru care trebuia colectata TVA si emisa factura la data livrarii ca fapt generator.

Referitor la inregistrarea contabila efectuata, important este faptul ati inregistrat tranzactia in mod distinct, respectand prevederile punctului 46 alin. 1 din OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, sectiunea 7 "Principii contabile generale" .

Astfel, la punctul 46 se regaseste principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prin inregistrarea efectuata, consider ca acest principiu este respectat, operatiunile economico-financiare fiind inregistrate in conformitate cu realitatea economica si reflectand:
- drepturile si obligatiile partilor participante la tranzactie;
- riscurile asociate operatiunilor efectuate.

Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc, in baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. De asemenea, contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent. Daca acest principiu a fost respectat, utilizarea unui alt cont decat contul 354 nu va afecta negativ rezultatele inspectiei fiscale partiale cu privire la TVA.

In concluzie, repercursiuni fiscale prin diminuarea sumei TVA solicitate la rambursare ar exista numai in lipsa unui contract de custodie, caz in care este posibil ca operatiunea sa fie considerata o livrare de bunuri pentru care trebuie colectata TVA.

Riscuri similare pot exista si in cazul unei inspectii fiscale privind impozitul pe profit, caz in care, in lipsa unui contract de custodie, valoarea bunurilor livrate poate fi considerata un venit impozabil din vanzarea produselor finite.
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice